ކ. މާލެ
|
27 އޯގަސްޓް 2023 | އާދީއްތަ 08:10
މެޗުގައި ލަނޑު ޖެހުމަށްފަހު ޓޮޓެންހަމްގެ ކުލުސެވްސްކީ އުފާ ފާޅުކުރަނީ
މެޗުގައި ލަނޑު ޖެހުމަށްފަހު ޓޮޓެންހަމްގެ ކުލުސެވްސްކީ އުފާ ފާޅުކުރަނީ
ރޮއިޓާސް
އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގު
ބޯންމައުތު ބަލިކޮށް ޓޮޓެންހަމް ކުރިއަށް
 
ބޯންމައުތުގެ ދަނޑުގައި ކުޅުނު މެޗު ޓޮޓެންހަމުން ކާމިޔާބު ކުރީ 2-0 އިން

އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި ބޯންމައުތާ ދެކޮޅަށް ކުޅުނު މެޗުން މޮޅުވެ ޓޮޓެންހަމް ކުރިއަށް ޖެހިލައިފި އެވެ.

ހޮނިހިރު ދުވަހުގެ ރޭ ބޯންމައުތުގެ ދަނޑުގައި ކުޅުނު މެޗު ޓޮޓެންހަމުން ކާމިޔާބު ކުރީ 2-0 އިންނެވެ. މިއީ މި ސީޒަންގެ ލީގުގައި ޓޮޓެންހަމް ކުޅުނު ތިން ވަނަ މެޗެވެ. ދެ މެޗުން އެ ޓީމު މޮޅުވެފައިވާއިރު، އެއް މެޗު ނިމުނީ އެއްވަރުވެގެންނެވެ.

Advertisement

މެޗުގައި ޓޮޓެންހަމުން ލަނޑު ޖަހައި ލީޑު ނެގީ 17 ވަނަ މިނެޓުގަ އެވެ. ޕޭޕް މަޓާ ސާ ހުރަސްކޮށްދިން ބޯޅައެއް ބޯންމައުތުގެ ގޯލު އޭރިޔާ ތެރޭގައި ހުރެ ތިރި ތިރިން ގޯލަށް ވައްދާލައިގެން އެ ޓީމަށް ލީޑު ނަގައިދިނީ ޖޭމްސް މެޑިސަން އެވެ. ބޯންމައުތުގެ ގޯލް ކީޕަރުގެ އަތް ކައިރިން މެޑިސަން ފޮނުވާލި ބޯޅަ ހުއްޓުވުމަށް ކީޕަރަށް މާ ބޮޑު މަސައްކަތެއް ވެސް ނުކުރެވުނެވެ. ޓޮޓެންހަމްގެ ދެ ވަނަ ލަނޑު އެ ޓީމުން ޖެހީ ދެ ވަނަ ހާފުގަ އެވެ. 63 ވަނަ މިނެޓުގައި ޑެސްޓިނީ އުޑޯގީ ރޮނގު މަތިން ހުރަސްކޮށްދިން ބޯޅަ ގޯލަށް ވައްދާލައިގެން އެ ޓީމުގެ ދެ ވަނަ ލަނޑު ޖެހީ ޑެހާން ކުލުސެވްސްކީ އެވެ.

މޮޅާއެކު މި ވަގުތު ޔުނައިޓެޑު އޮތީ ތިން މެޗުން ހަތް ޕޮއިންޓު ހޯދައިގެން ދެ ވަނައިގަ އެވެ. އެއް ވަނައިގައި އޮތް ވެސްޓް ހޭމް ޔުނައިޓެޑާ، ތިން ވަަނައިގައި އޮތް އާސެނަލަށް ވެސް ލިބެނީ ހަތް ޕޮއިންޓެވެ. ލީގުގައި ދެން ޓޮޓެންހަމަށް އޮންނާނީ ސެޕްޓެމްބަރު މަހުގެ ދެ ވަނަ ދުވަހު ރަށުން ބޭރުގައި ބާންލީއާ ދެކޮޅަށް ކުޅޭ މެޗެވެ. އޭގެ ކުރިން އޯގަސްޓު މަހުގެ 29 ވަނަ ދުވަހު ކަރަބޯ ކަޕްގެ ދެ ވަނަ ބުރުގައި އެ ޓީމު ނުކުންނާނީ ފުލަމްއާ ދެކޮޅަށެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް