ކ. މާލެ
|
26 އޯގަސްޓް 2023 | ހޮނިހިރު 22:39
ކޮމޮރޮސްއާ ދެކޮޅަށް ކުޅުނު މެޗުގެ ތެރެއިން
ކޮމޮރޮސްއާ ދެކޮޅަށް ކުޅުނު މެޗުގެ ތެރެއިން
އެމްއޯސީ
އައިއޯއައިޖީ
އައިއޯއައިޖީ: ފިރިހެން ހޭންޑްބޯޅަ ޓީމާއި އަންހެން ބާސްކެޓްބޯޅަ ޓީމުވެސް ފުރަތަމަ މެޗުން ބަލި
 
އަންހެން ބާސްކެޓްބޯޅަ ޓީމު ރިޔޫނިއަން އަތުން ބަލިވެފައިވަނީ 85-34ގެ ނަތީޖާއަކުން
 
ފިރިހެން ހޭންޑްބޯޅަ ޓީމު ބަލިވީ 32-43ގެ ނަތީޖާއަކުން

އިންޑިއަން އޯޝަން އައިލެންޑް ގޭމްސްގައި ރާއްޖޭގެ ފިރިހެން ހޭންޑްބޯޅާ ޓީމާއި އަންހެން ބާސްކެޓްބޯޅަ ޓީމުވެސް ފުރަތަމަ ކުޅުނު މެޗުން ބަލިވެއްޖެއެވެ.

މަޑަގަސްކަރައިގެ ޖިމްނޭސް ކޮމްޕްލެކްސް ވޮންޓޮވޮރޯނާ ހޭންޑްބޯޅަ ކޯޓުގައި ކޮމޮރޯސްއާ ދެކޮޅަށް ކުޅުނު މެޗުން ރާއްޖޭގެ ފިރިހެން ހޭންޑްބޯޅަ ޓީމު ބަލިވީ 32-43ގެ ނަތީޖާއަކުންނެވެ. މެޗު ފެށިގެން، ގިނަ ވަގުތު ބޯޅަ ހިފަހައްޓައިގެން މޮޅަށް ކުޅެފައިވަނީ ކޮމޮރޮސް ޓީމުންނެވެ. އެޓީމުގެ ތަކަފީން މުހައްމަދާއި ފަހަދު ސައީދުގެ މޮޅު ކުޅުމާއެކު، ފުރަތަމަ ހާފު ކޮމޮރޮސްއިން ނިންމާލީ 22-13ގެ ލީޑަކާއެކުއެވެ.

ދެވަނަ ހާފު ފެށިގެން ރާއްޖެއިން ކުޅުން ރަނގަޅުކުރިއެވެ. މުހިއްމު ވަގުތުގައި ޝަހީދާއި ރާއިދުގެ އިތުރުން ފިރުނާޝްގެ ގޯލުތަކާއެކު ސްކޯގެ ފަރަގު ރާއްޖެއިން ކުޑަކުރި ނަމަވެސް، ފަހަތުން އަރައި ލީޑު ކުރެވޭނެ ގޮތެއް ނުވިއެވެ. ފުރަތަމަ ކޮޅުގައި ރާއްޖެއިން ހަ ޕޮއިންޓަށް ލީޑު ކުޑަކުރި ނަމަވެސް މެޗު ނިމުނީ 43-32ގެ ނަތީޖާއަކުންނެވެ.

ރާއްޖޭގެ ފިރިހެން ހޭންޑްބޯޅަ ޓީމު ހިމެނެނީ ގުރޫޕު އޭގައެވެ. ރާއްޖެއާއި ކޮމޮރޮސްގެ އިތުރުން މި ގުރޫޕުގައި ހިމެނެނީ މޮރިޝަސްއާއި މަޑަގަސްކަރައެވެ. މުބާރާތުގެ ދެވަނަ މެޗުގައި އާދިއްތަ ދުވަހު ރާއްޖެ ނިކުންނާނީ މޮރިޝަސްއާ ދެކޮޅަށެވެ.

ރާއްޖޭގެ އަންހެން ބާސްކެޓްބޯޅަ ޓީމު ރިޔޫނިއަން އަތުން ބަލިވެފައިވަނީ 85-34ގެ ނަތީޖާއަކުންނެވެ. މެޗުގެ ފުރަތަމަ ކުއާޓަރ ނިމުނުއިރު 23-13ގެ ފަރަގަކާއެކު ކުރީގައި އޮތީ ރިޔޫނިއަނެވެ. ފުރަތަމަ ކުއާޓަރު ނިމުނުއިރު، ލީޑު ފުޅާ ނޫންނަމަވެސް، ދެވަނަ ކުއާޓަރުގައި ރިޔޫނިއަނުން ވަނީ މޮޅު ކުޅުމެއް ދައްކައި، ބޮޑު ލީޑެއް ނަގާފައެވެ. މި ކުއާޓަރުގައި ގައުމީ ޓީމަށް ސްކޯ ކުރެވިފައިވަނީ އެންމެ ތިން ޕޮއިންޓެވެ. އެއާ ޚިލާފަށް، ރިޔޫނިއަން ޓީމުން ވަނީ ގިނަ ފަހަރުތަކެއް މަތިން، ތިން ޕޮއިންޓު ސްކޯކޮށްފައެވެ. ދެވަނަ ކުއާޓަރު ނިމުނުއިރު، ރިޔޫނިއަން ވަނީ 48-16ން ކުރިހޯދާފައެވެ.

ރިޔޫނިއަންއާ ދެކޮޅަށް ކުޅުނު މެޗުގެ ތެރެއިން - އެމްއޯސީ

މެޗުގެ ތިންވަނަ ކުއާޓަރުގައިވެސް ރާއްޖެއަށް އެންމެ އެދެވޭ ކުޅުމެއް ދެއްކިފައެއް ނުވެއެވެ. މި ކުއާޓަރުގައި ސްކޯ ކުރެވުނީ ހަތް ޕޮއިންޓެވެ. ރިޔޫނިއަންގެ ޓީމުން ވަނީ 22 ޕޮއިންޓު ސްކޯކޮށްފައެވެ. ރާއްޖެއާއި ރިޔޫނިއަންގެ އިތުރުން ސީޝެލްސް ހިމެނިފައިވަނީ ގުރޫޕު ބީގައެވެ.

މުބާރާތުގެ ފުރަތަމަ ދުވަހުގެ ބައެއް އިތުރު ކުޅިވަރުތަކަށް ބަލާއިރު، ޓައެކްވަންޑޯގެ ފިރިހެން 58 ކިލޯގެ ބައިން ރާއްޖޭގެ މުހައްމަދު އަރުޝަދު އިބްރާހިމް ރަޝީދު ވަނީ މަޑަގަސްކަރައިގެ ރަޒާކަރީސޯ އަތުން ބަލިވެފައެވެ.

ހޮނިހިރު ދުވަހު، ފިރިހެން ސިންގަލްސް އަންހެން ސިންގަލްސް، ފިރިހެން ޑަބަލްސް އަދި އަންހެން ޑަބަލްސް ހިމެނޭހެން ޖުމްލަ 10 މެޗުގައި ރާއްޖޭގެ ޓެނިސް ކުޅުންތެރިންވެސް ވާދަކޮށްފައިވެއެވެ. މި 10 މެޗުގެ ތެރެއިން، ރާއްޖޭގެ ކުޅުންތެރިންނަށް ކާމިޔާބުކުރެވިފައިވަނީ ދެ މެޗެވެ. މި ދެ މެޗު ކާމިޔާބުކޮށްފައިވަނީ އަންހެން ސިންގަލްސްއިން ނަޔާރާ އުސާމާއާއި ފިރިހެން ޑަބަލްސްގެ ބައިން އަބްދުﷲ ފާއިހް ފަޒީލްއާއި ދާއޫދު ޝަހީބުގެ ޕެއާއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް