ކ. މާލެ
|
21 އޯގަސްޓް 2023 | ހޯމަ 12:10
ލުކާކޫ
ލުކާކޫ
ޓްވިޓަރ
ޓޮޓެންހަމް
ޓޮޓެންހަމުން ލުކާކޫ ގަންނަން ހުށަހަޅައިފި
 
އިންޓަމިލާނުން އޭނާ ބޭނުމެއްނުވޭ

ޗެލްސީން ބޭނުންނެތިގެން އުޅޭ ފޯވަޑް ރޮމެލޫ ލުކާކީ ގަތުމަށް ވާދަވެރި ޓޮޓެންހަމުން 34 މިލިއަން ޕައުންޑް ހުށަހަޅައިފި އެވެ.

ނަމަވެސް މިކަމާމެދު ޗެލްސީ އާއި ލުކާކޫ ވެސް އަދި ވަކި އެއްޗެއް ނުބުނެ އެވެ. ނަމަވެސް ލުކާކޫ ބޭނުންވަނީ ޗެލްސީ ނޫން ރަނގަޅު ކުލަބެއްގައި އޭނާ އަށް ކުޅުމުގެ ފުރުސަތު ލިބުމެވެ.

Advertisement

ލުކާކޫ އެންމެ ދާން ބޭނުންވީ އިޓަލީ އިންޓަމިލާނަށެވެ. އެއީ ޗެލްސީއާ މައްސަލަ ޖެހުމުން މިދިޔަ ސީޒަނުގައި ވެސް އޭނާ ކުޅުނު ކުލަބެވެ. އަދި 100 މިލިއަން ޔޫރޯ އަށް ޗެލްސީ އަށް ބަދަލުވުމުގެ ކުރިން ވެސް ކުޅުނު ކުލަބެވެ. އެކަމަކު އިންޓަމިލާން ވަނީ މި ސީޒަނަށް އޭނާ ގެނައުމުގެ ހިޔާލު ގެންގުޅުމަށްފަހު އެހިޔާލު ބަދަލުކޮށްފަ އެވެ. ސަބަބަކީ އިންޓަމިލާނާ ވާދަވެރި އިޓަލީގެ ޔުވެންޓަސް އަށް ބަދަލުވުމަށް ލުކާކޫ ވާހާކަ ދެއްކި ކަމުގެ ތުހުމަތުގަ އެވެ. އަދި އޭނާ ގަތުމަށް ޔުވެންޓަސްއިން ހުށަހެޅި ގޮތް ޗެލްސީ އަށް ކަމަކުނުދެ އެވެ. އެއީ އަގުކުޑަކުރުމުންނެވެ.

ޓޮޓެންހަމުން ފޯވަޑެއް ހޯދުމަށް މަސައްކަތް މި ކުރަނީ އެކުލަބުގެ އެންމެ އިތުބާރު ފޯވަޑް އަދި ޕްރެމިއާ ލީގުގެ ތާރީހުގައި ދެ ވަނަ އަށް އެންމެ ގިނަ ގޯލު ޖެހި ފޯވަޑް ހެރީކޭން ޖަރުމަނުގެ ބަޔާން މިއުނިކަށް ބަދަލުވުމުންނެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް