ކ. މާލެ
|
4 ސެޕްޓެންބަރ 2023 | ހޯމަ 18:33
އއ. ރަސްދޫގައި 50 ހައުސިންގ ޔުނިޓް އިމާރާތްކުރުމަށް ހަވާލުކޮށްފި
އއ. ރަސްދޫގައި 50 ހައުސިންގ ޔުނިޓް އިމާރާތްކުރުމަށް ހަވާލުކޮށްފި
އއ. ރަސްދޫގެ 50 ހައުސިންގ ޔުނިޓް
އއ. ރަސްދޫގައި 50 ހައުސިންގ ޔުނިޓް އިމާރާތްކުރުމަށް ހަވާލުކޮށްފި
 
މި މަސައްކަތުގެ އަގަކީ 84،218،400.00 ރުފިޔާ
 
މި އެއްބަސްވުމުގައި ހައުސިންގ މިނިސްޓްރީގެ ފަރާތުން ސޮއިކުރެއްވީ އެ މިނިސްޓްރީގެ ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް
 
270 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ނިންމުމަށް ހަވާލުކޮށްފައިވާ މި މަޝްރޫއުގެ އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކުރީ ހޯމަ ދުވަހު

ޑިޒައިން އެންޑް ބިލްޑް އުސޫލުން އއ. ރަސްދޫގައި 50 ހައުސިންގ ޔުނިޓް އިމާރާތްކުރުމަށް ހަވާލުކޮށްފިއެވެ.

270 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ނިންމުމަށް ހަވާލުކޮށްފައިވާ މި މަޝްރޫއުގެ އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކުރީ ހޯމަ ދުވަހުއެވެ. އެ އެއްބަސްވުމުގައި ހައުސިންގ މިނިސްޓްރީގެ ފަރާތުން ސޮއިކުރެއްވީ، ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް އަހުމަދު ވިޝާން ނަސީމެވެ. އަދި އެސް ޖޭ ކޮންސްޓްރަކްޝަންގެ ފަރާތުން ސޮއިކުރެއްވީ ޑިރެކްޓަރ ޝިހާދު އިބްރާހީމެވެ.

Advertisement

މި މަސައްކަތުގެ އަގަކީ 84،218،400.00 (އަށްޑިހަ ހަތަރު މިލިއަން ދެ ލައްކަ އަށާރަ ހާސް ހަތަރު ސަތޭކަ) ރުފިޔާއެވެ. މި މަޝްރޫއަށް ޚަރަދުކުރާނީ ދިވެހި ސަރުކާރުން ޕީއެސްއައިޕީ ބަޖެޓުންނެވެ. މި މަސައްކަތް ހަވާލުކޮށްފައިވަނީ އެސްޖޭ ކޮންސްޓްރަކްޝަން ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑާއެވެ.

މި މަޝްރޫއުގައި ހިމެނެނީ 50 ހައުސިންގ ޔުނިޓް ކަމަށް ވާއިރު، ކޮންމެ ޔުނިޓެއްގައި 1000 އަކަފޫޓް ހުންނާނެއެވެ. އަދި ޔުނިޓެއްގައި ހިމެނޭނީ؛ 3 ކޮޓަރި، 3 ފާޚާނާ، ސިޓިންގ ރޫމް، ބަދިގެ، ކާގެ، ލޯންޑްރީ އަދި ސްޓޯރ ރޫމެކެވެ. މީގެ އިތުރުން ހައުސިން ޔުނިޓްތަކުގައި ދިރިއުޅޭ ފަރާތްތައް ހިތްފަސޭހަ މާހައުލެއް ގާއިމްކޮށްދިނުމަށްޓަކައި، ޔުނިޓްތައް ވަށައިގެން އަލިކުރެވިގެންދާނެ ކަމަށް ޕްލޭނިންގ މިނިސްޓްރީން ވަނީ ބުނެފައެވެ. އަދި ޕާކަކާއި ވެހިކަލް ޕާކުކުރާނެ ސަރަހައްދެއް ގާއިމްކުރެވޭނެ ކަމަށްވެސް އެ މިނިސްޓްރީން ބުނެއެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް