ކ. މާލެ
|
4 ސެޕްޓެންބަރ 2023 | ހޯމަ 07:39
ލ. ހިތަދޫ އާއި ކުނަހަންދޫ ކޯޒްވޭ ހަދަން ބޭނުންވާ ސާމާނު ސައިޓަށް ބާލަނީ
ލ. ހިތަދޫ އާއި ކުނަހަންދޫ ކޯޒްވޭ ހަދަން ބޭނުންވާ ސާމާނު ސައިޓަށް ބާލަނީ
އެމްޓީސީސީ
ލ. ހިތަދޫ-ކުނަހަންދޫ ކޯޒްވޭގެ މަސައްކަތް
ލ. ހިތަދޫ-ކުނަހަންދޫ ކޯޒްވޭގެ މަސައްކަތް ފަށަން ތައްޔާރުވެއްޖެ
 
މަސައްކަތް ފެށުމަށް ސައިޓް މޮބިލައިޒް ކުރީ މިދިޔަ ހޮނިހިރު ދުވަހު
 
މި މަސައްކަތް އެމްޓީސީސީއާ ހަވާލު ކުރީ 75.2 މިލިއަން ރުފިޔާއަށް
 
މި މަޝްރޫއުގެ ދަށުން 22،408 ކިއުބިކް މީޓަރުގެ ބިން ހިއްކާނެ

ލ. ހިތަދޫ އާއި ކުނަހަންދޫ ގުޅާލުމަށް ހަދާ ކޯޒްވޭގެ އަމަލީ މަސައްކަތް ފެށުމަށް މޯލްޑިވްސް ޓްރާންސްޕޯޓް އެންޑް ކޮންޓްރެކްޓިންގ ކޮމްޕެނީ (އެމްޓީސީސީ) އިން ތައްޔާރުވެއްޖެއެވެ.

އެ ކުންފުނިން ބުނެފައިވާ ގޮތުގައި މި މަޝްރޫއުގެ އަމަލީ މަސައްކަތް ފެށުމަށް ސައިޓް މޮބިލައިޒް ކުރީ މިދިޔަ ހޮނިހިރު ދުވަހު ކަމަށެވެ. މި ކޯޒްވޭއާއެކު ދެ ރަށުގެ ރައްޔިތުންނަށް ވެސް ލުއިފަސޭހަތައް ވެގެންދާނެ ކަމަށް އެމްޓީސީސީން ގަބޫލުކުރެއެވެ.

މި މަޝްރޫއުގެ ދަށުން ހިތަދުއާއި ކުނަހަންދޫ ގުޅާލުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ އިތުރު ރަށެއްވެސް ހިމަނައިގެންނެވެ. އެއީ އެ ދެރަށް ދޭތެރޭގައި އޮންނަ ފަޅު ރަށެއްކަމަށްވާ މެންދޫއެވެ. މި ތިން ރަށް ކޯޒްވޭއަކުން ގުޅާލުމުން މެންދޫގައި ހިތަދޫއާއި ކުނަހަންދޫގެ ރައްޔިތުންނަށް އިގްތިސާދީ މަސައްކަތްތައް ކުރުމުގެ ފުރުސަތު ފަހިިވެގެންދާނެ ކަމަށް އެމްޓީސީސީން ބުނެއެވެ.

މި މަޝްރޫއުގެ ދަށުން 22،408 ކިއުބިކް މީޓަރުގެ ބިން ހިއްކުމަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ. އަދި 390 މީޓަރުގެ ރިވެޓްމަންޓް ޖެހުމާއި 130 މީޓަރުގެ ސްކައުރިންގ އޭޕްރަން ހެދުމާއި 225 މީޓަރުގެ ބްރިޖެއް އެޅުމާއި 3،006 އަކަ މީޓަރުގެ ކެރިއެޖްވޭއެއް ހެދުމުގެ މަސައްކަތް ވެސް ހިމެނެއެވެ.

މީގެ އިތުރުން 85 މީޓަރުގެ ރިޓެއިނިންގ ވޯލެއް ހެދުމާއި މަގުބައްތި ހަރުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ވެސް މި މަޝްރޫއުގެ ދަށުން ކުރާނެއެވެ.

މިނިސްޓްރީ އޮފް ނޭޝަނަލް ޕްލޭނިންގ ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ އިން މި މަޝްރޫއުގެ މަސައްކަތް އެމްޓީސީސީއާ ހަވާލު ކުރީ 75.2 މިލިއަން ރުފިޔާއަށް 500 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ނިންމާ ގޮތަށެވެ. މި މަސައްކަތް ފަށަނީ އެންވަޔަރަމަންޓަލް އިމްޕެކްޓް އެސެސްމަންޓް ހެދުމަށް ފަހުއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް