ކ. މާލެ
|
17 އޯގަސްޓް 2023 | ބުރާސްފަތި 13:18
ބީއެމްއެލް
ބީއެމްއެލް
ބީއެމްއެލް
ބީއެމްއެލް ކާޑު މެޝިން
އާދިއްތަ ދުވަހުން ފެށިގެން ކާޑު މެޝިނާއި ރޯލު ދޫކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ މާލޭ ބިޒްނަސް ސެންޓަރުން: ބީއެމްއެލް
 
ހުޅުމާލެ އަދި ވިލިމާލެ ބްރާންޗް މެދުވެރިކޮށްވެސް ޕީއޯއެސް މެޝިންގެ ރޯލު ލިބޭނެ
 
20 އޯގަސްޓް 2023 ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން މިބަދަލު ގެނެވޭނެ
 
މި ބަދަލާއެކު އޯކިޑްމާގެ މެދުވެރިކޮށް މި ހިދުމަތްތައް ދިނުން ހުއްޓާލެވޭނެ

އާދިއްތަ ދުވަހުން ފެށިގެން ކާޑު މެޝިނާއި ކާޑު މެޝިންގެ ރޯލު ދޫކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ މާލޭ ބިޒްނަސް ސެންޓަރުންކަމަށް ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސްއިން ބުނެފިއެވެ.

ބީއެމްއެލްއިން ބުނީ، ވިޔަފާރިތަކަށް ދެމުންދާ ޚިދުމަތްތައް ވީހާވެސް ލުއި ފަސޭހަގޮތެއްގައި ހޯދައިދިނުމުގެ ގޮތުން 20 އޯގަސްޓް 2023 ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން ކާޑު މެޝިނާއި ކާޑު މެޝިންގެ ރޯލު ދޫކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ މާލޭ ބިޒްނަސް ސެންޓަރުން ކަމަށެވެ.  

މި ބަދަލާއެކު އޯކިޑްމާގެ މެދުވެރިކޮށް މި ހިދުމަތްތައް ދިނުން ހުއްޓާލެވޭނެއެވެ.  

މާލޭ ބިޒްނަސް ސެންޓަރުގެ އިތުރުން ހުޅުމާލެ އަދި ވިލިމާލެ ބްރާންޗް މެދުވެރިކޮށްވެސް ޕީއޯއެސް މެޝިންގެ ރޯލު ލިބޭނެކަމަށް ބީއެމްއެލްއިން މައުލޫމާތު ދެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް