ކ. މާލެ
|
6 ސެޕްޓެންބަރ 2023 | ބުދަ 11:10
ފަރިތަކުރުމުގައި މެސީ، އާޖެންޓީނާ ފުޓުބޯޅަ ފެޑެރޭޝަންގެ ރައީސް އަދި އެހެނިހެން އޮފިޝަލުންނާއެކު
ފަރިތަކުރުމުގައި މެސީ، އާޖެންޓީނާ ފުޓުބޯޅަ ފެޑެރޭޝަންގެ ރައީސް އަދި އެހެނިހެން އޮފިޝަލުންނާއެކު
ރޮއިޓާސް
އާޖެންޓީނާ ޤައުމީ ޓީމު
އެކުއެޑޯ މެޗަށް މެސީ އާއެކު އާޖެންޓީނާގެ ފަރިތަކުރުންތައް ފަށައިފި
 
މިއީ ޕީއެސްޖި ދޫކޮށް އެމެރިކާގެ އިންޓަ މިއާމީ އަށް ބަދަލުވުމަށްފަހު، މެސީ ޤައުމީ ޓީމަށް ކުޅޭނެ ފުރަތަމަ މެޗު

ފީފާ ވޯލްޑް ކަޕްގެ ކޮލިފިކޭޝަންގައި އެކުއެޑޯއާ ދެކޮޅަށް ކުޅޭ މެޗަށް އާޖެންޓީނާ އިން ފަރިތަކުރުންތައް ފަށައިފި އެވެ.

ކޮލިފިކޭޝަންގައި އާޖެންޓީނާ އިން އެކުއެޑޯއާ ދެކޮޅަށް ކުޅޭނީ ހުކުރު ދުވަހުގެ ފަތިހު ފަހެއް ޖަހާއިރު އެވެ. އެ މެޗަށް އާޖެންޓީނާ އިން ތައްޔާރުވަމުން އަންނައިރު، ޓީމުގެ ކެޕްޓަން ލިއޮނަލް މެސީ ވެސް ވަނީ ޓީމާ ގުޅިފަ އެވެ. އާޖެންޓީނާގެ ފަރިތަކުރުމުގައި ވާހަކަ ދައްކަމުން ނިކޮލަސް ގޮންޒާލޭސް ބުނީ، ޓީމެއްގެ ގޮތުގައި އަބަދު ވެސް ތިބެން ޖެހޭނީ ތައްޔާރަށް ކަމަށެވެ. އޭނާ ބުނީ މިވީހާ ތަނަށް އާޖެންޓީނާ އިން ކުރަމުން އައި މަސައްކަތް ކާމިޔާބުވެއްޖެ ކަމަށާއި، އެކަމާ ކުޅުންތެރިން އަދި މުޅި ޤައުމު ވެސް އުފާކުރާ ކަމަށެވެ. އޭނާ އެ އިޝާރާތް ކުރީ އާޖެންޓީނާ އިން ފީފާ ވޯލްޑް ކަޕް ކާމިޔާބު ކުރި ކުރުމަށެވެ. އިތުރަށް އޭނާ ބުނީ އެ އުފަލާއެކު، ދެން ފަށަން އުޅޭ ކަންތަކަށް ވެސް ބޮޑު ސަމާލުކަމެއް ދޭން ޖެހޭ ކަމަށެވެ.

Advertisement

އާޖެންޓީނާ އިން މިދިޔަ އަހަރުގެ ވޯލްޑް ކަޕް ކާމިޔާބު ކުރިއިރު، އެ މުބާރާތުގައި ވިދާލި އެންޒޯ ފެނާންޑޭޒް ބުނީ އަބަދުވެސް ޤައުމީ ޓީމުގެ ކުޅުންތެރިން އެއްތަން ވުމުން ވަރަށް އުފާވެރި އިހުސާސެއް ކުރެވޭ ކަމަށެވެ. އޭނާ ބުނީ ހުރިހާ ކުޅުންތެރިންގެ ވެސް އަމާޒަކީ އެންމެހައި ސަޕޯޓަރުން ހިނިތުންވާނެ ކަހަލަ ނަތީޖާތަކެއް ނެރުން ކަމަށެވެ. ފީފާ ވޯލްޑް ކަޕްގެ އެންމެ މޮޅު ޒުވާން ކުޅުންތެރިޔަކަށް ހޮވުނު އެންޒޯ ބުނީ، އެކުއެޑޯ ޓީމަކީ އަބަދު ވެސް ވަރަށް ވަރުގަދަ ޓީމެއް ކަމަށާއި، އެ ޓީމާ ދެކޮޅަށް ކުޅުމަކީ އުނދަގޫ ކަމަކަށްވާނެ ކަމަށެވެ.

މިއީ ޕެރިސް ސެއިންޓް ޖާމަން (ޕީއެސްޖީ) ދޫކޮށް އެމެރިކާގެ އިންޓަ މިއާމީ އަށް ބަދަލުވުމަށްފަހު، މެސީ ޤައުމީ ޓީމަށް ކުޅޭނެ ފުރަތަމަ މެޗެވެ. އެކުއެޑޯ މެޗަށްފަހު، ސެޕްޓެމްބަރު މަހުގެ 13 ވަނަ ދުވަހު އާޖެންޓީނާ އިން ނިކުންނަނީ ބޮލީވިއާއާ ދެކޮޅަށެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް