ކ. މާލެ
|
31 އޯގަސްޓް 2023 | ބުރާސްފަތި 07:21
ޓާޝަރީ ހޮސްޕިޓަލު އެޅުމުގެ އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކުރުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިން
ޓާޝަރީ ހޮސްޕިޓަލު އެޅުމުގެ އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކުރުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިން
ހެލްތު މިނިސްޓްރީ
ކުޅުދުއްފުއްޓާއި ތިނަދޫގައި އަޅާ ޓާޝަރީ ހޮސްޕިޓަލް
ކުޅުދުއްފުއްޓާއި ތިނަދޫގައި 100 އެނދުގެ ޓާޝަރީ ހޮސްޕިޓަލް އެޅުމަށް ބަޔަކާ ހަވާލުކޮށްފި
 
މި ދެ ރަށުގައި ޓާޝަރީ ހޮސްޕިޓަލު އަޅާ ނިންމަންޖެހެނީ 30 މަސް ދުވަހުން
 
މި ދެ ރަށުގައި ޓާޝަރީ ހޮސްޕިޓަލު އެޅުމުގެ އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކޮށްފައިވަނީ ޗައިނާގެ ކުންފުޏެއް ކަމަށްވާ ޗައިނާ ނޭޝަނަލް އިލެކްޓްރިކް އިންޖިނިއަރިންގ ކޮމްޕެނީ އާއެކު

ހދ. ކުޅުދުއްފުށި އަދި ގދ.ތިނަދޫގައި އިމާރަތްކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ 100 އެނދުގެ ޓާރޝަރީ ހޮސްޕިޓަލް އިމާރާތް ކުރުމަށް ބަޔަކާ ހަވާލުކޮށްފިއެވެ.

ހެލްތު މިނިސްޓްރީން ބުނީ މި ދެ ރަށުގައި ޓާޝަރީ ހޮސްޕިޓަލު އެޅުމުގެ އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކޮށްފައިވަނީ ޗައިނާގެ ކުންފުޏެއް ކަމަށްވާ ޗައިނާ ނޭޝަނަލް އިލެކްޓްރިކް އިންޖިނިއަރިންގ ކޮމްޕެނީ އާއެކު ކަމަށެވެ. މި އެއްބަސްވުމުގައި މިނިސްޓްރީގެ ފަރާތުން ސޮއިކުރެއްވީ ސީނިއާ އެކްޒެކެޓިވް އަބްދުލްހައްނާން ހުސެއިނެވެ. ޗައިނާ ކުންފުނީގެ ފަރާތުން ސޮއިކުރެއްވީ އެ ކުންފުނީގެ ވައިސް ޕްރެސިޑެންޑް ޖިންހުއި އެވެ. މިއެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކޮށްފައިވަނީ އޮގަސްޓް މަހުގެ 29 ވަނަ ދުވަހު ކަމަށް ހެލްތު މިނިސްޓްރީން ބުނެއެވެ.

އެއްބަސްވުމުގައިވާ ގޮތުން މި ދެ ރަށުގައި ޓާޝަރީ ހޮސްޕިޓަލު އަޅާ ނިންމަންޖެހެނީ 30 މަސް ދުވަސް ނުވަތަ ދެ އަހަރާ ހަ މަސް ދުވަހުންނެވެ. މިއިން ކޮންމެ ހޮސްޕިޓަލެއް އަޅަން އެއްބަސްވެފައިވަނީ 38 މިލިއަން ޑޮލަރަށެވެ.

Advertisement

މި ދެ ރަށުގައި 100 އެނދުގެ ޓާޝަރީ ހޮސްޕިޓަލެއް އެޅުމަށް ސަރުކާރުން އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކޮށްފައިވާއިރު މިއީ މިހާރުވެސް ހޮސްޕިޓަލު ހުންނަ ދެ ރަށެވެ. އަދި އެ ހޮސްޕިޓަލުތަކުން ދޭ ޚިދުމަތްތައް ފުޅާކުރުމުގެ މަސައްކަތް ސަރުކާރުން ވަނީ ކޮށްފައެވެ.

ރާއްޖޭގެ ފަސް ސަރަހައްދެއްގައި ޓާޝަރީ ހޮސްޕިޓަލު ތަރައްގީކުރުމަކީ މި ސަރުކާރުގެ ވައުދެކެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް