ކ. މާލެ
|
24 އޯގަސްޓް 2023 | ބުރާސްފަތި 17:48
ކެނެޑާގެ ފައިނޭންސް މިނިސްޓަރު ކްރިސްޓިއާ ފްރީލޭންޑް
ކެނެޑާގެ ފައިނޭންސް މިނިސްޓަރު ކްރިސްޓިއާ ފްރީލޭންޑް
ރޮއިޓާސް
ކެނެޑާގެ ފައިނޭންސް މިނިސްޓަރު ޖޫރިމަނާކުރުން
އަމިއްލަ ކާރުކޮޅެއް ނުގެންގުޅުއްވާ ކެނެޑާގެ ފައިނޭންސް މިނިސްޓަރު، ބާރު ސްޕީޑުގައި ކާރު ދުއްވެވުމުގެ ސަބަބުން ޖޫރިމަނާކޮށްފި
 
ކްރިސްޓިއާ ޖޫރިމަނާކޮށްފައިވަނީ 273 ކެނޭޑިއަން ޑޮލަރުން
 
ކްރިސްޓިއާ ޖޫރިމަނާކޮށްފައިވަނީ އެލްބަރޓާގެ ގްރޭންޑް ޕްރެއަރީ އަވަށާއި ޕީސް ރިވާރ ސަރަހައްދުން ގަޑިއަކު 132 ކިލޯމީޓަރު ބާރުމިނުގައި ދުއްވަވާފައި ވަޑައިގަންނަވަނިކޮށް

ކެނެޑާގެ ފައިނޭންސް މިނިސްޓަރު ކްރިސްޓިއާ ފްރީލޭންޑް، ދުއްވަންޖެހޭ ވަރަށްވުރެ ބާރު ސްޕީޑްގައި ކާރު ދުއްވެވުމުގެ ސަބަބުން ޖޫރިމަނާކޮށްފިއެވެ.

ކްރިސްޓިއާގެ ތަރުޖަމާނާ ހަވާލާދީ ރޮއިޓަރސްއިން ރިޕޯޓުކޮށްފައި ވާގޮތުން، ބާރު ސްޕީޑްގައި ކާރު ދުއްވެވުމުގެ ސަބަބުން އޭނާ ޖޫރިމަނާކޮށްފައިވަނީ 273 ކެނޭޑިއަން ޑޮލަރުންނެވެ. އޭނާ ޖޫރިމަނާކޮށްފައިވަނީ އަންގާރަ ދުވަހު ކަމަށާއި، އެފައިސާ މިހާރު އެއްކޮށް ދައްކަވާފައި ވާކަމަށް ތަރުޖަމާނު ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ.

ކްރިސްޓިއާ ޖޫރިމަނާކޮށްފައިވަނީ އޭނާގެ އުފަން ޕްރޮވިންސް، އެލްބަރޓާގެ ގްރޭންޑް ޕްރެއަރީ އަވަށާއި ޕީސް ރިވާރ ސަރަހައްދުން ގަޑިއަކު 132 ކިލޯމީޓަރު ބާރުމިނުގައި ދުއްވަވާފައި ވަޑައިގަންނަވަނިކޮށެވެ. އެލްބަރޓާގެ ގިނަ ހައިވޭތަކުގައި އެންމެ ބާރަށް ދުއްވޭނީ ގަޑިއަކު 110 ކިލޯމީޓަރު ބާރުމިނުގައެވެ.

ކްރިސްޓިއާ ވިދާޅުވާގޮތުން، އެކަމަނާއަކީ އަމިއްލާ ކާރުކޮޅެއް ގެންގުޅުއްވާ ބޭފުޅެއް ނޫނެވެ. އެކަމަނާއާއި އެކަމަނާގެ ބޭފުޅުންވެސް ތަންތަނަށް ވަޑައިގަތުމަށް ބޭނުންފުޅުކުރަނީ ބައިސްކަލުކޮޅެވެ. ނުވަތަ އެތަނަކަށް ވަޑައިގަންނަވަނީ ސަބްވޭގައި ދަތުރު ކުރައްވައިގެން، ނޫނީ ހިންގަވާފައެވެ.

އެކަމަނާ ބައިސްކަލުކޮޅުގައި ތަންތަނަށް ދަތުރުކުރައްވަނިކޮށް، ގިނަ އަދަދެއްގެ ފޮޓޯވެސް މީޑިއާތަކުން ނަގާފައިވެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް