ކ. މާލެ
|
4 ސެޕްޓެންބަރ 2023 | ހޯމަ 07:35
ވިއްކުން މަނާކޮށްފައިވާ ޗީޒް
ވިއްކުން މަނާކޮށްފައިވާ ޗީޒް
ގޫގުލް
ޗީޒުގެ ބާވަތެއް ވިއްކުން މަނާކުރުން
ރާއްޖޭގައި ޗީޒުގެ ބާވަތެއް ވިއްކުން މަނާކޮށްފި
 
ޗީޒުގެ ލޭބަލުގައިވާ ނަމަކީ "ކަމެމްބާޓް"

ޖަރާސީމު އެކުލެވޭ ޗީޒުގެ ބާވަތެއް ރާއްޖެއަށް އެތެރެވެފައިވާތީ އެބާވަތުގެ ޗީޒް ވިއްކުން މަނާކޮށްފިއެވެ.

މޯލްޑިވްސް ފުޑް އެންޑް ޑްރަގް އޮތޯރިޓީ (އެމްއެފްއޭޑީ) އިން ބުނީ "ލިސްޓީރިއާ މޮނޮސައިޓޯޖެނީސް" ޖަރާސީމުން ތަޣައްޔަރުވުމުގެ ފުރުސަތު އޮތް އުފެއްދުމެއް ކަމުގައިވާ ފަރަންސޭސިވިލާތުގެ ޗީޒެއް ރާއްޖެއަށް އެތެރެވެފައުިވާ ކަމުގެ މައުލޫމާތު ޔޫރަޕުގެ ރެޕިޑް އެލާޓް ސިސްޓަމް ފޯ ފުޑް އެންޑް ފީޑުން އަންގާފައިވާ ކަމަށެވެ. އެ ޗީޒުގެ ލޭބަލުގައިވާ ނަމަކީ "ކަމެމްބާޓް" ކަމަށް ވެސް އެމްއެފްއޭޑީން ވަނީ ބުނެފައެވެ.

Advertisement

މި އެންގުމާ ގުޅިގެން އެ އުފެއްދުމުގެ ސަބަބުން ކާބޯތަކެތީގެ ރައްކާތެރިކަމަށް އޮތް ހިރާސް ދެނެގަތުގެ މަސައްކަތް ކުރަމުން އަންނަ ކަމަށް ވެސް އެމްއެފްޑީއޭ އިން ބުނެއެވެ.

ރައްކާތެރިކަމުގެ ފިޔަވަޅެއްގެ ގޮތުން މިމަހުގެ 11 ވަނަ ދުވަހަށް މުއްދަތުހަމަވާ ފްރާންސުގެ މި އުފެއްދުން ރާއްޖެއަށް އެތެރެކޮށް ވިއްކުން ވަނީ އެމްއެފްޑީއޭ އިން މަނާކޮށްފައެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް