ކ. މާލެ
|
17 އޯގަސްޓް 2023 | ބުރާސްފަތި 22:35
މެކްސްކޮމްއިން ކުރިއަށްގެންދިޔަ އިވެންޓުގެ ތެރެއިން
މެކްސްކޮމްއިން ކުރިއަށްގެންދިޔަ އިވެންޓުގެ ތެރެއިން
މެކްސްކޮމް
މެކްސްކޮމް ވީއެމްވެއާއާއި ޑެލްގެ އިވެންޓު
މެކްސްކޮމް ވީއެމްވެއާއާއި ޑެލްގެ އިވެންޓު ވަރަށް ކާމިޔާބު، 100 ކުންފުނިން ބައިވެރިވި
 
ވީއެންވެއާ ސޮފްޓްވެއާތައް ބޭނުންކުރުމުގައި ސަމާލުކަން ދޭންވީ ކަންކަން ކިޔައިދީފައިވޭ
 
ޑެލް ކުންފުންޏާއި ވީއެން ވެއާއިން ވަނީ ޚާއްސަ ޕްރެޒެންޓޭޝަންތަކެއް ހުށަހަޅައިދީފައި
 
މެކްސްކޮމްއިން ކާމިޔާބު، ގިނަ އިވެންޓުތަކެއް ކޮންމެ އަހަރަކުވެސް ބާއްވާ

ކްލައުޑް ކޮމްޕިއުޓިން ޓެކްނޮލޮޖީ ފޯރުކޮށްދޭ ދުނިޔޭގެ އެންމެ ބޮޑު އެއް ކުންފުނިކަމަށްވާ ވީއެން ވެއާއާއި ޑެލް ކުންފުނި ގުޅިގެން ބޭއްވި ބޮޑު އިވެންޓުގައި ރާއްޖޭގެ 100 ކުންފުނިން ބައިވެރިވެއްޖެއެވެ.

ސާވަރާއި ނެޓްވޯކިންގެ އާލާތްތަކާއެކު ދުނިޔެ ބަދަލުވަމުންދާއިރު، މިބަދަލަށް ރާއްޖެ އަހުލުވެރިކުރުވުމަށް ރާއްޖޭގެ މެކްސްކޮމް ޓެކްނޮލޮޖީން އިސްނަގައިގެން ދަނީ ގިނަ މަސައްކަތްތައް ކުރަމުންނެވެ. މި މަސައްކަތުގެ ދަށުން ކްލައުޑް ކޮމްޕިއުޓިން ޓެކްނޮލޮޖީ ފޯރުކޮށްދޭ ކުންފުނިކަމަށްވާ ވީއެން ވެއާއާއި ޑެލް ކުންފުނި ގުޅިގެން ވަނީ ބޮޑު އިވެންޓެއް ބާއްވާފައެވެ. 

ޝަންގްރިއްލާ ކުންފުނިން ހޮޓެލް ޖެންގައި ބޭއްވި މި އިވެންޓުގައި ރާއްޖޭގެ 100 ކުންފުނިން ބައިވެރިވެފައިވެއެވެ. ބައިވެރިވި ކުންފުނިތަކުގެ ތެރޭގައި ރާއްޖޭގެ އެންމެ ބޮޑެތި ކުންފުނިތައްވެސް ހިމެނެއެވެ. މި ކުންފުނިތަކަށް މެކްސްކޮމްއިން ނެޓްވޯކިން އަދި ސާވާގެ ވަސީލަތް ފޯރުކޮށްދޭއިރު، މި އިވެންޓުގެ ބޭނުމަކީ މި ދާއިރާއިން ކުރިއަރަމުން އަންނަ އެންމެ ފަހުގެ މައުލޫމާތު ފޯރުކޮށްދިނުމާއި ހޭލުންތެރިކުރުވުމެވެ.

މީގެ އިތުރުން ޑެލް ކުންފުންޏާއި ވީއެން ވެއާއިން ވަނީ މި ޓެކްނޮލޮޖީގެ ޚާއްސަ ޕްރެޒެންޓޭޝަންތަކެއް ހުށަހަޅައިދީފައެވެ. މި ޕްރެޒެންޓޭޝަންތަކުގައި، ސަލާމަތީގޮތުން ޑެލްގެ ސާވާތަކުގައި ހުރި ޚާއްސަ ސިފަތަކާއި އެ އެންމެ ރަނގަޅު ގޮތުގައި ބޭނުންކުރެވޭނެ ގޮތްތަކެއް ކިޔައިދީފައި ވެއެވެ. ވީއެންވެއާ ސޮފްޓްވެއާތައް ބޭނުންކުރުމުގައި ސަމާލުކަން ދޭންވީ ކަންކަމާއި އޭގައި ހުރި ފަސޭހަތައް ކިޔައިދީފައިވެއެވެ. އަދި ކަސްޓަމަރުންނަށް ސުވާލުކުރުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލައި، އެ ސުވާލުތަކަށް ޖަވާބުދީފައިވެއެވެ.

މެކްސްކޮމްއިން ކާމިޔާބު ގިނަ އިވެންޓުތައް ކޮންމެ އަހަރަކުވެސް ބާއްވައެވެ.

މެކްސްކޮމްއަކީ ޑެލް ޓެކްނޮލީގެ ރާއްޖޭގެ ސޯލް ޑިސްރިބިއުޓަރެވެ. މި ކުންފުންޏަކީ ވާވޭގެވެސް ރާއްޖޭގެ ޑިސްރިބިއުޓަރެވެ. އެ ކުންފުންޏަށް ކޮންމެ އަހަރަކުވެސް ޑެލްގެ އެންމެ ރަނގަޅު ކުންފުނީގެ އެވޯޑު ލިބެއެވެ. ޑެލްގެ އިތުރުން އެ ކުންފުންނިން ވަނީ ދާދިފަހުން ވަނީ ވާވޭގެ އެވޯޑެއްވެސް ހާސިލްކޮށްފައެވެ.

މި އެވޯޑު ލިބިފައިވަނީ މެކްސްކޮމް ޓެކްނޮލޮޖީސްގެ ޗީފް ޓެކްނޮލޮޖީ އޮފިސަރު އަހުމަދު ސިބާހުއަށެވެ. 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
50%
0%
50%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް