ކ. މާލެ
|
6 ސެޕްޓެންބަރ 2023 | ބުދަ 19:40
ހެލްތު މިނިސްޓްރީގެ ސްޓޭޓް މިނިސްޓަރު އަހުމަދު އާދިލް ވާހަކަފުޅުދައްކަވަނީ
ހެލްތު މިނިސްޓްރީގެ ސްޓޭޓް މިނިސްޓަރު އަހުމަދު އާދިލް ވާހަކަފުޅުދައްކަވަނީ
ރާއްޖެއެމްވީ
އެމްބިއުލާންސްގެ ޚިދުމަތް
މިހާތަނަށް 133 އައު އެމްބިއުލާންސް އަތޮޅުތެރޭގެ ރަށްތަކަށް ފޮނުވާފައިވޭ: ހެލްތު މިނިސްޓްރީ
 
މި ސަރުކާރުން އަންނަނީ 30 އެނދު އަދި 50 އެނދުގެ އިތުރުން 100 އެނދުގެ ޓާޝަރީ ހޮސްޕިޓަލްތައް ތަރައްގީކުރުމުގެ މަސައްކަތްކުރަމުން
 
މީހުން ދިރިއުޅޭ ކޮންމެ ރަށަކަށް އެމްބިއުލާންސް ވަރަށް މުހިންމު

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ސާލިހުގެ ސަރުކާރުގައި މިހާތަނަށް 133 އައު އެމްބިއުލާންސް އަތޮޅުތެރޭގެ ރަށްތަކަށް ފޮނުވާފައިވާ ކަމަށް ހެލްތު މިނިސްޓްރީން ބުނެފިއެވެ.

Advertisement

ބުދަ ދުވަހު އިތުރު 11 އެމްބިއުލާންސް ފޮނުވުމުގެ މަސައްކަތްވެސް ވަނީ ކޮށްފައެވެ. އެސަރަހައްދުގައި ހުންނަވައިގެން މީޑީއާތަކަށް މައުލޫމާތު ދެއްވަމުން، ހެލްތު މިނިސްޓްރީގެ ސްޓޭޓް މިނިސްޓަރު އަހުމަދު އާދިލް ވިދާޅުވީ ސިއްހީ ނިޒާމު ހަރުދަނާ ކުރުމަށް މިސަރުކާރުން ޚާއްސަ އިސްކަމެއް ދީގެން މަސައްކަތްކުރަމުން ދާކަމަށެވެ. އެމްބިއުލާންސްގެ އިތުރުން ބޭނުންވާ އެކިއެކި އާލާތްތައް ފޯރުކޮށްދެމުން ދާކަން އާދިލް ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ. އަދި ވިދާޅުވީ މިހާތަނަށް އައިރު 133 އައު އެމްބިއުލާންސް ފޯރުކޮށްދީފައި ވާކަމަށެވެ.

އަޅުގަނޑު މިދެންނެވީ 133 ރަށަށް މިހާރު އެމްބިއުލާންސް ފޯރުކޮށްދެވިއްޖޭ. މިހާރު އިތުރުވި 20، ޖުމްލަ ދެ ޝިޕްމެންޓެއްގަ މިއައީ. އެހެންވީމަ އެއީ 53 ދެއްތޯ ޖުމްލަ. އެއީ ވަރަށް ބޮޑު އަދަދެއް. މިހާތަނަށް އަންނަ ސަރުކާރަކުން ދައުރެއްގެ ތެރޭގައި ފޯރުކޮށްނުދޭހާ އެމްބިއުލާންސް މިފޯރުކޮށްދެވުނީ. މީގެ އިތުރުން މީގެ ގާތްގަނޑަކަށް މަހެއް ކުރިން 8 އެމްބިއުލާންސް ވަނީ ޖަޕާނު ސަރުކާރުން ހަދިޔާކޮށްފި. އެހެންވީމަ ވަރަށް ގިނަ އަދަދެއްގެ އެމްބިއުލާންސް މި ލިބުނީ.
ހެލްތު މިނިސްޓްރީގެ ސްޓޭޓް މިނިސްޓަރު، އަހުމަދު އާދިލް

އާދިލް ވިދާޅުވީ ކުދި އާބާދީތަކުގައި މަދު ހާލަތެއްގައި އެމްބިއުލާންސްގެ ޚިދުމަތް ބޭނުންވިނަމަވެސް މީހުން ދިރިއުޅޭ ކޮންމެ ރަށަކަށް އެމްބިއުލާންސް ވަރަށް މުހިންމު ކަމަށެވެ. މިއީ ސިއްހީ ދާއިރާއަށް ލިބޭ ވަރަށް ބޮޑު ކުރިއެރުމެއް ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ.

ރާއްޖޭގެ ސިއްހީ ނިޒާމު ހަރުދަނާކުރުމުގެ ގޮތުން މިސަރުކާރުން އަންނަނީ 30 އެނދުގެ ހޮސްޕިޓަލްތަކާއި 50 އެނދުގެ ހޮސްޕިޓަލްތަކުގެ އިތުރުން 100 އެނދުގެ ޓާޝަރީ ހޮސްޕިޓަލްތައް ތަރައްގީކުރުމުގެ މަސައްކަތްކުރަމުންނެވެ. އެގޮތުން ހެލްތު މިނިސްޓްރީން އާއްމުކޮށްފައިވާ ތަފާސްހިސާބުތައް ދައްކާގޮތުން، ފާއިތުވި 4 އަހަރުގެ ތެރޭގައި ސިއްހީ ދާއިރާގައި ހިމެނޭ ޕީއެސްއައިޕީ މަޝްރޫއުތަކުގެ ތެރެއިން 21 މަޝްރޫއެއް ވަނީ ނިމިފައެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
0%
0%
0%
0%
100%
0%
ކޮމެންޓް