ކ. މާލެ
|
5 ސެޕްޓެންބަރ 2023 | އަންގާރަ 07:26
އައްޑޫ ބިން ހިއްކުމުގެ މަޝްރޫއު
އައްޑޫ ބިން ހިއްކުމުގެ މަޝްރޫއު
އަހުމަދު ފާރިސް
އައްޑޫ ބިން ހިއްކުމުގެ މަސައްކަތް
އައްޑޫ ބިން ހިއްކުމުގެ މަސައްކަތް ނިންމާލައިފި
 
ބިން ހިއްކުމުގެ މަސައްކަތް އެއްކޮށް ނިންމާލީ މިދިޔަ އޮގަސްޓް މަހު
 
ހިތަދޫގައި 80 ހެކްޓަރު ވަނީ ހިއްކާފައި
 
މަރަދޫ އަދި މަރަދޫ ފޭދޫގައި 76 ހެކްޓަރުގެ ބިން ވަނީ ހިއްކާފައި

އައްޑޫސިޓީ ތަރައްޤީ ކުރުމަށް ފަށާފައިވާ މަޝްރޫއުގެ ދަށުން އެ ސިޓީގެ ބިން ހިއްކުމުގެ މަސައްކަތް ނިންމާލައިފިއެވެ.

މިކަން ހާމަކޮށް މިނިސްޓްރީ އޮފް ނޭޝަނަލް ޕްލޭނިންގ ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ އިން ބުނީ މި މަސައްކަތް މިދިޔަ އޮގަސްޓް މަހު ނިމިފައިވާ ކަމަށެވެ. އައްޑޫ ބިން ހިއްކުމުގެ މަސައްކަތް ފަށާފައިވަނީ މިދިޔަ ޖޫން މަހުގައެވެ. މި މަޝްރޫއުގެ ދަށުން 228 ހެކްޓަރުގެ ބިން ވަނީ ހިއްކާފައެވެ.

އައްޑޫން ބިން ހިއްކަނީ ރިސޯޓު ތަރައްޤީ ކުރުމަށާއި ގެދޮރުގެ މަޝްރޫތައް ހިންގުމުގެ އިތުރުން ވިޔަފާރި ބޭނުންތަކަށް ޚާއްސަކޮށްގެންނެވެ. އެގޮތުން މަރަދޫ އަދި މަރަދޫ ފޭދޫގައި 76 ހެކްޓަރުގެ ބިން ވަނީ ހިއްކާފައެވެ. އަދި ހިތަދޫގައި 80 ހެކްޓަރު ވަނީ ހިއްކާފައެވެ.

Advertisement

މީގެ އިތުރުން ރިސޯޓުގެ ގޮތުގައި ތަރައްޤީކުރާ ތިން ރަށަށް، ރަށަކަށް 8.3 ހެކްޓަރުގެ މަގުން 25 ހެކްޓަރުގެ ބިން އަދި ހަންކެޑެގައި 4.72 ހެކްޓަރުގެ ބިން ވަނީ ހިއްކާފައެވެ. މި ރަށްތައް ބީލަމަށް ހުޅުވާލަން ބޭނުންވާތީ، އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލުން މިހާރު ވަނީ މި ރަށްތަކަށް ކިޔާނެ ނަންތައްވެސް ފާސްކޮށްފައެވެ. އެގޮތުން އެ ކައުންސިލުން ދީފައިވާ ނަންތަކަކީ "ބޮލިހެރަ" އާއި "ދޮންދީނިހެރަ" އަދި "ދޮންހެރަ" އެވެ.

އައްޑޫގެ ބިން ހިއްކުމުގެ އަމަލީ މަސައްކަތް ކުރުމަށް ސަރުކާރުން ހަވާލުކޮށްފައިވަނީ ނެދަލޭންޑްސްގެ ވެން އޫޑް ޑްރެޖިން އާއެވެ. މިއީ އިންޑިޔާގެ އެގްޒިމް ބޭންކުގެ 800 މިލިއަން ޑޮލަރުގެ ލައިން އޮފް ކްރެޑިޓް ފެސިލިޓީގެ ދަށުން ކުރިއަށްގެންދާ މަޝްރޫއެކެވެ.

ޕްލޭނިން މިނިސްޓްރީން ބުނެފައިވާ ގޮތުގައި މުޅި މަޝްރޫއުގެ 75 އިންސައްތަ މަސައްކަތް މިހާރު ވަނީ ނިމިފައެވެ. އަދި މިހާރު ކުރިއަށްދަނީ ހިއްކާފައިވާ ސަރަހައްދުތަކުގެ ގޮނޑުދޮށް ހިމާޔަތްކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކަމަށްވެސް އެ މިނިސްޓްރީން ބުނެއެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
100%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް