ކ. މާލެ
|
10 އޯގަސްޓް 2023 | ބުރާސްފަތި 09:44
މީގެ ކުރިން ޤައުމީ ވޮލީ ޓީމު ކުޅުނު މެޗެއްގެ ތެރެއިން
މީގެ ކުރިން ޤައުމީ ވޮލީ ޓީމު ކުޅުނު މެޗެއްގެ ތެރެއިން
ކުޅިވަރާ ބެހޭ ވުޒާރާ
ވޮލީބޯޅަ އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސް
އެކުވެރި ކަމުގެ މެޗުތަކެއްގައި ޤައުމީ ވޮލީ ޓީމުތައް ލަންކާއާ ދެކޮޅަށް
މެޗުތައް ކުޅުމަށް ހަމަަޖެހިފައި ވަނީ ޒުވާނުންގެ މަރުކަޒުގެ އެތެރޭ ކޯޓުގައި

ރަޙުމަތްތެރިކަމުގެ މެޗުތަކެއްގައި ރާއްޖޭގެ ޤައުމީ އަންހެން އަދި ފިރިހެން ވޮލީ ޓީމު އަވަށްޓެރި ސްރީ ލަންކާއާ ދެކޮޅަށް ކުޅެން ހަމަޖެހިއްޖެ އެވެ.

އޯގަސްޓު މަހުގެ 12 ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން 16 ވަނަ ދުވަހާ ހަމައަށް އަންހެން އަދި ފިރިހެން ކޮންމެ ޓީމަކުން ވެސް ތިން މެޗު ކުޅުމަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފަ އެވެ. އެގޮތުން އަންހެން ވޮލީ ޓީމުގެ މެޗުތައް ކުޅުމަށް ހަމަޖެހިފައި ވަނީ އޯގަސްޓު 12 ވަނަ ދުވަހުގެ ހަވީރު، އޯގަސްޓު 13 ވަނަ ދުވަހުގެ ހަވީރު އަދި އޯގަސްޓު 15 ވަނަ ދުވަހުގެ ހަވީރު އެވެ. ފިރިހެން ވޮލީ ޓީމުގެ މެޗުތައް އޮތީ އޯގަސްޓު 12 ވަނަ ދުވަހުގެ ރޭގަނޑު، އޯގަސްޓު 14 ވަނަ ދުވަހުގެ ރޭގަނޑު އަދި އޯގަސްޓު 16 ވަނަ ދުވަހުގެ ރޭގަނޑު އެވެ. މެޗުތައް ކުޅުމަށް ހަމަަޖެހިފައި ވަނީ ޒުވާނުންގެ މަރުކަޒުގެ އެތެރޭ ކޯޓުގަ އެވެ.

މިއީ އޯގަސްޓު މަހުގެ 25 ގައި މަޑަގަސްކަރައިގައި ފެށުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ އިންޑިއަން އޯޝަން އައިލެންޑް ގޭމްސް (އައިއޯއައިޖީ) އަށް ތައްޔާރުވުމުގެ ގޮތުން ޤައުމީ ޓީމުތަކުން ކުޅޭ މެޗުތަކެކެވެ. މި މެޗުތަކުގެ ކުރިން ޤައުމީ އަންހެން އަދި ފިރިހެން ޓީމު ވަނީ ތައިލެންޑުގެ ބެންކޮކުގައި ތަމްރީނުތަކެއް ވެސް ކުރިއަށް ގެންގޮސްފަ އެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
- ކޮމެންޓް