ކ. މާލެ
|
8 ސެޕްޓެންބަރ 2023 | ހުކުރު 08:59
ފޭކު ނޫޓުތަކެއް ކަމަށް ބުނެ ސޯޝަލް މީޑިއާގައި ދައުރުވާ ފޮޓޯ
ފޭކު ނޫޓުތަކެއް ކަމަށް ބުނެ ސޯޝަލް މީޑިއާގައި ދައުރުވާ ފޮޓޯ
ފޭސްބުކް
އެމްއެމްއޭ
ވަގު ނޫޓެއް ކަމަށް ބުނެ ދައުރުވަމުންދަނީ ސައްހަ ނޫޓެއް!
 
އެ ނޫޓު އެމްއެމްއޭ އަށް ގެނެސް ބެލިބެލުމުން އޭގެ ސައްހަކަން ކަށަވަރުވެފައިވޭ

500 ރުފިޔާގެ ވަގު ނޫޓެއް ކަމަށް ބުނެ، ސޯޝަލް މީޑިއާގައި ދައުރުވަމުންދާ ފޮޓޯގައި ފެންނަ ނޫޓަކީ ސައްހަ ނޫޓެއް ކަމަށް އެމްއެމްއޭ އިން ބުނެފިއެވެ.

އެމްއެމްއޭ އިން ބުނީ އެ ނޫޓު އެމްއެމްއޭ އަށް ގެނެސް ބެލިބެލުމުން އޭގެ ސައްހަކަން ކަށަވަރުވެފައިވާ ކަމަށެވެ.

Advertisement

ސޯޝަލް މީޑިއާގައި އާންމުވި ޕޯސްޓުން ދެ ސައިޒެއްގެ ދެ ނޫޓު ފެނެއެވެ. އަދި އޭގެތެރެއިން ކުޑަ ނޫޓަކީ ވަގު ނޫޓެއް ކަމަށާއި، އޭޓީއެމުން އެ ނޫޓު ބަލައި ނުގަންނަ ކަމަށް ވެސް ބުނެފައިވެއެވެ.

އެމްއެމްއޭއިން ބުނީ ވަކި ބެޗުތަކުގެ ނޫޓުތަކުގެ ސައިޒު ތަފާތުވުމަކީ އެކަށީގެންވާ ކަމެއް ކަމަށެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
33%
0%
0%
33%
0%
33%
ކޮމެންޓް