ކ. މާލެ
|
29 އޯގަސްޓް 2023 | އަންގާރަ 09:39
ފީފާގެ މައި އިދާރާ
ފީފާގެ މައި އިދާރާ
ރޮއިޓާރސް
ފީފާ
ސްރީލަންކާގެ ސަސްޕެންޝަން އުވާލައިފި
 
ސަސްޕެންޝަން އުވާލާފައި ވަނީ ހަތް މަހަށް ވުރެ ގިނަ ދުވަސް ފަހުން

ދުނިޔޭގެ ފުޓުބޯޅައިގެ މައި އިދާރާ (ފީފާ) އިން ސަސްޕެންޑުކޮށްފައި އޮތް ސްރީލަންކާގެ ސަސްޕެންޝަން އުވާލައިފި އެވެ.

ސްރީލަންކާގެ ސަސްޕެންޝަން އުވާލަން ފީފާ އިން ނިންމީ ހޯމަ ދުވަހު އެވެ. ފީފާ އިން ސްރީލަންކާ ސަސްޕެންޑު ކުރުމަށް ނިންމީ މިއަހަރުގެ ޖަނަވަރީ މަހުގެ 12 ވަނަ ދުވަހު އެވެ. އެ ސަސްޕެންޝަން އުވާލާފައި ވަނީ ހަތް މަހަށް ވުރެ ގިނަ ދުވަސް ފަހުންނެވެ. ފީފާ އިން ސްރީލަންކާ ސަސްޕެންޑު ކުރީ ތިން ވަނަ ފަރާތެއްގެ ނުފޫޒު ފޯރާފައިވާ ކަމަށް ބުނެ އެވެ. އެއީ ފީފާގެ ޤަވާއިދުގެ 14 ވަނަ މާއްދާގެ އާޓިކަލް އެކެއް އަދި ތިނެއްގެ ދަށުންނެވެ. ސަސްޕެންޝަނާއެކު ސްރީލަންކާ އަށް ވަނީ ގިނަ ގެއްލުންތަކާ ކުރިމަތިލާން ޖެހިފަ އެވެ. އެގޮތުން މިދިޔަ ޖޫން މަހު އިންޑިއާގައި އޮތް ސަރަހައްދީ ފުޓުބޯޅަ މުބާރާތް، ސާފް ޗެމްޕިއަންޝިޕްގައި ވާދަކުރުމުގެ ފުރުސަތު އެ ޤައުމަށް ވަނީ ގެއްލިފަ އެވެ. ފީފާ އިން ސްރީލަންކާގެ ސަސްޕެންޝަން އުވާލަން ނިންމީ ގިނަ ޝަރުތުތަކާއެކު އެވެ. އެގޮތުން އަންނަ ސެޕްޓެމްބަރު މަހުގެ 29 ގެ ކުރިން ސްރީލަންކާ ފުޓުބޯޅަ ފެޑެރޭޝަންގެ އިންތިޚާބު ބާއްވަން ޖެހެ އެވެ.

Advertisement

ފީފާ އިން ވަނީ މިދިޔަ އަހަރުގެ ތެރޭގައި އަވަށްޓެރި އިންޑިއާ ވެސް ސަސްޕެންޑުކޮށްފަ އެވެ. އެއީ އެ ޤައުމުގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުން ނެރުނު ހުކުމަކާ ގުޅިގެންނެވެ. ނަމަވެސް މައްސަލަ ހައްލުކޮށް، ފަހުން ވަނީ އިންޑިއާގެ ސަސްޕެންޝަން އުވާލައިފަ އެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް