ކ. މާލެ
|
25 އޯގަސްޓް 2023 | ހުކުރު 07:11
ޔޫވީ އާއި ޓީސީ ބައްދަލުކުރި މެޗުގެ ތެރެއިން
ޔޫވީ އާއި ޓީސީ ބައްދަލުކުރި މެޗުގެ ތެރެއިން
އެފްއޭއެމް
ދިވެހި ޕްރިމިއަރ ލީގު
ޔޫވީ ބަލިކޮށް، ޓީސީ ހަތަރުވަނައިގައި ހަމަޖެހިލައިފި
 
ޓީސީއިން މެޗު ކާމިޔާބުކުރީ 3-0 ގެ ނަތީޖާއަކުން

ދިވެހި ޕްރިމިއަރ ލީގުގައި ބުރާސްފަތި ދުވަހު ހަވީރު ޔުނައިޓެޑް ވިކްޓްރީ (ޔޫވީ) ބަލިކޮށް، ޓީސީ ސްޕޯޓްސް ކްލަބުން ހަތަރު ވަނައިގައި ހަމަޖެހިލައިފިއެވެ.

ހަތަރުވަނަ އަށް ޓީސީއާ އެންމެ ގާތުން ވާދަކުރަނީ ބުރު ސްޕޯޓްސް ކްލަބެވެ. ބުދަ ދުވަހުގެރޭ ބުރު ވަނީ އީގަލްސް ކައިރިން 5-0 ން ބަލިވެފައެވެ. ޓީސީ އިން ވަނީ ފުރުސަތުގެ ބޭނުން އެންމެ ރަނގަޅަށް ހިފާފައެވެ. ޔޫވީ ބަލިކޮށް، ޓީސީ އިން ވަނީ ހަތަރު ވަނައިގައި ހަތަރު ޕޮއިންޓުގެ ފަރަގެއް ހޯދާފައެވެ.

ޔޫވީ އާ ބައްދަލުކުރި މެޗު ޓީސީ އިން ކާމިޔާބުކުރީ 3-0 ގެ ނަތީޖާއަކުންނެވެ. މެޗު ފެށިގެން ދެ މިނެޓުގެ ތެރޭގައި ޓީސީގެ ޒުވާން ކުޅުންތެރިޔާ، ހަމްދޫން އަބްދުއްލަތީފް ވަނީ ލަނޑެއް ޖަހައި އެ ޓީމަށް ކުރިހޯދަދީފައެވެ. ޓީސީއިން ފުރަތަމަ ހާފު ނިންމާލީ އެއް ލަނޑުގެ ލީޑަކާއެކުއެވެ.

ދެވަނަ ހާފު ފެށިގެން، މެޗުގެ 68 ވަނަ މިނެޓުގައި ހަމްދޫން ވަނީ އިތުރު ލަނޑެއް ޖަހައި، ލީޑު ފުޅާކޮށްދީފައެވެ. މެޗުގެ އިތުރު ވަގުތުގައި ޓީސީގެ ތިންވަނަ ލަނޑު ޖަހައިދިނީ އަހުމަދު މައިޝް ރަޝީދެވެ. މިއާއެކު، ޓީސީއިން ވަނީ މި ސީޒަނުގައި ޔޫވީއާ ދެކޮޅަށް ކުޅުނު ދެމެޗުވެސް 3-0 ގެ ނަތީޖާއަކުން ކާމިޔާބުކޮށްފައެވެ.

މި މޮޅާއެކު، ޓީސީއިން ވަނީ ތިންވަނައިގައި އޮތް ސުޕަ ޔުނައިޓެޑް ސްޕޯޓްސް (ސަސް)އާ ވެސް ދެ ޕޮއިންޓަށް ކައިރިކޮށްފައެވެ. ސަސްއަށް 18 ޕޮއިންޓު ލިބިފައިވާއިރު، ޓީސީއަށް ވަނީ 16 ޕޮއިންޓު ލިބިފައެވެ. ފަސްވަނައިގައި އޮތް ބުރު ސްޕޯޓްސް ކްލަބަށް ލިބިފައިވަނީ 12 ޕޮއިންޓެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް