ކ. މާލެ
|
11 އޯގަސްޓް 2023 | ހުކުރު 11:50
އެމްއޭސީއެލްގެ 56 ވަނަ އަހަރީ ދުވަސް ފާހަގަކުރުމަށް ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތު
އެމްއޭސީއެލްގެ 56 ވަނަ އަހަރީ ދުވަސް ފާހަގަކުރުމަށް ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތު
އެމްއޭސީއެލް
އެމްއޭސީއެލް
އެމްއޭސީއެލް އިން އަހަރީ ބޯނަސްގެ ގޮތުގައި ކޮންމެ މުވައްޒަފަކަށް 25،000 ރުފިޔާ
 
ޑިސިޕްލިނަރީ ޕޮލިސީގެ ދަށުން ވަކިކޮށްފައިވާ މުވައްޒަފުންނަށް ބޯނަސް ނުލިބޭނެ
 
25،000 ރުފިޔާ ލިބޭނީ މުޅި އަހަރު މަސައްކަތް ކޮށްފައިވާ މުވައްޒަފުންނަށް

މިދިޔަ އަހަރުގެ އަހަރީ ބޯނަސްގެ ގޮތުގައި މޯލްޑިވްސް އެއަރޕޯޓްސް ކޮމްޕެނީ ލިމިޓެޑް (އެމްއޭސީއެލް) އިން ކޮންމެ މުވައްޒަފަކަށް 25،000 ރުފިޔާ ދޭން ނިންމައިފިއެވެ.

އެކަން ހާމަކޮށް އެ ކުންފުނިން ވަނީ މުވައްޒަފުންނަށް ސާކިއުލާއެއް ވެސް ފޮނުވާފައެވެ. އެ ސާކިއުލާގައި ބުނެފައިވާ ގޮތުގައި ބޯނަސްގެ ގޮތުގައި 25،000 ރުފިޔާ ލިބޭނީ އަހަރު އެއްކޮށް މަސައްކަތް ކުރި މުވައްޒަފުންނަށެވެ.

އެ ކުންފުނީގައި ހަ މަސް ދުވަސް ނުވަތަ އެއަށްވުރެ ގިނަ ދުވަހު މަސައްކަތްކޮށްފައިވާނަމަ އެ މުވައްޒަފަކަށް ބޯނަސް ދޭނީ މަސައްކަތް ކުރި މުއްދަތަށް ބަހާލައިގެން ކަމަށް ވެސް ސާކިއުލާގައި ވަނީ ބުނެފައެވެ. އަދި އެ މުއްދަތުގައި މަސައްކަތްކުރުމަށްފަހު ވަޒީފާއިން ވަކިވެފައިވާ މުވައްޒަފުންނަށް ވެސް ބޯނަސް ލިބޭނެ ކަމަށް ވަނީ ބުނެފައެވެ.

އެމްއޭސީއެލްގެ ސާކިއުލާގައި ބުނެފައިވާ ގޮތުގައި ޑިސިޕްލިނަރީ ޕޮލިސީގެ ދަށުން އެއްވެސް މުވައްޒަފަކު ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށްފައިވާނަމަ އެ މުވައްޒަފަކު ހަ މަހަށްވުރެ ގިނަ ދުވަހު މަސައްކަތް ކޮށްފައި ހުރި ނަމަވެސް ބޯނަސް ނުލިބޭނެ އެވެ.

ބޯނަސްގެ ގޮތުގައި ބަހާ ފައިސާ އަންނަ އާދީއްތަ ދުވަހު މުވައްޒަފުންގެ އެކައުންޓުތަކަށް ޖަމާކުރުމަށް ނިންމާފައިވާ ކަމަށް ވެސް އެމްއޭސީއެލްގެ ސާކިއުލާގައި ވަނީ ބުނެފައެވެ.

އެމްއޭސީއެލް އިން 2021 ވަނަ އަހަރުގެ ބޯނަސް ވެސް މިދިޔަ އަހަރު ބެހިއެވެ. އެ ފަހަރުވެސް ބޯނަސްގެ ގޮތުގައި ދީފައިވަނީ މުވައްޒަފަކަށް 25،000 ރުފިޔާއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
56%
0%
11%
0%
22%
11%
ކޮމެންޓް