ކ. މާލެ
|
28 އޯގަސްޓް 2023 | ހޯމަ 08:28
މެޗުގައި ލަނޑު ޖެހުމަށްފަހު ލެވަންޑޯސްކީ އުފާ ފާޅުކުރަނީ
މެޗުގައި ލަނޑު ޖެހުމަށްފަހު ލެވަންޑޯސްކީ އުފާ ފާޅުކުރަނީ
ޓްވީޓަރ
ސްޕެނިޝް ލީގު
ވިލަރެއާލް ކައިރިން ބާސެލޯނާ މޮޅުކޮށްދިނީ ލެވަންޑޯސްކީ
 
ވިލަރެއާލްގެ އަމިއްލަ ދަނޑުގައި ކުޅުނު މެޗު ބާސެލޯނާ އިން ކާމިޔާބު ކުރީ 4-3 އިން

ސްޕެނިޝް ލީގުގައި ވިލަރެއާލާ ދެކޮޅަށް ކުޅުނު މެޗުން އެންމެ ފަހުގެ ޗެމްޕިއަން ބާސެލޯނާ އުނދަގޫ މޮޅެއް ހޯދައިފި އެވެ.

އާދިއްތަ ދުވަހުގެ ރޭ ވިލަރެއާލްގެ އަމިއްލަ ދަނޑުގައި ކުޅުނު މެޗު ބާސެލޯނާ އިން ކާމިޔާބު ކުރީ 4-3 އިންނެވެ. މެޗު ފަށައިގެން ބާސެލޯނާ އިން ދެ ލަނޑު ޖަހައި ކުރި ހޯދާފައި ވަނިކޮށް، ވިލަރެއާލުން ވަނީ ފަހަތުން އަރައި ތިން ލަނޑު ޖަހައިގެން ކުރި ހޯދައިފަ އެވެ. ނަމަވެސް އޭގެ ފަހުން ބާސެލޯނާ އިން ވަނީ ނަތީޖާ ހަމަހަމަކޮށް، އިތުރު ލަނޑެއް ޖަހައި މެޗުން މުހިންމު ތިން ޕޮއިންޓު ހޯދައިފަ އެވެ.

މެެޗުގައި ބާސެލޯނާ އިން ލީޑު ނެގީ 12 ވަަނަ މިނެޓުގަ އެވެ. އެއީ ޒުވާން ކުޅުންތެރިޔާ ލަމީން ޔަމާލް ތަނަވަސްކޮށްދިން ފުރުސަތެއްގައި ސްޕެއިންގެ ގަވީ ޖެހި ލަނޑުންނެވެ. އޭގެ ތިން މިނެޓު ފަހުން ބާސެލޯނާގެ ދެ ވަނަ ލަނޑު ޖަހައި ލީޑު ފުޅާ ކޮށްދިނީ ފްރެންކީ ޑިޔޯން އެވެ. ވިލަރެއާލުން ފުރަތަމަ ލަނޑު ޖަހައި ފަރަގު ކުޑަކުރީ 26 ވަނަ މިނެޓުގަ އެވެ. އެއީ ފޮއީތު ޖެހި ލަނޑުންނެވެ. އޭގެ ފަހުން 40 ވަނަ މިނެޓުގައި އެ ޓީމަށް ނަތީޖާ ހަމަހަމަ ކޮށްދިނީ ސޯލޮތު އެވެ. ދެ ވަނަ ހާފު ފަށައިގެން ފަސް ވަނަ މިނެޓުގައި ވިލަރެއާލަށް ފުރަތަމަ ފަހަރަށް މެޗުގައި ލީޑު ހޯދައިދިނީ ބޭނާ އެވެ.

ވިލަރެއާލުން ލީޑު ނެގި ފަހުން މެޗުގެ 68 ވަނަ މިނެޓުގައި ބާސެލޯނާ އަށް ނަތީޖާ ހަމަހަމަ ކޮށްދިނީ ފެރާން ޓޮރޭސް އެވެ. އޭނާ ކުޅެން ނިކުމެފައި ވަނީ ބަދަލު ކުޅުންތެރިޔެއްގެ ގޮތުގައި 63 ވަނަ މިނެޓުގަ އެވެ. މެޗުން ބާސެލޯނާ މޮޅު ކޮށްދީ، މުހިންމު ތިން ޕޮއިންޓު ހޯދި ލަނޑު ޖަހައިދިނީ ޕޮލެންޑުގެ ރޮބާޓް ލެވަންޑޯސްކީ އެވެ. އޭނާ ލަނޑު ޖެހީ 71 ވަނަ މިނެޓުގަ އެވެ. މިއީ މިދިޔަ ސީޒަންގެ ސްޕެނިޝް ލީގުގެ ރަން ބޫޓު ހޯދި ކުޅުންތެރިޔާ، މި ސީޒަނުގައި ޖެހި ފުރަތަމަ ލަނޑެވެ.

މޮޅާއެކު ބާސެލޯނާ ތިން ވަަނައިގައި އޮތީ ތިން މެޗުން ހަތް ޕޮއިންޓު ހޯދައިގެންނެވެ. ދެ މެޗުން މޮޅުވީއިރު، އެއް މެޗުން ވަނީ އެއްވަރުވެފަ އެވެ. ލީގުގަައި ދެން ބާސެލޯނާ އަށް އޮންނާނީ ސެޕްޓެމްބަރު މަހުގެ ހަތަރު ވަނަ ދުވަހު އޮސަސޫނާއާ ދެކޮޅަށް ކުޅޭ މެޗެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް