ކ. މާލެ
|
20 އޯގަސްޓް 2023 | އާދީއްތަ 19:30
އަލްވަރޭޒްއާއި ފޯޑެން އުފާ ފާޅުކުރަނީ
އަލްވަރޭޒްއާއި ފޯޑެން އުފާ ފާޅުކުރަނީ
ރޮއިޓާރސް
އިނގިރޭސި ޕްރިމިއަރ ލީގު
އަލްވަރޭޒްގެ ލަނޑާއެކު ސިޓީއަށް ހަނި މޮޅެއް
 
ސިޓީން މެޗު ކާމިޔާބުކުރީ 1-0ގެ ނަތީޖާއަކުން

އިނގިރޭސި ޕްރިމިއަރ ލީގުގައި ނިއުކާސަލް ޔުނައިޓެޑު ބަލިކޮށް، މެންޗެސްޓަރ ސިޓީން ދެވަނަ މޮޅު ހޯދައިފިއެވެ.

ހޮނިހިރު ދުވަހުގެރޭ ސިޓީގެ އިއްތިހާދު ސްޓޭޑިއަމްގައި ކުޅުުނު މެޗު ސިޓީން ކާމިޔާބުކުރީ 1-0ގެ ނަތީޖާއަކުންނެވެ. މެޗުގެ ހަމައެކަނި ލަނޑު ކާމިޔާބުކޮށްދިނީ ސިޓީގެ ޒުވާން ފޯވާޑް، ހޫލިއަން އަލްވަރޭޒްއެވެ.

ސިޓީން ވަނީ މެޗުން މޮޅުވެ، ވާދަވެރިންނަށް ވަރުގަދަ މެސެޖެއް ދީފައެވެ. އެއީ، ސިޓީއަކީ މި ސީޒަނުގައިވެސް ތައްޓަށް ވާދަކުރާނެ ވަރުގަދަ ޓީމެއްކަމެވެ. ގިނަ ބަޔަކު ގަބޫލުކުރާގޮތުގައި ނިއުކާސަލްއަކީ ވެސް މި ސީޒަނުގައި ތައްޓަށް ވާދަކުރާނެ ޓީމެކެވެ. ނިއުކާސަލް ވަނީ ފުރަތަމަ މެޗުން، އެސްޓަން ވިލާ ކައިރިން 5-1ގެ ނަތީޖާއަކުން ބޮޑު މޮޅެއް ހޯދާފައެވެ.

Advertisement

ސިޓީގެ ޓީމަށް މިވަގުތު އޮތް އެންމެ ބޮޑު ކަންބޮޑުވުމަކީ އެ ޓީމުގެ އެންމެ މުހިންމު އެއް ކުޅުންތެރިޔާ ޑެ ބްރޫނާއަށް އަނިޔާވެ ހަ މަސް ދުވަހަށް ކުޅުމާ ދުރަށް ދާން ޖެހުމެވެ. ނަމަވެސް، ނިއުކާސަލް މެޗުގައި ފިލް ފޯޑެން ވަނީ އޭނާ ނެތްތަން ވަރަށް ރަނގަޅަށް ފޫބައްދާފައެވެ. ފޯޑެންގެ ފަރާތުން ވަނީ މެޗުގައި މޮޅު ކުޅުމެއް ފެނިފައެވެ. އެގޮތުން، އަލްވަރޭޒް ޖެހި ލަނޑަކީވެސް އޭނާއަށް ފޯޑެން ތަނަވަސްކޮށްދިން ފުރުސަތެކެވެ. މީގެއިތުރުން އޭނާ ވަނީ ލަނޑު ޖަހާނެ ރަނގަޅު ފުރުސަތުތަކެއް ހާލަންޑަށްވެސް ތަނަވަސްކޮށްދީފައެވެ. ނަމަވެސް، ހާލަންޑަށް އެ ފުރުސަތުތަކުގެ ބޭނުން އެންމެ ރަނގަޅު ގޮތުގައި ހިފޭގޮތެއް ނުވިއެވެ. ނިއުކާސަލްއަށް މުޅި މެޗުގައިވެސް ގޯލަށް އަމާޒުކޮށްލެވިފައި ވަނީ އެންމެ ބޯޅައެކެވެ.

ހޮނިހިރު ދުވަހުގެ ބައެއް އިތުރު މެޗުތަކަށް ބަލާއިރު، ބްރައިޓަން ވަނީ ވޮލްވްސް ކައިރިން 4-1ން މޮޅުވެފައެވެ. އަދި ބްރެންޓްފޯޑް ވަނީ ފުލަމް ކައިރިން 3-0ގެ ނަތީޖާއަކުން މޮޅުވެފައެވެ.

ލީގު ތާވަލުގެ އެއްވަނާގައި ހަ ޕޮއިންޓާއެކު މިވަގުތު އޮތީ ބްރައިޓަންއެވެ. ދެވަނާގައި ސިޓީވެސް އޮތީ ހަ ޕޮއިންޓާއެކުއެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް