ކ. މާލެ
|
6 ސެޕްޓެންބަރ 2023 | ބުދަ 18:20
އެމްޑީޕީން މެލޭޝިއާގައި ބޭއްވި ޖަލްސާ
އެމްޑީޕީން މެލޭޝިއާގައި ބޭއްވި ޖަލްސާ
އެމްޑީޕީ
އެމްޑީޕީ
430 މީހުންނާއެކު މެލޭޝިއާގައި އެމްޑީޕީން ކާމިޔާބު ޖަލްސާއެއް!
 
މެލޭޝިއާއިން ރައީސަށް ބޮޑު އިންސައްތައެއް ލިބޭނެ

ކުރިއަށް އޮތް ރިޔާސީ އިންތިޚާބާ ދިމާކޮށް ވެރިކަން ކުރާ މައި ޕާޓީ, އެމްޑީޕީން މިދިޔަ އާދީއްތަ ދުވަހު ބޭއްވި ޖަލްސާގައި 430 މީހުން ބައިވެރިވި ކަމަށް އެ ޖަލްސާ އިންތިޒާމްކުރި ފަރާތްތަކުން ހާމަކޮށްފިއެވެ.

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އަދި އެމްޑީޕީގެ ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓް އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ސާލިހުގެ ރަނިންގމޭޓު މުހައްމަދު އަސްލަމް ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވި މި ޖަލްސާގައި، މެލޭޝިއާގައި ދިރިއުޅޭ ދިވެހިންނާއި ގިނަ އަދަދެއްގެ ކިޔަވާ ކުދިން ބައިވެރިވިއެވެ. މި ޖަލްސާގައި މެލޭޝިއާގައި ދިރިއުޅޭ ދިވެހިން އުއްމީދުކުރަމުން އައި ގިނަ ކަންކަން ހާސިލްވާނެކަމުގެ ޔަގީންކަން ވަނީ ލިބިގެން ގޮސްފައެވެ.

ރަނިންގމޭޓް އަސްލަމް މެލޭޝިއާގައި ދިރިއުޅޭ ދިވެހިންނަށް ޔަގީންކަން ދެއްވި ކަންކަމުގެ ތެރޭގައި؛ ކުރިއަށް އޮތް ދެ މަސް ދުވަހުގެ ތެރޭގައި "2 ޕޭރެންޓް ވިސާ" ހަމަޖައްސައިދެއްވުމާއި "މެރަނަ" އިންޝުއަރެންސް ސްކީމުގެ ދަށުން ދައްކަން ޖެހޭ ފައިސާއިން ސަރުކާރުން އަނބުރާ ދޭ ފައިސާ ކޭޝްލެސް ކޮށްދެއްވުމާއި، ސަރުކާރުގެ ލޯނާއި ސްކޮލަރޝިޕްގައި މެލޭޝިއާއަށް ކިޔަވަންދާ ދަރިވަރުންނަށް ދޭ "ސްޓައިޕެންޑް"އަށް 25 އިންސައްތައިގެ ކުރިއެރުމެއް ގެނައުން ހިމެނެއެވެ.

Advertisement

މީގެ އިތުރުން މެލޭޝިއާގައި އެމްޑީޕީގެ ހަރަކާތްތައް ދާއިމީ ގޮތެއްގައި ދެމެހެއްޓޭނެ އިންތިޒާމު ހަމަޖެހިފައި އޮންނާނެކަމުގެ ޔަގީންކަންވެސް އަސްލަމް ދެއްވިއެވެ.

"އެމްޑީޕީ ކޭއެލް ޑިނަރ ނައިޓް"ގެ ނަމުގައި ބޭއްވި މި ޖަލްސާއަށް ބޮޑު ތަރުހީބެއް ލިބިފައިވާއިރު އެ ގައުމުންވެސް ރައީސް ސާލިހު ބޮޑު އިންސައްތައެއް ހޯއްދަވާނެ ކަމަށް މެލޭޝިއާގައި ހުންނަ އެމްޑީޕީ ޖަގަހައިން މައުލޫމާތުދެއެވެ. އަދި އިދިކޮޅު ޕީޕީއެމުން ބޭއްވި ޖަލްސާގައި ގިނަ އަދަދެއްގެ މީހުން ބައިވެރިވި ކަމަށް ބުނެ ދެކެވެނީ ހަގީގަތާ ޚިލާފު ވާހަކަތަކެއް ކަމަށާއި، އެ ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވީ 90 މީހުން ކަމަށް އެ ޖަގަހައިން މައުލޫމާތު ދެއެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
0%
0%
0%
0%
0%
100%
ކޮމެންޓް