ކ. މާލެ
|
8 ސެޕްޓެންބަރ 2023 | ހުކުރު 11:52
ކްރިމިނަލް ކޯޓް
ކްރިމިނަލް ކޯޓް
ރާއްޖެއެމްވީ
މަސްތުވާތަކެތި އެތެރެ ކުރުން
ޕޯސްޓް މެދުވެރިކޮށް ރާއްޖެއަށް މަސްތުވާތަކެތި އެތެރެކުރި މީހެއްގެ ބަންދުގެ މުއްދަތު އިތުރުކޮށްފި
 
އޭނާ 10 ދުވަހަށް ބަންދުކުރުމަށް އަމުރުކޮށްފައިވޭ

ޕޯސްޓް މެދުވެރިކޮށް ރާއްޖެއަށް މަސްތުވާތަކެތި އެތެރެކުރި ކުރިކަމަށް ތުހުމަތުކުރެވޭ މީހެއްގެ ބަންދުގެ މުއްދަތު އިތުރުކޮށްފިއެވެ.

މި މައްސަލާގައި ހައްޔަރުކޮށްފައިވާ ޏ. ފުވައްމުލައް ފުނާޑު، މެރޫނާގެ އުމުރުން 23 އަހަރުގެ މުހައްމަދު ފަހުމީ, ހައްޔަރުކުރުމަށްފަހު ބަންދާމެދު ގޮތެއް ނިންމުމަށް ކްރިމިނަލް ކޯޓަށް ހާޒިރުކުރުމުން، ކޯޓުން ވަނީ އޭނާ 10 ދުވަހަށް ބަންދުކުރުމަށް އަމުރުކޮށްފައެވެ. އެހެންކަމުން އޭނާގެ ބަންދުގެ މުއްދަތު ހަމަވާނީ 17 ސެޕްޓެމްބަރަށެވެ.

އޭނާ ބަންދުގައި ބެހެއްޓުމަށް ކޯޓުން އަމަރުކުރީ ތުހުމަތު ކުރެވޭ މިންވަރަށް ފުލުހުން އެކަށީގެންވާ ހެކިޤަރީނާ ހުށަހަޅައިފައިވުމުންނެވެ. އެގޮތުން ޕޯސްޓް މެދުވެރިކޮށް ގެނައި ތަކެތީގައި މަސްތުވާތަކެތި ހުރި ކަމަށް ކަސްޓަމްސްއިން ފުލުހުންނަށް މައުލޫމާތު ދިނުމުން ފުލުހުން ވަނީ މުހައްމަދު ފަހުމީގެ ހާޒިރުގައި އޭނާ ގެނައި ފޮށިގަނޑު ކަނޑާ ބަލާފައެވެ. އެ ފޮށިގަނޑުގެ ތެރެއިން މަސްތުވާތަކެތި ކަމަށް ޝައްކު ކުރެވޭ އެއްޗެއް ހުރި އެއް ރަބަރު ޕެކެޓު ފެނިފައިވާއިރު މި ޕެކެޓުގެ ވަގުތީ ބަރުދަނުގައި 803 ގްރާމް ހުރިކަމަށް ދައްކާ ކަމަށް ކޯޓު އަމުރުގައިވެއެވެ. އަދި މަސްތުވާތަކެތީގެ ބާވަތެއް ކަމުގައިވާ އެމްފެޓަމިންއަށް ޕޮޒިޓިވްވެފައިވާއިރު އޭނާގެ ކުޑަކަމުދާ ތަކެތި ޓީއެޗްސީއަށް ޕޮޒިޓިވްވެފައިވާ ކަމަށް ވެސް ކޯޓު އަމަރުގައިވެއެވެ.

Advertisement

މުހައްމަދު ފަހުމީ އަކީ މި ބާވަތުގެ މައްސަލަތަކުގައި ރެކޯޑު އޮތް ފަރާތެއްކަން ބަންދު ލޮގަށް ބެލުމުން އެނގޭ ކަމަށް ކްރިމިނިލް ކޯޓުން ވަނީ ބުނެފައެވެ.

ކްރިމިނަލް ކޯޓުގައި މި އަމުރު ނެރުއްވީ ގާޒީ ހުސެއިން ފާއިޒު ރަޝާދެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް