ކ. މާލެ
|
7 ސެޕްޓެންބަރ 2023 | ބުރާސްފަތި 19:10
އައްޑޫސިޓީ ހިތަދޫ ހައުސިންގ ޔުނިޓްތަކުގެ އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކުރުން
އައްޑޫސިޓީ ހިތަދޫ ހައުސިންގ ޔުނިޓްތަކުގެ އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކުރުން
ހައުސިންގް މިނިސްޓްރީ
ހިތަދޫ ހައުސިންގ ޔުނިޓް
ޑިޒައިން އެންޑް ބިލްޑް އުސޫލުން އައްޑޫ ސިޓީ ހިތަދޫގައި 200 ހައުސިންގ ޔުނިޓް އިމާރާތްކުރަނީ
 
މި މަސައްކަތުގެ އަގަކީ 214،852،500.00 ރުފިޔާ
 
ޔުނިޓްތައް އިމާރާތް ކުރެވެނީ 11 ބުރީގެ ދެ ބިލްޑިންގަށް
 
ކޮންމެ ހައުސިންގ ޔުނިޓެއްގައި 1000 އަކަފޫޓް ހުންނާނެ

ޑިޒައިން އެންޑް ބިލްޑް އުސޫލުން އައްޑޫ ސިޓީ ހިތަދޫގައި 200 ހައުސިންގ ޔުނިޓް އިމާރާތްކުރަން ނިންމައިފިއެވެ.

މި މަޝްރޫއަށް ޚަރަދުކުރަނީ ދިވެހިސަރުކާރުން 2023 ވަނަ އަހަރުގެ ޕީއެސްއައިޕީ ބަޖެޓުންނެވެ. މި މަސައްކަތް ހަވާލުކޮށްފައިވަނީ ޕީޓީ ސިޓްރަމަސް ހެވީ އިންޑަސްޓްރީސް އިން ޖޭވީ ވިތު ބީވާރ ބިލްޑާރސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑާއެވެ.

މި މަސައްކަތުގެ އަގަކީ 214،852،500.00 ރުފިޔާއެވެ. މި މަސައްކަތުގެ މުއްދަތަކީ 540 ދުވަހެވެ. މި މަޝްރޫއުގައި ހިމެނެނީ 200 ހައުސިންގ ޔުނިޓެވެ. އަދި ކޮންމެ ހައުސިންގ ޔުނިޓެއްގައި 1000 އަކަފޫޓް ހުންނާނެއެވެ. ޔުނިޓެއްގައި ހިމެނޭނީ 3 ކޮޓަރ،ި 3 ފާޚާނާ، ސިޓިންގ ރޫމް، ބަދިގެ، ކާގެ، ލޯންޑަރީ އަދި ސްޓޯ ރޫމެވެ.

Advertisement

ހައުސިންގ ޔުނިޓްތައް އިމާރާތް ކުރެވެނީ 11 ބުރީގެ ދެ ބިލްޑިންގަށް ވާގޮތަށެވެ. އަދި ގްރައުންޑް ފްލޯ ބޭނުންކުރާނީ ކޮމާޝަލް އަދި މެއިންޓަނަންސް އޮފީހާއި ޕާކިންގ ހެދޭނެ ޖާގައެއް އޮންނާނެ ގޮތަށެވެ. އަދި މިސަރަހައްދުގައި ޕާކެއް ގާއިމުކުރެވިގެން ދާނެއެވެ.

މި އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކުރައްވާފައިވަނީ މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރގެ ފަރާތުން، ހައުސިންގ ޑިޕާޓްމަންޓުގެ ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް އަހުމަދު ވިޝާން ނަސީމެވެ. އަދި ޕީޓީ ސިޓްރަމަސް ހެވީ އިންޑަސްޓްރީސް އިން ޖޭވީ ވިތު ބީވާރ ބިލްޑާރސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްގެ ފަރާތުން ސޮއިކުރައްވާފައިވަނީ މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރ މުޝްތާގް އިބްރާހީމެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް