ކ. މާލެ
|
26 އޯގަސްޓް 2023 | ހޮނިހިރު 19:53
2 ވަނަ ޑިވިޝަނުގައި 2022 ވަނަ އަހަރު ވާދަކުރި ނިއުރޭޑިއަންޓްގެ ޓީމް
2 ވަނަ ޑިވިޝަނުގައި 2022 ވަނަ އަހަރު ވާދަކުރި ނިއުރޭޑިއަންޓްގެ ޓީމް
ނިއު ރޭޑިއަންޓް ސްޕޯޓްސް ކުލަބް
ފުޓްބޯޅަ
ނިއުގެ ފަރިތަކުރުން މާދަމާ ރޭ ފަށަނީ
 
ޓީމާ ގުޅެން ބޭނުންވާ ކުޅުންތެރިންނަށް ވަނީ ފުރުސަތު ހުޅުވާލާފައި

ނިއުރޭޑިއަންޓް ސްޕޯޓްސް ކުލަބުން މި އަހަރުގެ ސީޒަނަށް ތައްޔާރުވުމަށް މާދަމާ ރޭ ޕްރެކްޓިސް ފަށަން ނިންމައިފިއެވެ.

ދެވަނަ ޑިވިޝަނުގައި ވާދަކުރަން ތައްޔާރުވާ ރާއްޖޭގެ އެންމެ ކާމިޔާބު ކުލަބުން ނެރުނު ބަޔާނުގައި ބުނެފައިވަނީ, ޕްރެކްޓިސް ފަށާއިރު އެކުލަބާ ގުޅެން ބޭނުންވާ ކުޅުންތެރިންނަށް ފުރުސަތުދޭނެ ކަމަށެވެ. މި ގޮތުން ނިއުއަށް ކުޅެން ޝައުގުވެރިވާ ކުޅުންތެރިން މާދަމާ ރޭ 20:45ށް ޓާފް ދަނޑަށް އައުމަށެވެ.

ފީފާއާއި އެފްއޭއެމުގެ ސަސްޕެންޝަނެއްގެ ސަބަބުން ފުރަތަމަ ޑިވިޝަނުން ފުރުސަތު ގެއްލުނު ނިއު އަލުން ފުރަތަމަ ޑިވިޝަނަށް އެރުމަށް މަސައްކަތް ފެށީ މިދިޔަ އަހަރުއެވެ. އެކަމަކު ދެވަނަ ޑިވިޝަނުގެ ސެމީ ފައިނަލުން ކެޓީއެވެ. ނަމަވެސް ކުރިއަށް އޮތް ސީޒަނަށް ނިއުއަށް ވަނީ ދިވެހި އަދި ބިދޭސީ މޮޅު ކުޅުންތެރިން ހޯދައި ޓީމު ވަރުގަދަކޮށްފައެވެ. އާ ސީޒަނަށް ޓީމުގެ ކޯޗަކަށް ހުންނާނީ މިދިޔަ އަހަރުގެ ދެ ވަނަ ޑިވިޝަނުގެ ޗެމްޕިއަންކަން ބުރު ސްޕޯޓްސް ކުލަބަށް ހޯދައިން ކޯޗު އީގަލްސްގެ މުހައްމަދު ނިމާދެވެ.

Advertisement

ފުރަތަމަ ޑިވިޝަނަށް އެރުމަށް ނިއުއާ އެންމެ ވާދަކުރާނެ ކަމަށް ބެލެވެނީ ރާއްޖޭގެ އެންމެ ކާމިޔާބު އެއް ޓީމު ކަމަށްވާ ވިކްޓަރީ ސްޕޯޓްސް ކުލަބާއި އަސްއަދު އަލީ (އަޑުބަރޭ)ގެ ބެލުމުގެ ދަށުން ހިންގާ ލެގޫންސް ސްޕޯޓްސް ކުލަބެވެ.

ދެވަނަ ޑިވިޝަން ކުޅެން އެފްއޭއެމުން ހަމަޖައްސާފައިވަނީ އަންނަ އޮކްޓޫބަރު މަހުއެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
0%
0%
0%
100%
0%
0%
ކޮމެންޓް