ކ. މާލެ
|
13 އޯގަސްޓް 2023 | އާދީއްތަ 08:30
ޗެމްޕިއަން މިލާން ކްރިކެޓް އެކެޑަމީގެ ކެޕްޓަން ތަށްޓާ ހަވާލުވަނީ
ޗެމްޕިއަން މިލާން ކްރިކެޓް އެކެޑަމީގެ ކެޕްޓަން ތަށްޓާ ހަވާލުވަނީ
ކްރިކެޓް ބޯޑް އޮފް މޯލްޑިވްސް
ޕްރެޒިޑެންޓް ޓީ20 ކަޕް
ޕްރެޒިޑެންޓް ކަޕްގެ ޗެމްޕިއަންކަން ހޯދީ މިލާން ކްރިކެޓް އެކެޑަމީ
 
ޗެމްޕިއަންކަން ހޯދީ މެޗަކުން ބަލިނުވެ

ޕްރެޒިޑެންޓް ޓީ20 ކަޕްގެ ޗެމްޕިއަންކަން ވެސް މިލާން ކްރިކެޓް އެކެޑަމީން ހޯދައިފިއެވެ.

މެޗަކުން ބަލިނުވެ ލީގު ޗެމްޕިއަންކަން ވެސް ހޯދި މިލާން ކްރިކެޓް އެކެޑަމީން ޕްރެޒިޑެންޓް ކަޕްގެ ޗެމްޕިއަންކަން ހޯދީ ފައިނަލްގައި އަށް ވިކެޓުން މާލެ ވެޓަރެންސް ބަލިކޮށްގެންނެވެ. މެޗުގައި މާލެ ވެޓަރެންސް ކުޅެން އަރާ 20 އޯވަރުގެ ތެރޭގައި ފަސް ކުޅުންތެރިން ނުބައިވިއިރު ހެދުނީ 122 ލަނޑެވެ. މިލާން ކްރިކެޓް އެކެޑަމީން ވަނީ 17.2 އޯވަރުގެ ތެރޭގައި އެންމެ ދެ ކުޅުންތެރިން ނުބައިވިއިރު 125 ލަނޑު ހަމަކޮށް ޗެމްޕިއަންކަން ހޯދާފައެވެ. މިލާން ކްރިކެޓް އެކެޑަމީ ފައިނަލަށް ދަތުރުކުރީ ވެސް މާލެ ވެޓަރެންސް ފުރަތަމަ ސެމީގައި ބަލިކޮށްފައެވެ. މާލެ ވެޓަރެންސް ފައިނަލަށް ދަތުރުކުރީ ތިންވަނަ ސެމީގައި ވިޔަންސާ ބަލިކޮށްފައެވެ.

Advertisement

ފައިނަލް މެޗުގެ މޮޅު ކުޅުންތެރިއަކީ މިލާން ކްރިކެޓް އެކަޑަމީގެ ކެޕްޓަން ޔޫސުފް އަޒްޔާން ފަރުހަތުއެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް