ކ. މާލެ
|
26 އޯގަސްޓް 2023 | ހޮނިހިރު 14:41
އައިއޯއައިޖީ ގައި ޤައުމީ އަންހެން ވޮލީ ޓީމުން މޮރިޝަސްއާ ދެކޮޅަށް ކުޅުނު މެޗުގެ ތެރެއިން
އައިއޯއައިޖީ ގައި ޤައުމީ އަންހެން ވޮލީ ޓީމުން މޮރިޝަސްއާ ދެކޮޅަށް ކުޅުނު މެޗުގެ ތެރެއިން
އެމްއޯސީ
އައިއޯއައިޖީ 2023
ފުރަތަމަ މެޗުގައި ޤައުމީ އަންހެން ވޮލީ ޓީމަށް ނާކާމިޔާބު
 
މޮރިޝަސްއާ ވާދަކޮށް ޤައުމީ އަންހެން ވޮލީ ޓީމު ބަލިވީ ސީދާ ތިން ސެޓުން

މަޑަގަސްކަރައިގައި މިހާރު ކުރިއަށްދާ އިންޑިއަން އޯޝަން އައިލެންޑް ގޭމްސް (އައިއޯއައިޖީ) ގައި ޤައުމީ އަންހެން ވޮލީ ޓީމުން ކުޅުނު ފުރަތަމަ މެޗުން ބަލިވެއްޖެ އެވެ.

ގޭމްސްގައި ޤައުމީ އަންހެން ވޮލީ ޓީމު ހިމެނުނީ ގްރޫޕް ބީގަ އެވެ. އެ ގްރޫޕްގައި ހިމެނެނީ ރާއްޖެ އާއި މޮރިޝަސްގެ އިތުރުން ޝީޝެލްސް އެވެ. ފުރަތަމަ މެޗުގައި ހޮނިހިރު ދުވަހުގެ މެންދުރު ނިކުތީ މޮރިޝަސްއާ ދެކޮޅަށެވެ. އެ މެޗުން ޤައުމީ އަންހެން ވޮލީ ޓީމު ބަލިވީ ސީދާ ތިން ސެޓުންނެވެ. މުޅި މެޗުގައި ވެސް ޤައުމީ އަންހެން ވޮލީ ޓީމަށް ރަނގަޅު ވާދައެއް ކޮށްލެވުނީ ތިން ވަނަ ސެޓުގަ އެވެ. ތިން ވަނަ ސެޓުގައި ރާއްޖެ އިން ވަނީ 20 ޕޮއިންޓު ހޯދާފަ އެވެ. މެޗުގެ ސެޓުތައް މޮރިޝަސް އިން ކާމިޔާބު ކުރީ 25-11، 25-16 އަދި 25-20 އިންނެވެ.

ގޭމްސްގައި ރާއްޖޭގެ ޤައުމީ އަންހެން ވޮލީ ޓީމުގެ ދެ ވަނަ މެޗު އޮންނާނީ އާދިއްތަ ދުވަހު އެވެ. ދެ ވަނަ މެޗުގައި ރާއްޖެ ނިކުންނާނީ ޝީޝެލްސްއާ ދެކޮޅަށެވެ. ގްރޫޕް އޭ ގައި ހިމެނެނީ ގޭމްސް ބާއްވާ ޤައުމު މަޑަގަސްކަރަ އާއި ރީޔޫނިއަން އެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
0%
0%
0%
100%
0%
0%
ކޮމެންޓް