ކ. މާލެ
|
13 އޯގަސްޓް 2023 | އާދީއްތަ 06:33
އާސެނަލަށް ކުޅެމުން އައި ބްރެޒިލްގެ މާކީނިއޯސް
އާސެނަލަށް ކުޅެމުން އައި ބްރެޒިލްގެ މާކީނިއޯސް
ޓްވީޓަރ
އާސެނަލް
އާސެނަލްގެ މާކީނިއޯސް ނަންޓޭސް އަށް
 
އައު ސީޒަންގެ ނިޔަލަށް އޭނާ އެ ކުލަބުގައި މަޑުކުރާނެ ކަމަށް ރިޕޯޓުތައް ބުނޭ

އާސެނަލަށް ކުޅެމުން އަަންނަ ބްރެޒިލްގެ ޒުވާން ކުޅުންތެރިޔާ، މާކަސް މާކީނިއޯސް ލޯނު އެއްބަސްވުމެއްގެ ދަށުން ފްރާންސް ލީގުގެ ނަންޓޭސް އަށް ބަދަލުވެއްޖެ އެވެ.

އުމުރުން 20 އަހަރުގެ ކުޅުންތެރިޔާ އެންމެ ފުރަތަމަ އާސެނަލާ ގުޅުނީ 2022 ވަނަ އަހަރު އެވެ. އެ ކުލަބާއެކު އޭނާ ވަނީ ދިގު މުއްދަތެއްގެ އެއްބަސްވުމެއްގައި ސޮއިކޮށްފަ އެވެ. އޭގެ ފަހުން އާސެނަލަށް ހަ މެޗު ކުޅެދީ އެއް ލަނޑު ޖެހުމަށްފަހު، މިއަހަރުގެ ޖަނަވަރީ މަހު ވަނީ ލޯނު އެއްބަސްވުމެއްގެ ދަށުން ނޯވިޗް ސިޓީ އަށް ބަދަލުވެފަ އެވެ. އެ ކުލަބުގައި ހޭދަ ކުރި މުއްދަތުގައި އޭނާ ވަނީ 11 މެޗު ކުޅެ، އެއް ލަނޑު ޖަހައިފަ އެވެ. ނަމަވެސް އައު ސީޒަނަށް އޭނާ ވަނީ ލޯނު އެއްބަސްވުމެއްގެ ދަށުން ނަންޓޭސް އަށް ބަދަލުވެފަ އެވެ. އެ ކުލަބުގައި މާކީނިއޯސް ބޭނުން ކުރާނީ 10 ނަންބަރު ޖާޒީ އެވެ. އައު ސީޒަންގެ ނިޔަލަށް އޭނާ އެ ކުލަބުގައި މަޑުކުރާނެ ކަމަށް ރިޕޯޓުތައް ބުނެ އެވެ.

Advertisement

ބްރެޒިލްގެ ޒުވާން އުމުރުފުރާތަކުގެ ޤައުމީ ޓީމަށް ކުޅެފައިވާ މާކީނިއޯސް އޭނާގެ ސީނިއާ ކެރިއަރު ފެށީ އެ ޤައުމުގެ ސައު ޕައުލޯ އިންނެވެ. އާސެނަލުން އޭނާ ހޯދީ ސައު ޕައުލޯގައި އޭނާ ދެއްކި މޮޅު ކުޅުމުގެ ސަބަބުންނެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް