ކ. މާލެ
|
29 އޯގަސްޓް 2023 | އަންގާރަ 19:42
ދެކުނު ކޮރިއާގެ ރައީސް ޔޫން ސުކް ޔޮލް
ދެކުނު ކޮރިއާގެ ރައީސް ޔޫން ސުކް ޔޮލް
ރޮއިޓާސް
ދެކުނު ކޮރިއާއިން ޔޫކްރެއިނަށް ދޭ އެހީ
2024ގައި ދެކުނު ކޮރިއާއިން ޔޫކްރެއިނަށް 394 މިލިއަން ޑޮލަރުގެ އެހީ ދިނުމަށް ކަނޑައަޅައިފި
 
އެހީގެ ޕެކޭޖުގެ ތެރެއިން 130 ބިލިއަން ވޮން ޚާއްސަކޮށްފައިވަނީ ޔޫކްރެއިނަށް ލިބިފައިވާ އުމްރާނީ ގެއްލުންތައް ހައްލުކުރުމަށް
 
މި ޕެކޭޖްގެ ދެބައިކުޅަ އެއްބައި، 260 ބިލިއަން ވޮން ޚާއްސަކޮށްފައިވަނީ އިންސާނީ އެހީ ފޯރުކޮށްދިނުމަށް
 
އެހެނިގެން އެހީގެ ގޮތުގައި މިޕެކޭޖްގައި ހިމަނާފައިވަނީ 130 ބިލިއަން ވޮން

އަންނަ އަހަރު ދެކުނު ކޮރިއާއިން ޔޫކްރެއިނަށް 520 ބިލިއަން ވޮން (394 މިލިއަން ޑޮލަރު) ދޭން ނިންމައިފިއެވެ.

މިއީ ދެކުނު ކޮރިއާއިން މިއަހަރު ޔޫކްރެއިނަށް އެހީގެ ގޮޮތުގައި ފޯރުކޮދިން އަދަދަށްވުރެ އަށްގުނަ އިތުރު އަދަދެކެވެ. މި އަދަދު ދެކުނު ކޮރިއާގެ ރައީސް ޔޫން ސުކް ޔޮލް އިއުލާނުކުރައްވާފައިވަނީ އަންގާރަ ދުވަހުއެވެ.

2024 ވަނަ އަހަރު ޔޫކްރެއިނަށް ފޯރުކޮށްދޭން ނިންމާފައިވާ އެހީގެ ޕެކޭޖުގެ ތެރެއިން 130 ބިލިއަން ވޮން ޚާއްސަކޮށްފައިވަނީ ޔޫކްރެއިނަށް ލިބިފައިވާ އުމްރާނީ ގެއްލުންތައް ހައްލުކުރުމަށެވެ. އެހީގެ ޕެކޭޖްގެ ދެބައިކުޅަ އެއްބައި، 260 ބިލިއަން ވޮން ޚާއްސަކޮށްފައި ވަނީ އިންސާނީ އެހީ ފޯރުކޮށްދިނުމަށެވެ. އަދި އެހެނިގެން އެހީގެ ގޮތުގައި މިޕެކޭޖްގައި ހިމަނާފައި ވަނީ 130 ބިލިއަން ވޮންއެވެ.

މިއަހަރުގެ ޖުލައި މަހު، ދެކުނު ކޮރިއާގެ ރައީސް ޔޫން ސުކް ޔޮލް ވަނީ، އެގައުމުން އަންނަ އަހަރު މިލިޓަރީ އެހީގެ ގޮތުގައި ބޮޑެތި އެހީތައް ފޯރުކޮށްދޭނެކަން އިއުލާނުކުރައްވާފައެވެ. މިކަމާ ގުޅޭ އިތުރު ތަފުސީލެއް ދެކުނު ކޮރިއާގެ ރައީސް ދެއްވާފައެއް ނުވެއެވެ.

އަންގާރަ ދުވަހު ޔޫން ސުކް ޔޮލް ވަނީ، އަންނަ އަހަރު ދެކުނު ކޮރިއާއިން އޭޝިއާ-ޕެސިފިކް އަދި އެފްރިކާއަށް 'އޮފިޝަލް ޑިވެލޮޕްމެންޓް އެސިސްޓެންސް'ގެ ގޮތުގައި ދޭ އަދަދު އިތުރުކުރާނެކަން ވެސް އިއުލާނުކުރައްވާފައެވެ. އެގޮތުން މި ސަރަހައްދުތަކަށް 1.51 ބިލިއަން ޑޮލަރު ހޭދަކުރާނެކަމަށް ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ.

ދެކުނު ކޮރިއާގެ ސަރުކާރުން ބޭރުގެ ގައުމުތަކަށް ފޯރުކޮށްދޭ އެހީ އިތުރުކުރަން ނިންމާފައިވަނީ އެގައުމުގެ ކުންފުނިތަކުގެ ވިޔަފާރިތައް އެހެން ގައުމުތަކުގައި ފުޅާކުރުމުގެ ނިޔަތުގައެވެ. އެގައުމުގެ ސަރުކާރުގެ އަމާޒަކީ ބައިނަލްއަގުވާމީ މަސްރަހުގައި އިގުތިސާދީ އަދި ވިޔަފާރީ ރޮނގުން ބޮޑު ހިއްސާއެއް އޮންނަ ގައުމަކަށް ދެކުނު ކޮރިއާ ހެދުމެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
0%
0%
0%
100%
0%
0%
ކޮމެންޓް