ކ. މާލެ
|
25 އޯގަސްޓް 2023 | ހުކުރު 23:37
މުބާރާތުގައި ރާއްޖެއިން ވާދަކުރާ ބައެއް އެތުލީޓުން
މުބާރާތުގައި ރާއްޖެއިން ވާދަކުރާ ބައެއް އެތުލީޓުން
މޯލްޑިވްސް އޮލިމްޕިކް ކޮމިޓީ
އައިއޯއައިޖީ
ކުލަގަދަ ރަސްމިއްޔާތަކާއެކު އައިއޯއައިޖީ ފަށައިފި
 
މިއަހަރުގެ މުބާރާތުގައި ރާއްޖެއިން ނުވަ ކުޅިވަރެއްގައި ވާދަކުރާނެ

ކުލަގަދަ ރަސްމިއްޔާތަކާއެކު އިންޑިއަން އޯޝަން އައިލެންޑް ގޭމްސް (އައިއޯއައިޖީ) 2023 މަޑަގަސްކަރާގައި ފަށައިފިއެވެ.

އިންޑިޔާ ކަނޑުގެ ޖަޒީރާ ގައުމުތަކުގެ ކުޅިވަރު މުބާރާތުގެ ފެށުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު ބާއްވާފައިވަނީ ހުކުރު ދުވަހުގެ ރޭގައެވެ. މި ރަސްމިއްޔާތު ޝަރަފްވެރި ކޮށްދެއްވާފައިވަނީ މަޑަގަސްކަރާގެ ރައީސް އަންދްރޭ ރައޮލިނާ އެވެ. މުބާރާތުގެ ހުޅުވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު ބަލައި، ގައުމު ތަކުގެ އެތުލީޓުންނަށް ހިތްވަރު ދިނުމަށް ހާޒިރުވެތިބި ސަޕޯޓަރުން ވަނީ މުޅި ސްޓޭޑިއަމް ފުރާލާފައެވެ. މި ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިން މަޑަގަސްކަރައިގެ ސަގާފީ ހަރަކާތްތަކުގެ އިތުރުން ޑްރޯން ޝޯ އާއި އެހެނިހެން އިތުރު ހަރަކާތްތައް ކުރިޔަށް ގެންގޮސްފައިވެއެވެ.

މިއަހަރުގެ މުބާރާތުގައި ޖުމްލަ 17 ކުޅިވަރެއް ހިމެނެއެވެ. އޭގެތެރެއިން ނުވަ ކުޅިވަރުގައި ރާއްޖެއިން ވާދަކުރާނެއެވެ. އެއީ ބެޑްމިންޓަން, ސްވިމިންގ, ޓޭބަލް ޓެނިސް, ޓެނިސް, ޓައެކްވޮންޑޯ, ބާސްކެޓްބޯޅަ, ހޭންޑްބޯޅަ, ވޮލީބޯޅަ އަދި އެތްލެޓިކްސް އެވެ. އެތްލެޓިކްސްގައި ރާއްޖޭގެ ޕެރައެތްލެޓިކްސް ޓީމްގެ ދެ އެތްލީޓުން ވާދަކުރާއިރު، ބާސްކެޓްބޯޅައިގައި ތްރީ އޮން ތްރީގައިވެސް ރާއްޖޭގެ އަންހެން އަދި ފިރިހެން ދެޓީމް ވާދަކުރެއެވެ. މި ނުވަ ކުޅިވަރުގައި ރާއްޖެއިން ޖުމްލަ 172 އެތުލީޓުން ބައިވެރިވާނެއެވެ.

މިއަހަރުގެ މުބާރާތުގައި ރާއްޖޭގެ އިތުރުން ވާދަކުރަނީ ރީޔޫނިއަން, ސީޝެލްސް, ކޮމޯރޯސް, މޮރިޝަސް, މަޑަގަސްކަރަ އަދި މަޔޯޓްއެވެ. މިއީ މި މުބާރާތް ބާއްވާ 11 ވަނަ ފަހަރެވެ.

މުބާރާތުގެ ކުޅިވަރުތައް ކުރިޔަށް ގެންދިޔުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ އޮގަސްޓު މަހުގެ 26 ވަނަ ދުވަހުން ސެޕްޓެންބަރު މަހުގެ ތިންވަނަ ދުވަހުގެ ނިޔަލަށެވެ. އެންމެ ފަހުން އޮތް މުބާރާތުގައި ރާއްޖެއިން 15 މެޑަލް ހޯދާފައިވާއިރު، މިއަހަރުގެ މުބާރާތަށް ވަނީ ކުރިޔަށްވުރެވެސް ބޮޑަށް ތައްޔާރުވެފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް