ކ. މާލެ
|
17 އޯގަސްޓް 2023 | ބުރާސްފަތި 07:44
ކަކުލަށް ލިބުނު އަނިޔާ އާއެކު ޓިމްބާ ދަނޑުން ފައިބަނީ
ކަކުލަށް ލިބުނު އަނިޔާ އާއެކު ޓިމްބާ ދަނޑުން ފައިބަނީ
ރޮއިޓާރސް
އާސެނަލް
އާސެނަލްގެ ޑިފެންޑަރު ޔޫރިއަން ޓިމްބާ އަށް އަނިޔާވެ ކުޅުމާ ދުރަށް
 
ކަނާތު ފައިގެ ކަކުލަށް ލިބުނު އަނިޔާގެ ސަބަބުން ޓިމްބާ އަށް ޖެހެނީ ސާޖަރީއެއް ކުރަން

އާސެނަލަށް ކުޅެމުން އަންނަ ނެދަލެންޑްސްގެ ޑިފެންޑަރު ޔޫރިއަން ޓިމްބާ އަަށް އަނިޔާވެ ކުޅުމާ ދުރުގައި ހުންނަން ޖެހިއްޖެ އެވެ.

ޓިމްބާ އަށް އަނިޔާވީ އައު ސީޒަންގެ އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި އާސެނަލުން ނޮޓިންހަމް ފޮރެސްޓާ ދެކޮޅަށް ކުޅުނު މެޗުގަ އެވެ. އެ މެޗުގައި އޭނާ އަށް ލިބުނު އަނިޔާގެ ސަބަބުން ވަނީ ބަދަލުކޮށްފަ އެވެ. އެއަށްފަހު ކުރިއަށް ގެންދިޔަ މެޑިކަލް ޓެސްޓުތަކުން ދައްކާ ގޮތުގައި ޓިމްބާގެ ކަކުލަށް ވަނީ އަނިޔާވެފަ އެވެ. ކަނާތު ފައިގެ ކަކުލަށް ލިބުނު އަނިޔާގެ ސަބަބުން ޓިމްބާ އަށް ޖެހެނީ ސާޖަރީއެއް ކުރާށެވެ. އެހެންކަމުން ކުރިއަށް އޮތް ދުވަސްތަކުގެ ތެރޭގައި އޭނާގެ ކަކުލުގެ ސާޖަރީއެއް ކުރާނެ އެވެ. އެއާއެކު ގާތްގަނޑަކަށް ތިން މަސް ދުވަހަށް އޭނާ ކުޅުމާ ދުރުގައި ހުންނަން ޖެހޭނެ ކަމަށް މީޑިއާ ރިޕޯޓުތައް ބުނެ އެވެ.

Advertisement

އަޔެކްސް ދޫކޮށް ޓިމްބާ އާސެނަލަށް ބަދަލުވީ މިދިޔަ ޖުލައި މަހުގެ ތެރޭގަ އެވެ. އެއީ އައު ސީޒަނަށް ޓީމު ވަރުގަދަ ކުރުމުގެ ގޮތުން ޑިފެންސް ލައިނަަށް އާސެނަލުން ގެނައި ކުޅުންތެރިޔެކެވެ. އާސެނަލުން އޭނާ ހޯދީ 38 މިލިއަން ޕައުންޑުގެ އަގަކަށެވެ. އާސެނަލާއެކު އޭނާ ސޮއި ކުރީ ފަސް އަހަރު ދުވަހުގެ އެއްބަސްވުމެއްގަ އެވެ. އެހެންކަމުން 2028 ވަނަ އަހަރުގެ ޖޫން މަހުގެ ނިޔަލަށް އޭނާ އާސެނަލްގައި މަޑު ކުރާނެ އެވެ. ޓިމްބާ އަށް އަނިޔާވުމަކީ ސީޒަންގެ ކުރީ ކޮޅު އާސެނަލަށް ކުރިމަތިވާނެ ނުތަނަވަސްކަމެއް ކަމަށް، ފޮރެސްޓް މެޗަށްފަހު އެ ޓީމުގެ ކޯޗު މިކޭލް އާޓެޓާ ވެސް ވަނީ ބުނެފަ އެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
100%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް