ކ. މާލެ
|
17 އޯގަސްޓް 2023 | ބުރާސްފަތި 07:12
އަލެމަނީ: ބާސެލޯނާގައި މަޑުކުރަން ބޭނުން
އަލެމަނީ: ބާސެލޯނާގައި މަޑުކުރަން ބޭނުން
ގޫގުލް
ޓޮޓެންހަމް
ޓޮޓެންހަމްގެ އަމާޒު ބާސެލޯނާގެ އަލެމަނީ އަށް
 
ސެޕްޓެމްބަރު މަހުގެ 2 ވަނަ ދުވަހު އޭނާ އަށް މަގާމު ދޫކޮށްލެވިދާނެ

ޓޮޓެންހަމުން އެކުލަބުގެ ފުޓްބޯޅަ ޑައިރެކްޓަރަކަށް ބާސެލޯނާގެ މެތިއު އަލެމަނީ ގެނައުމަށް މަސައްކަތް ފަށައިފި އެވެ.

މީގެ ދެ އަހަރާއި ބައިގެ ކުރިން ބާސެލޯނާގެ ޑިރެކްޓަރުކަމާ ހަވާލުވި އަލެމަނީގެ ކޮންޓްރެޓްގައިވާ ގޮތުން ސެޕްޓެމްބަރު މަހުގެ 2 ވަނަ ދުވަހު މަގާމު ދޫކޮށްލެވޭނެ އެވެ. އެއީ މިހާރު ކުރިއަށްދާ ޓްރާންސްފާ ޕީރިއަޑް ނިމުމުންނެވެ.

Advertisement

ޓޮޓެމްހަމުން ފުޓްބޯޅަ ޑައިރެކްޓަރަކު ހޯދަން ފެށީ އެ މަގާމުގައި ހުރި ޕަރަޓިކީ މަގާމުން އިސްތިއުފާދިނުމުންނެވެ. ސަބަބަކީ ޔުވެންޓަސްގައި ހުރި އިރު ފައިސާގެ މުއާމަލާތްތައް އޮޅުވާލާފައިވާތީވެ ފީފާއިން އޭނާ ސަސްޕެންޑްކުރުމުންނެވެ.

އަލެމަނީ އަކީ މިދިޔަ ޖޫން މަހު އެސްޓަންވިލާ އަށް ވެސް ބަދަލުވާން އުޅުނު މީހެކެވެ. ނަމަވެސް ފަހުން އޭނާ ވަނީ ބާސެލޯނާގައި މަޑުކުރަން ނިންމައިފަ އެވެ. ނަމަވެސް ބާސެލޯނާގެ ކުރީގެ މިޑްފީލްޑަރު ޑެކޯ ތިން އަހަރުގެ އެއްބަސްވުމެއްގެ ދަށުން ސްޕޯޓިން ޑިރެކްޓަރުކަމާ ހަވާލުވުމުން އަލެމަނީގެ ދައުރު ކުޑަވާނެ ކަމަށް ވަނީ ބެލެވިފަ އެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް