ކ. މާލެ
|
5 ސެޕްޓެންބަރ 2023 | އަންގާރަ 09:23
ވޯލްޑް ކަޕް މެޗަކަށްފަހު އެންތަނީ
ވޯލްޑް ކަޕް މެޗަކަށްފަހު އެންތަނީ
ރޮއިޓާރސް
ބްރެޒިލް ގައުމީ ޓީމް
ބޮޑެތި ތުހުމަތުތަކެއް އަމާޒުވެފައިވާތީ ބްރެޒިލް ޓީމުން އެންތަނީ ބާކީކޮށްފި
 
ބްރެޒިލްގެ ފުޓްބޯޅަ ފެޑެރޭޝަނުން ބުނީ އޭނާ ސްކޮޑުން ވަކިކުރީ ތަހުގީގު ކުރަން ޖެހޭ ކަންކަން ހުރުމުން ކަމަށް

މެންޗެސްޓަރ ޔުނައިޓެޑްގެ އެންތަނީގެ ކުރީގެ ލޯބިވެރިޔާއަށް އަނިޔާކުރި ކަމުގެ ތުހުމަތުތަކާ ގުޅިގެން ބްރެޒިލް ގައުމީ ޓީމުން އޭނާ ބާކީކޮށްފި އެވެ.

ބްރެޒިލްގެ ފުޓްބޯޅަ ފެޑެރޭޝަނުން ބުނީ އުމުރުން 23 އަހަރުގެ ކުޅުންތެރިޔާ ސްކޮޑުން ވަކިކުރީ ތަހުގީގު ކުރަން ޖެހޭ ކަންކަން އާންމުވުމާ ގުޅިގެން ކަމަށެވެ. ބްރެޒިލްގެ ނިއުސް އައުޓްލެޓް ޔޫއޯއެލް އިން ވަނީ އެންތަނީގެ ކުރީގެ ބައިވެރިޔާ ކުރި ތުހުމަތުތައް ހޯމަ ދުވަހު އާންމުކޮށްފައެވެ.

ސައޯ ޕައުލޯ އާއި ގްރޭޓާ މެންޗެސްޓާގެ ފުލުހުން އެ މައްސަލަ ތަހުގީގު ކުރަމުން އަންނަ އިރު، އެ ކުޅުންތެރިޔާ ވަނީ އެކަން ދޮގުކޮށްފަ އެވެ. ސޯޝަލް މީޑިއާގައި އޭނާ ހިއްސާކޮށްފައިވާ ޕޯސްޓެއްގައި ބުނެފައިވަނީ އެ ތުހުމަތުތަކަކީ ދޮގެއްކަމާއި މިހާރުވެސް ހުށަހަޅާފައިވާ ހެކިތަކާއި ހުށަހެޅޭ އެހެނިހެން ހެކިތަކުން ވެސް އެނގެނީ އޭނާ އަކީ ކުށެއް ނެތް މީހެއްކަމަށެވެ. އަދި ފުލުހުންގެ ތަހުގީގުތަކުން އޭނާގެ ކުށެއް ނެތްކަމުގެ ޙަޤީޤަތް ހާމަވެގެންދާނެކަމަށް އެންތަނީ ބުންޏެވެ.

އެންތަނީގެ މައްޗަށް ތުހުމަތު ކުރަނީ މިދިޔަ ޖެނުއަރީ މަހުގެ 15 ވަނަ ދުވަހު މެންޗެސްޓަރ ހޮޓަލެއްގެ ކޮޓަރިއެއްގައި އޭނާގެ ކުރީގެ ލޯބިވެރިޔާ ގެބްރިއެލާ ކެވަލިންއަށް ހަމަލާދިން ކަމުގެ ތުހުމަތެވެ. އަދި އޭނާގެ މޭމަތީގައި ޖެހުމުގެ ސަބަބުން ބޮޑެތި ގެއްލުންތަކެއް ލިބިފައިވާ ކަމަށާއި އެކަމުގެ ސަބަބުން ސާޖަރީއެއް ކުރަން ޖެހިފައިވާ ކަމަށް ވެސް ގެބްރިއެލާ ވަނީ ބުނެފައެވެ.

Advertisement

އެންތަނީގެ ބަޔާނުގައި އިތުރަށް ބުނީ އޭނާގެ ކުރީގެ ބައިވެރިޔާއާ އޮތް ގުޅުމަކީ އެހާ ރަނގަޅު ގުޅުމެއް ނުން ކަމަށާއި ނަމަވެސް އޭނާ ދުވަހަކުވެސް އެއްވެސް އަނިޔާއެއް ކޮށްފައި ނުވާނެ ކަމަށެވެ. މީގެއިތުރުން ކުރީގެ ލޯބިވެރިޔާ އޭނާގެ މައްޗަށް ދޮގު ތުހުމަތުތަކެއް ކޮށްފައިވާ ކަމަށް ބުނެ މިދިޔަ ޖޫން މަހު ވެސް އޭނާ ވަނީ ބަޔާނެއް ނެރެފަ އެވެ.

މި މައްސަލަ ފެންމަތިވެފައިވަނީ މިފަދަ އެހެން މައްސަލައަކާ ގުޅިގެން މޭސަން ގްރީންވުޑް ޔުނައިޓެޑު ދޫކޮށްލާފައިވާ ދަނޑިވަޅުގައެވެ. ގްރީންވުޑް ވަނީ އޭނާއަށް ކުރެވުނު ތުހުމަތުތަކާ ގުޅިގެން ތަހުގީގުތައް ކުރިޔަށް ގެންދާތީ ހަ މަސް ދުވަހު ކުޅުމާ ދުރުގައި ހުރެފައެވެ. އޭނާގެ މައްޗަށް ކުށް ސާބިތު ނުވިކަން ފެބްރުއަރީގައި ހާމަކޮށްފައިވާއިރު، މިދިޔަ ހަފްތާގައި އޭނާ ވަނީ ލޯނު އެއްބަސްވުމެއްގެ ދަށުން ގެޓާފޭ އަށް ބަދަލުވެފައެވެ.

ކުރިޔަށް އޮތް ބޮލީވިއާ އާއި ޕެރޫ އާ ދެކޮޅަށް ކުޅޭ ވޯލްޑް ކަޕް ކޮލިފައިން މެޗުތަކަށް އެންތަނީގެ ބަދަލުގައި ނަގާފައިވަނީ އާސެނަލްގެ ފޯވާޑް، ގަބްރިއެލް ޖީސަސް އެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
40%
20%
0%
0%
40%
0%
ކޮމެންޓް