ކ. މާލެ
|
26 އޯގަސްޓް 2023 | ހޮނިހިރު 07:07
ށ.ފުނަދޫ ގޮނޑުދޮށް ހިމާޔަތްކުރުމުގެ މަޝްރޫޢުގެ އަމަލީ މަސައްކަތް ފެށުން
ށ.ފުނަދޫ ގޮނޑުދޮށް ހިމާޔަތްކުރުމުގެ މަޝްރޫޢުގެ އަމަލީ މަސައްކަތް ފެށުން
އެމްޓީސީސީ
ފުނަދޫ އާއި ވިލުފުށި ގޮނޑުދޮށް ހިމާޔަތްކުރުން
ށ. ފުނަދޫ އާއި ތ. ވިލުފުށީގެ ގޮނޑުދޮށް ހިމާޔަތް ކުރުމުގެ މަޝްރޫޢުގެ އަމަލީ މަސައްކަތް ފަށައިފި
 
ތ. ވިލުފުށި ގޮނޑުދޮށް ހިމާޔަތް ކުރުމުގެ މަޝްރޫޢުގެ އަމަލީ މަސައްކަތް ފަށާފައިވަނީ 19 އޯގަސްޓް ގައި
 
ށ. ފުނަދޫ ގޮނޑުދޮށް ހިމާޔަތް ކުރުމުގެ މަޝްރޫޢުގެ އަމަލީ މަސައްކަތް ފަށާފައިވަނީ 22 އޯގަސްޓް ގައި

ށ.ފުނަދޫ އާއި ތ.ވިލުފުށީގެ ގޮނޑުދޮށް ހިމާޔަތްކުރުމުގެ އަމަލީ މަސައްކަތް އެމަސައްކަތްކުރުމަށް ހަވާލުކޮށްފައިވާ އެމްޓީސީސީން ފަށައިފިއެވެ.

ފުނަދޫ ގޮނޑުދޮށް ހިމާޔަތްކުރުމުގެ މަޝްރޫޢު އެމްޓީސީސީ އާ ސަރުކާރުން ހަވާލުކޮށްފައިވަނީ މިއަހަރުގެ ޖެނުއަރީ މަހުއެވެ. އެމްޓީސީސީން ބުނީ ށ. ފުނަދޫ ގޮނޑުދޮށް ހިމާޔަތް ކުރުމުގެ މަޝްރޫޢުގެ އަމަލީ މަސައްކަތް ފަށާފައިވަނީ 22 އޯގަސްޓް ގައެވެ. މި މަޝްރޫޢުގެ ދަށުން، 670 މީޓަރުގެ ސަރަޙައްދެއްގައި ޖިއޯބޭގް ރިވެޓްމެންޓް ޖެހުމާއި، 60 މީޓަރުގެ ސަރަޙައްދެއްގައި ގްރޮއިން ޖެހުމާއި، 21,023 ކިއުބިކް މީޓަރުގެ ވެލި ގޮނޑުދޮށަށް އެޅުމުގެ މަސައްކަތްކުރާނެއެވެ. މިއީ 17.18 މިލިއަން ރުފިޔާގެ މަޝްރޫޢޫއެކެވެ.

Advertisement

ތ. ވިލުފުށި ގޮނޑުދޮށް ހިމާޔަތް ކުރުމުގެ މަޝްރޫޢުގެ އަމަލީ މަސައްކަތް ފަށާފައިވަނީ 19 އޯގަސްޓްގައެވެ. މި މަޝްރޫޢުގެ ދަށުން، 3,047 ކިއުބިކް މީޓަރުގެ ބަނދަރު ފުންކުރުމާއި، 1,869 ކިއުބިކް މީޓަރުގެ ފަތާ ސަރަޙައްދު ފުންކުރުމާއި، 135 މީޓަރުގެ ސަރަޙައްދެއްގައި ގްރޮއިން ޖެހުމާއި، 184 މީޓަރު ރިވެޓްމެންޓް ޖެހުމާއި، ފަތާ ސަރަޙައްދު ވަކިކުރުމަށް ބެރިޔަރ ފްލޯޓްސް އެޅުމުގެ މަސައްކަތްކުރާނެއެވެ. މިއީ 10.5 މިލިއަން ރުފިޔާގެ މަޝްރޫޢުއެކެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް