ކ. މާލެ
|
24 އޯގަސްޓް 2023 | ބުރާސްފަތި 14:28
ރާއްޖޭގެ ކޮންޓިންޖެންޓް މަޑަގަސްކަރަ އެއަޕޯރޓްގައި
ރާއްޖޭގެ ކޮންޓިންޖެންޓް މަޑަގަސްކަރަ އެއަޕޯރޓްގައި
އައިއޯއައިޖީ
އައިއޯއައިޖީ: ރާއްޖޭގެ ކޮންޓިންޖެންޓް މަޑަގަސްކަރާގައި
 
ގޭމްސް ފަށާނީ ހުކުރު ދުވަހު

ހުކުރު ދުވަހު މަޑަގަސްކަރާގައި ފަށާ އިންޑިޔަން އޯޝަން އައިލެންޑް ގޭމްސްގައި ވާދަކުރުމަށް ރާއްޖޭގެ ކޮންޓިންޖެންޓް މަޑަގަސްކަރައަށް އަތުވެއްޖެއެވެ.

300 އެއްހާ މީހުން ހިމެނޭ ރާއްޖޭގެ ކޮންޓިންޖެންޓް މަޑަގަސްކަރައަށް އައީ ފަސް ގަޑިއެއްހާ އިރުގެ ދަތުރަކަށްފަހު, ބުދަ ދުވަހުގެރެއެވެ. މިފަހަރުގެ ގޭމްސްގައި ރާއްޖެއިން ނުވަ ކުޅިވަރެއްގައި ވަދަކުރެއެވެ. ނުވަ ކުޅިވަރުގައި ވާދަކުރުމަށް ރާއްޖޭގެ 172 އެތްލީޓުން ތިބީ މަޑަގަސްކަރާގައެވެ. ރާއްޖެއިން ވާދަކުރަނީ ބެޑްމިންޓަން, ސްވިމިންގ, ޓޭބަލް ޓެނިސް, ޓެނިސް, ޓައެކްވޮންޑޯ, ބާސްކެޓްބޯޅަ, ހޭންޑްބޯޅަ, އަދި އެތްލެޓިކްސްގައެވެ. އެތްލެޓިކްސްގައި ރާއްޖޭގެ ޕެރައެތްލެޓިކްސް ޓީމްގެ ދެ އެތްލީޓުންވެސް ވާދަކުރާނެއެވެ. ބާސްކެޓްބޯޅައިގައި ތްރީ އޮން ތްރީގައިވެސް ރާއްޖޭގެ އަންހެން އަދި ފިރިހެން ދެޓީމް ވަދަކުރެއެވެ. ރާއްޖޭގެ ކޮންޓިންޖެންޓްގައި 9 މެޑިކަލް އޮފިޝަލުންނާއި 58 އޮފިޝަލުންވެސް ހިމެނެއެެވެ.

ގޭމްސް ފެށުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު އޮންނާނީ ހުކުރު ދުވަހުއެވެ. ގޭމްސް ކުރިއަށް ދާނީ އަންނަ ސެޕްޓެމްބަރު މަހުގެ 3 ވަނަ ދުވަހުގެ ނިޔަލަށެވެ. ރާއްޖޭގެ އިތުރުން ގޭމްސްގައި ވަދަކުރަނީ ރީޔޫނިއަން, ސީޝެލްސް, ކޮމޯރޯސް, މޮރިޝަސް, މަޑަގަސްކަރަ އަދި މަޔޯޓްއެވެ.

އެންމެ ފަހުން 2019 ވަނަ އޮތް ގޭމްސްގައި ރާއްޖެއިން 15 މެޑަލް ހޯދިއެވެ. ރައްޖޭގެ އަމާޒަކީ އެ ގޭމްސްއަށްވުރެ ބޮޑު ކާމިޔާބީއެއް ހޯދުމެވެ. މިފަހަރުގެ ގޭމްސްއަށް މީގެކުރީ ގޭމްސް ތަކަށްވުރެ ބޮޑަށް ރާއްޖޭގެ ޓީމު ތަކުން ވަނީ ތައްޔާރުވެފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
50%
0%
50%
ކޮމެންޓް