ކ. މާލެ
|
6 ސެޕްޓެންބަރ 2023 | ބުދަ 07:07
ވެގަ ޕޮއިންޓް ފިހާރައިގައި އަލިފާނުގެ ހާދިސާ ހިނގުން
ވެގަ ޕޮއިންޓް ފިހާރައިގައި އަލިފާނުގެ ހާދިސާ ހިނގުން
އެމްއެންޑީއެފް
އަލިފާނުގެ ހާދިސާ
ވެގަ ޕޮއިންޓް ފިހާރައިގެ އަލިފާނުގެ ހާދިސާ: ހުރިހާ މުދަލެއް އަނދައިފި
 
ހާދިސާގައި މީހަކަށް އަނިޔާ ލިބުނުކަމުގެ މައުލޫމާތެއް މިހާތަނަށް ލިބިފައިއެއްނުވޭ

މާލެސިޓީގެ ރަތްވިލާގޯޅީގައި ހުންނަ "ވެގަ ޕޮއިންޓް" ފިހާރައިގައި އަލިފާނުގެ ހާދިސާއެއް ހިނގައިފިއެވެ.

އެމްއެންޑީއެފުން ބުނީ ހާދިސާގެ މަޢުލޫމާތު އެފްއާރުއެސްއަށް ލިބިފައިވަނީ ބުދަ ދުވަހުގެ ފަތިހު 04:37 ހާއިރު ކަމަށެވެ. އެމްއެންޑީއެފް ފަޔަރ އެންޑް ރެސްކިޔު ސަރވިސްގެ ފަޔަރފައިޓަރުން ދަނީ އެ ސަރަހައްދުގައި ހަރަކާތްތެރިވަމުންނެވެ.

Advertisement

މި ހާދިސާގައި މީހަކަށް އަނިޔާއެއް ލިބުނުކަމުގެ މައުލޫމާތެއް މިހާތަނަށް ލިބިފައި ނުވާކަމަށްވެސް އެމްއެންޑީއެފުން ބުނެއެވެ.

ވެގަ ޕޮއިންޓް ފިހާރައިގައި އަލިފާނުގެ ހާދިސާ ހިނގުން

އަލިފާނުގެ ހާދިސާގެ އެންމެ ފަހުގެ މައުލޫމާތު ހިއްސާކުރައްވަމުން އެމްއެންޑީއެފްގެ އިންފޮމޭޝަން އޮފިސަރު ރާއްޖެއެމްވީއަށް ވިދާޅުވީ، މިހާރު އަލިފާންގަނޑު އެއްކޮށް ކޮންޓްރޯލް ކުރެވިފައިވާ ކަމަށެވެ. އަދި ފިހާރައިގައި ހުރި ހުރިހާ މުދަލެއް އަނދާފައިވާއިރު ފިހާރަ ކައިރީގައި ޕާކުކޮށްފައި ހުރި 15 ވަރަކަށް ސައިލަކު ބޭނުންނުކުރެވޭވަރަށް އަނދާފައި ވާކަމަށެވެ.

އަލިފާން ރޯވާން ދިމާވި ސަބަބު އަދި ނޭނގެ ކަމަށް އެމްއެންޑީއެފުން ބުނެއެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
33%
0%
67%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް