ކ. މާލެ
|
12 އޯގަސްޓް 2023 | ހޮނިހިރު 17:31
އެސްޓްރާބަން އެކްސްޕޯ 2023
އެސްޓްރާބަން އެކްސްޕޯ 2023
ރާއްޖެއެމްވީ
އެސްޓްރާބޮން އެކްސްޕޯ
ރިސޯޓާއި އެފްއެންޑްބީގެ އުފެއްދުންތައް ދައްކުވައިދޭ އެސްޓްރާބޮން އެކްސްޕޯ ފަށައިފި
 
މި އެކްސްޕޯ ކުރިއަށްދާނީ މާދަމާ ހަވީރުގެ ނިޔަލަށް
 
އެސްޓްރާބޮންއިން ރާއްޖެ އެތެރެކުރާ ހުރިހާ ބްރޭންޑެއްގެ އުފެއްދުންތައް މި އެކްސްޕޯއިން ފެންނާނެ
 
އެންމެ ފުރަތަމަ އެކްސްޕޯ ބޭއްވީ މިދިޔަ އަހަރު

ރިސޯޓުތަކާއި ފުޑް އެންޑް ބެވަރޭޖް ދާއިރާގެ ގިނަ އުފެއްދުންތައް ދައްކުވައިދޭ، އެސްޓްރާބޮން އެކްސްޕޯ ފަށައިފިއެވެ.

މެންހެޓަން ބިޒްނަސް ސްކޫލުގައި ކުރިއަށްދާ މި އެކްސްޕޯ ހޮނިހިރު ދުވަހު ފައްޓަވައިދެއްވީ، ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓަރު ޑރ. އަބްދުﷲ މައުސޫމެވެ. މިއީ މިދިޔަ އަހަރުން ފެށިގެން ކޮންމެ އަހަރަކު ބާއްވާ ގޮތަށް އެސްޓްރާބޮންއިން ކުރިއަށްގެންދާ އެކްސްޕޯއެކެވެ.

އެސްޓްރާބޮން އެކްސްޕޯ 2023ގައި އެ ކުންފުނިން ރާއްޖެއަށް އެތެރެކުރާ ރިސޯޓުތަކަށް ބޭނުންވާ ސާމާނާއި އެފްއެންޑްބީ ދާއިރާގެ ހުރިހާ އުފެއްދުމެއް އާއްމުންނަށް ފެނިގެންދާނެއެވެ. މިއީ ފަތުރުވެރިކަމުގެ ދާއިރާގެ ވިޔަފާރިތައް އެއް ވިޔަފާރި އަނެއް ވިޔަފާރިއާ ގުޅުވައިދިނުމަށާއި ވިޔަފާރިތަކާ ކަސްޓަމަރުންނާ ގުޅުވައިދިނުމުގެ ފުރުސަތު ފަހިކޮށްދޭ އެކްސްޕޯއެކެވެ.

މިއަހަރުގެ އެކްސްޕޯގައި އެސްޓްރާބޮންއިން ރާއްޖެއަށް އެތެރެކޮށް މާކެޓުކުރާ 50ށްވުރެ ގިނަ ބްރޭންޑުގެ އުފެއްދުންތައް ފެނިގެންދާނެއެވެ. މީގެ ތެރޭގައި އިޓަލީގެ "ކެފިޓަލީ"އާއި ސްޕެއިންގެ "ޖޭ ކަޓްލަރީ"އާއި ޖަރުމަނުގެ "ގީޒާ"އާއި ތުރުކީގެ "ގެސްޓްރޮޕްލާސްޓް"އާއި މެލޭޝިއާގެ "ބެރްޖަޔާ"އާއި ޔޫއޭއީގެ "ރަކް ޕޯރސެލީން"އާއި ޔޫކޭ "އެތީނާ" ފަދަ ބްރޭންޑުތައް ހިމެނެއެވެ.

މި އެކްސްޕޯ ފައްޓަވައިދެއްވައި ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅުގައި މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވީ، މި އެކްސްޕޯއަކީ ރާއްޖޭގެ ކުރިއަރަމުން އަންނަ ހޮސްޕިޓާލިޓީ ދާއިރާއަށް މުހިންމު އެކްސްޕޯއެއް ކަމަށެވެ އަދި މި އެކްސްޕޯއިން، ރާއްޖެއަކީ ލަގްޜަރީ ފުރިހަމަ ޚިދުމަތްތަކެއް ލިބޭ ގައުމެއްގެ ގޮތުގައި އިސްތިހާރު ކުރުމަށް ކުރަމުން އަންނަ މަސައްކަތްވެސް ދައްކުވައިދޭކަން އޭނާ ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ.

ހޮނިހިރު ދުވަހު ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި އެސްޓްރާބޮންގެ ޚާއްސަ ކަސްޓަމަރުންނަށް ވަނީ ހަނދާނީ ފިލާ ދެއްވާފައެވެ. މީގެ ތެރޭގައި ސިޔާމް ވޯލްޑްއާއި ސިނަމަން ދޮންވެލި މޯލްޑިވްސްއާއި ކްލަބް މެޑް ކާނި ހިމެނެއެވެ.

އެސްޓްރާބޮން އެކްސްޕޯ 2023 ކުރިއަށްދާނީ އާދީއްތަ ދުވަހުގެ ހަވީރު 5:00އާ ހަމައަށެވެ. މިއީ އާއްމުކޮށް ހުޅުވާލައިގެން ކުރިއަށްގެންދާ އެކްސްޕޯއެކެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
0%
0%
0%
0%
0%
100%
ކޮމެންޓް