ކ. މާލެ
|
24 އޯގަސްޓް 2023 | ބުރާސްފަތި 07:34
ޕޯޗުގަލްގެ މިޑްފީލްޑަރު ނޫނެސް
ޕޯޗުގަލްގެ މިޑްފީލްޑަރު ނޫނެސް
ރޮއިޓާސް
މެންޗެސްޓަރ ސިޓީ
ނޫނެސް ހޯދުމަށް ސިޓީން ބިޑު ހުށަހަޅައިފި
 
ނޫނެސް ހޯދުމަށް ސިޓީން ހުށަހަޅާފައި ވަނީ 50 މިލިއަން ޔޫރޯގެ ހުށަހެޅުމެއް

ވުލްވްސް އަށް ކުޅެމުން އަންނަ ޕޯޗުގަލްގެ މިޑްފީލްޑަރު މަތެއުސް ނޫނެސް ހޯދުމަށް މެންޗެސްޓަރ ސިޓީން ބިޑެއް ހުށަހަޅައިފި އެވެ.

އުމުރުން 24 އަހަރުގެ ކުޅުންތެރިޔާ ވުލްވްސް އަށް ބަދަލުވީ މިދިޔަ އަހަރު އެވެ. އެ ކުލަބާއެކު އޭނާ ސޮއި ކުރީ ފަސް އަހަރު ދުވަހުގެ އެއްބަސްވުމެއްގަ އެވެ. އެ އެއްބަސްވުމުގެ މުއްދަތު ހަމަވާނީ 2027 ވަނަ އަހަރުގެ ޖޫން މަހުގެ ނިޔަލަށެވެ. ނޫނެސް ހޯދުމަށް ބިޑު ހުށަހެޅުމުގެ ކުރިން ސިޓީން ވަނީ ކުޅުންތެރިޔާ އާއެކު މަޝްވަރާކޮށްފަ އެވެ. އެ މަޝްވަރާތަކުގައި އޭނާ ވަނީ ސިޓީގެ ހުށަހެޅުން ޤަބޫލުކޮށް، އެ ކުލަބަށް ބަދަލުވާން އަނގަ ބަހުން އެެއްބަސްވެފައި ކަމަށް ރިޕޯޓުތައް ބުނެ އެވެ. ނޫނެސް ހޯދުމަށް ސިޓީން ހުށަހަޅާފައި ވަނީ 50 މިލިއަން ޔޫރޯގެ ހުށަހެޅުމެކެވެ. އެހެންކަމުން ކުރިއަށް އޮތް ދުވަސްތަކުގެ ތެރޭގައި އެކަމާ ގުޅޭ ކަންކަން ސިޓީ އާއި ވުލްވްސްގެ މަޝްވަރާތަކަށްފަހު ނިންމާނެ ކަމަށް މީޑިއާ ރިޕޯޓުތައް ބުނެ އެވެ.

Advertisement

ވުލްވްސް އިން މިދިޔަ އަހަރު ނޫނެސް ހޯދީ، ސްޕޯޓިންގައި އޭނާ ދެއްކި މޮޅު ކުޅުމުގެ ސަބަބުންނެވެ. ސަޕޯޓިންގައި ހޭދަ ކުރި ހަތަރު ސީޒަނުގައި އޭނާ ވަނީ އެ ކުލަބަށް 101 މެޗު ކުޅެދީ އަށް ލަނޑު ޖަހައިފަ އެވެ. އޭގެ ފަހުން ވުލްވްސް އަށް ބަދަލުވެ އޭނާ ވަނީ އެ ކުލަބަށް ކުޅެދިން 40 މެޗުގައި އެއް ލަނޑު ޖަހައިފަ އެވެ. ވުލްވްސް އަށް ޕޯޗުގަލް ޤައުމީ ޓީމުން ޖާގަ ލިބުނީ 2021 ވަނަ އަހަރު އެވެ. މިހާތަނަށް އޭނާ ވަނީ ޤައުމީ ޓީމަށް 11 މެޗު ކުޅެދީ، އެއް ލަނޑު ޖަހައިފަ އެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް