ކ. މާލެ
|
16 އޯގަސްޓް 2023 | ބުދަ 16:11
މޯލްޑިވްސް އިންޓަނޭޝަނަލް ސީރީސް މުބާރާތުގެ ތެރެއިން
މޯލްޑިވްސް އިންޓަނޭޝަނަލް ސީރީސް މުބާރާތުގެ ތެރެއިން
ބެޑްމިންޓަން އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސް
މޯލްޑިވްސް އިންޓަނޭޝަނަލް ސީރީސް 2023
250 އަށްވުރެ ގިނަ ކުޅުންތެރިންނާއެކު "މޯލްޑިވްސް އިންޓަނޭޝަނަލް ސީރީސް" ފަށައިފި
 
މުބާރާތުގެ ފައިނަލް މެޗުތައް ކުޅުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ މި މަހުގެ 20 ވަނަ ދުވަހު

މި މަހު މަޑަގަސްކަރައިގައި ކުރިޔަށް ގެންދިޔުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ އިންޑިއަން އޯޝަން އައިލެންޑް ގޭމްސް (އައިއޯއައިޖީ) މުބާރާތައް ތައްޔާރުވުމަށް ބާއްވާ "މޯލްޑިވްސް އިންޓަނޭޝަނަލް ސީރީސް 2023" ބެޑްމިންޓަން މުބާރާތް ފަށައިފިއެވެ.

މި މުބާރާތުގައި 18 އަށްވުރެ ގިނަ ގައުމުން 250 އަށްވުރެ ގިނަ ކުޅުންތެރިން ވާދަކުރެއެވެ. މުބާރާތުގެ ކުޅުން ފަށާފައިވަނީ އަންގާރަ ދުވަހުއެވެ. އަދި މުބާރާތުގެ ފައިނަލް މެޗުތައް ކުޅުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ މި މަހުގެ 20 ވަނަ ދުވަހުއެވެ.

މުބާރާތުގެ ފުރަތަމަ ދުވަހު ކުރިޔަށް ގެންގޮސްފައިވަނީ ފިރިހެން ސިންގަލްސް އާއި އަންހެން ސިންގަލްސް ކޮލިފިކޭޝަން މެޗުތަކުގެ އިތުރުން ފިރިހެން ސިންގަލްސް އާއި އަންހެން ސިންގަލްސްގެ ފުރަތަމަ ބުރުގެ މެޗުތަކެވެ. ބުދަ ދުވަހު ކުރިޔަށްދަނީ ފިރިހެން ސިންގަލްސް، އަންހެން ސިންގަލްސް، ފިރިހެން ޑަބަލްސް އަދި އަންހެން ޑަބަލްސްގެ ދެވަނަ ބުރުގެ މެޗުތަކެވެ.

އައިއޯއައިޖީއަށް ތައްޔާރުވުމަށް ގައުމީ ބެޑްމިންޓަން ޓީމުން ވަނީ މިދިޔަ މަހު ކުރިޔަށްދިޔަ މޮރިޝަސް ޗެލެންޖުގައިވެސް ވާދަކޮށްފައެވެ. މިހާރު ކުރިޔަށްދާ މުބާރާތުންވެސް ގައުމީ ޓީމަށް އައިއޯއައިޖީ ގެ ކުރިން ރަނގަޅު ތަޖުރިބާއެއް ލިބޭނެއެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 6 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
0%
0%
0%
0%
0%
100%
ކޮމެންޓް