ކ. މާލެ
|
25 އޯގަސްޓް 2023 | ހުކުރު 12:04
ކަސްޓަމްސް އިމާރާތުގެ ބިންގާ އެޅުމުގެ ތެރެއިން
ކަސްޓަމްސް އިމާރާތުގެ ބިންގާ އެޅުމުގެ ތެރެއިން
ކަސްޓަމްސް
ކަސްޓަމްސް
މާފަރު ކަސްޓަމްސް އޮފީސް އިމާރާތުގެ ބިންގާ އަޅައިފި
 
މި މަޝްރޫއަށް 8.66 މިލިއަން ރުފިޔާ ހޭދަވާނެ
 
މި އިމާރާތުގެ މަސައްކަތް ކަސްޓަމްސް އިން ހަވާލުކޮށްފައިވަނީ ފިއުޗަރ ހޯމްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑާ

ނ. މާފަރުގައި އިމާރާތްކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ކަސްޓަމްސްގެ އޮފީސް އިމާރާތުގެ ބިންގާ އަޅައިފިއެވެ.

މިއީ އުތުރުގެ އަތޮޅުތަކުގެ ތަރައްގީއަށް ސަރުކާރުން ކުރަމުން މަސައްކަތްތަކުގެ ތެރެއިން ކަސްޓަމްސްގެ ހިދުމަތް ފުޅާކުރުމަށްޓަކައި އަޅާ އިމާރާތެކެވެ. ބުރާސްފަތި ދުވަހު ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތެއްގައި މި އިމާރާތުގެ ބިންގާ އަޅުއްވައިދެއްވީ ކޮމިޝަނަރ ޖެނެރަލް އޮފް ކަސްޓަމްސް އަބްދުﷲ ޝަރީފް އާއި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މަނަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ހާރޫން އަދި ޑެޕިއުޓީ ކޮމިޝަނަރ އޮފް ކަސްޓަމްސް މަޙްމޫދު ރިޔާޟް އެވެ.

މިރަސްމިއްޔާތުގައި ކަސްޓަމްސްގެ އިސްވެރިންނާއި މާފަރު ކައުންސިލްގެ ނައިބު ރައީސް މުޙައްމަދު އާމިރާއި ކައުންސިލްގެ މެމްބަރުންނާއި އެރަށުގައި ތިބި އެމްއެންޑީއެފް އަދި މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސާވިސްގެ ބޭފުޅުން ވެސް ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވިއެވެ.

މި ރަސްމިއްޔާތުގައި ކޮމިޝަނަރ ޖެނެރަލް އޮފް ކަސްޓަމްސް ވިދާޅުވީ މި އިމާރާތަކީ ރީީޖަނަލް ކަސްޓަމްސްތަކުގެ އުމްރާނީ ތަރައްގީއަށް އިތުރުވެގެންދާ މުހިއްމު ބޮޅެއްކަމަށެވ. އަދި ކަސްޓަމްސްއިން ފޯރުކޮށްދޭންޖެހޭ ހިދުމަތްތައް ފޯރުކޮށްދިނުމަށް މި އޮފީސް ވެގެންދާނީ އެ ރީޖަންގެ މުހިންމު އެއް ބިނާއަށް ކަމަށް ވެސް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ.

Advertisement

މީގެ އިތުރުން މި އިމާރާތުގެ މަސައްކަތްނިމި ބޭނުންކުރަން ފެށުމުން، އުތުރުގެ އަތޮޅުތަކުގެ ވިޔަފާރިވެރިންނަށާއި އާންމު ރައްޔިތުންނަށް ކަސްޓަމްސްގެ ފަރާތުން ފޯރުކޮށްދޭ ހިދުމަތްތައް ހަރުދަނާކޮށް ފުޅާކުރުމަށް މަގުފަހިވެގެންދާނެ ކަމަށް ވެސް ކޮމިޝަނަރ ޖެނެރަލް ވިދާޅުވިއެވެ.

މިއީ 6,557 އަކަފޫޓުގެ އިމާރާތެކެވެ. މި އިމާރާތުގައި އޮފީސް އޭރިއާއަކާއި އެކޮމޮޑޭޝަން ބްލޮކެއް އެޅުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާއިރު، މި މަޝްރޫއަށް 8.66 މިލިއަން ރުފިޔާ ހޭދަވާނެއެވެ.

މި އިމާރާތުގެ މަސައްކަތް ކަސްޓަމްސް އިން ހަވާލުކޮށްފައިވަނީ ފިއުޗަރ ހޯމްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑާއެވެ. މި މަޝްރޫއުގެ މަސައްކަތްފަށާ ދުވަހުން ފެށިގެން 540 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އިމާރާތް ނިންމަން ޖެހޭ ކަމަށް ކަސްޓަމްސް އިން ބުންޏެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް