ކ. މާލެ
|
8 ޖެނުއަރީ 2024 | ހޯމަ 13:16
އިނގިރޭސި ގައުމީ ކީޕަރު މޭރީ އާޕްސް
އިނގިރޭސި ގައުމީ ކީޕަރު މޭރީ އާޕްސް
ގޫގުލް
ނައިކީ
ނައިކީގެ ނިންމުން ބަދަލުކޮށް ކީޕަރު ޖާޒީ ވިއްކަން ފަށައިފި
 
ޖާޒީ ވިއްކަން ނިންމީ ޕެޓިޝަން ހެދުމުން

އިނގިރޭސި ގައުމީ އަންހެން ފުޓްބޯޅަ ކީޕަރުގެ ޖާޒީ ވިއްކަން ގައުމީ ޓީމުގެ ކިޓް ތައްޔާރުކޮށްދޭ ނައިކީ ކުންފުނިން ނިންމައި, އެކަން ފަށައިފި އެވެ.

އެކުންފުނިން މި ގޮތަށް ނިންމީ އަންހެން ކީޕަރު ޖާޒީ ވިއްކުމަކީ އެޖުންފުނީގެ ޕޮލިސީއާ ހިލާފު ކަމެއް ކަމަށް ބުނުމަށްފަހު އެވެ. ނަމަވެސް މިކަމާ ދެކޮޅަށް އިނގިރޭސިން ޕެޓިޝަން ހަދައި ސޮއިކުރަން ފެށުމުން ނައިކީން ވަނީ އިއްޔެ ބަޔާނެއް ނެރެފަ އެވެ. އެ ބަޔާނުގައި ބުނެފައިވަނީ އެކުންފުންޏަށް ލިބުނު ހިޔާލުތަކަށް ފަހު އަންހެން ކީޕަރުގެ ޖާޒީ ވިއްކަން ނިންމާފައިވާ ކަމަށެވެ. އިނގިރޭސިން ތައްޔާރު ޕެޓިޝަނުގައި ދޮޅުލައްކައަށް ވުރެ ގިނަ މީހުން ސޮއިކުރި އެވެ.

ކުޅިވަރު ސާމާނު ވިއްކާ މަޝްހޫރު ނައިކީ ކުންފުންޏަކީ އިނގިރޭސި ގައުމީ ޓީމުގެ ޖާޒީ އުފައްދާ ފަރާތެވެ. ނަމަވެސް އެ ކުންފުނިން ވަނީ ގައުމީ އަންހެން ޓީމުގެ ކީޕަރު ޖާޒީ އާއްމުކޮށް ވިއްކަން ނުބަހައްޓާ ގޮތަށް ނިންމީ މިދިޔަ ހަފުތާގައި ނިމުނު އަންހެނުންގެ ވޯލްޑްކަޕާ ދިމާކޮށެވެ. މިކަމާ އިނގިރޭސި ކީޕަރުންނާއި ނޫސްވެރިން ވަނީ ނައިކީއާމެދު ވަރަށް ބޮޑަށް ނުރުހުން ފާޅުކޮށްފައެވެ.

އިނގިރޭސި ގައުމީ ކީޕަރު މޭރީ އާޕްސް - ގޫގުލް

އިނގިރޭސި ގައުމީ ކީޕަރު މޭރީ އާޕްސް ބުނީ އެހެން ކުޅުންތެރިންގެ ޖާޒީ ވިއްކާފައި ކީޕަރު ޖާޒީ ނުވިއްކުމަކީ ބަލައިގަނެވޭނެ ކަމެއް ނޫންކަމަށެވެ.

އެހެން ކުޅުންތެރިން ފަދައިން ކީޕަރުންގެ ވެސް ސަޕޯޓަރުން ތިބޭނެ. އެމީހުންގެ ޖާޒީ ގަންނަން ބޭނުންވާ މީހުން ތިބޭނެ. އެކަމަކު އެ ފުރުސަތު ނެތުމަކީ ގަބޫލުކުރެވޭނެ ކަމެއްނޫން. މީ އަހަރެން ފައިޓްކުރަންޖެހޭ ކަމެއް
އާޕްސް

އުމުރުން 30 އަހަރުގެ އިނގިރޭސި ކީޕަރު އާޕްސްއަކީ ހުސްވި އަހަރު ފީފާއިން ހޮވި ދުނިޔޭގެ އެންމެ މޮޅު ކީޕަރެވެ. އަދި ވޯލްޑްކަޕުގެ އެންމެ މޮޅު ކީޕަރަކީ ވެސް އޭނާ އެވެ. ކުލަބު ލެވެލްގައި ވެސް އޭނާގެ ވިދުން ގަދައެވެ. މިހެންވެ އޭނާއަށް ސަޕޯޓްކުރާ ފަރާތްތައް ވެސް ގިނައެވެ.

އާޕްސް ބުނީ ގައުމީ ޓީމުގެ އެހެން ކުޅުންތެރިން އެމީހުންގެ އާއިލާއާއި ރަހުމަތްތެރިންނަށް ދިނުމަށް ގިނަ އަދަދަކަށް ޖާޒީއަށް އޯޑަރުކޮށްފައި ވާކަމަށެވެ.

އެކަމަކު އެ ފުރުސަތު ކީޕަރުންނަކަށް ނެތް. ކީޕަރުންގެ އާއިލާއާ ރައްޓެހިން ވެސް ބޭނުންވާނެ ކީޕަރުގެ ޖާޒީގަ ދަނޑަށް ދިއުމަށާ، ކޮފީ ބޯން ދިއުމަށް. އެ ފުރުސަތުން އަހަރުމެން ކީޕަރުން އެކަހެރިކޮށްލުމަކީ ނައިކީން ހެދި ބޮޑު ގޯހެއް. މީ ކުޑަކުދިންނަށް ވެސް ދެވޭ ނުރަނގަޅު މެސެޖެއް. ފަރުދީ ހައިސިއްޔަތަކުން މިކަމާމެދު ވިސްނާލުމުން ވަރަށް ދެރަވޭ. އަހަރެން އެދެން އިނގިރޭސި އެފްއޭއާ ނައިކީ ކުންފުނި ވާހަކަ ދައްކައިގެން މިކަން ހައްލުކުރަނ
އާޕްސް
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް