ކ. މާލެ
|
9 އޯގަސްޓް 2023 | ބުދަ 13:33
އިބްރާހީމް ޢަބްދުﷲ އާއި އެ މައްސަލައިގައި ތުހުމަތު ކުރެވޭ އިތުރު ފަރާތްތައް ބަންދުން ދޫކޮށްލި މައްސަލަ ދައުލަތުން ހައިކޯޓުގައި އިސްތިއުނާފު ކުރުން
އިބްރާހީމް ޢަބްދުﷲ އާއި އެ މައްސަލައިގައި ތުހުމަތު ކުރެވޭ އިތުރު ފަރާތްތައް ބަންދުން ދޫކޮށްލި މައްސަލަ ދައުލަތުން ހައިކޯޓުގައި އިސްތިއުނާފު ކުރުން
ރާއްޖެއެމްވީ
މެމްބަރު ޒަރީރަށް ޙަމަލާދިނުން
ގައްބަރޭއާ ދެކޮޅަށް މެމްބަރު ޒަރީރު ދެއްވި ބަޔާން ބަދަލުކުރައްވައިފި
 
މެމްބަރު ޒަރީރާ ފުރަތަމަ ފަހަރު ސުވާލު ކުރިއިރު، ޙަމަލާދިނީ ގައްބަރޭކަން އޭނާ އައިޑެންޓިފައި ކޮށްދީފައިވޭ
 
ފަހުން އެކަން ކަށަވަރު ނުވާކަމަށް ވިދާޅުވެ ބަޔާން ބަދަލުކުރެއްވި

މަތިވެރި ދާއިރާގެ މަޖިލިސް މެންބަރު ޙަސަން ޒަރީރަށް ޙަމަލާދިން މައްސަލައިގައި ހައްޔަރުކުރި ކ.މާލެ/ މއ. ނައިޓްވިލާ، އިބްރާހީމް ޢަބްދުﷲ އާއި އެ މައްސަލައިގައި ތުހުމަތު ކުރެވޭ އިތުރު ފަރާތްތައް ބަންދުން ދޫކޮށްލި މައްސަލަ ދައުލަތުން ހައިކޯޓުގައި އިސްތިއުނާފު ކޮށްފައިވާއިރު، އެ މައްސަލައިގެ އަޑުއެހުމެއް ބުދަ ދުވަހު ހައިކޯޓުގައި ކުރިއަށް ގެންގޮސްފިއެވެ.

މި އަޑުއެހުމުގައި ފަނޑިޔާރުން ކުރެއްވި ސުވާލުގެ ޖަވާބުގައި ފުލުހުންގެ ފަރާތުން ބުނެފައިވަނީ، މެމްބަރު ޒަރީރާ ފުރަތަމަ ފަހަރު ސުވާލު ކުރިއިރު، ޙަމަލާދިނީ ގައްބަރޭކަން އޭނާ އައިޑެންޓިފައި ކޮށްދީފައިވާ ކަމަށެވެ.

އެހެންނަމަވެސް، ފަހުން އެކަން ކަށަވަރު ނުވާކަމަށް ވިދާޅުވެ ބަޔާން ބަދަލުކުރެއްވި ކަމަށް ފުލުހުން ބުނެއެވެ.

އެގޮތަށް ބަޔާން ބަދަލު ކުރެއްވީ ބިރުވެރިކަމެއްގެ ތެރެއަށް ވަންނަން ބޭނުން ނުވާތީކަމަށް މެމްބަރު ޒަރީރު ވަނީ ފުލުހުން ގާތުގައި ވިދާޅުވެފައެވެ.

Advertisement

މެންބަރު ޒަރީރަށް ހަމަލާދިންކަަމަށް ތުހުމަތުކުރެވޭ މައްސަލައެއްގައި ހައްޔަރުގައި ހުއްޓައި އޭނާ ބަންދުން ދޫކޮށްލާފައިވަނީ 6 ޖުލައި 2023 ގައެވެ. އޭނާއަކީ ނުރައްކާތެރި މާރާމާރީ ހިންގުމުގެ ރެކޯޑު އޮންނަ މީހެކެވެ.

މި މައްސަލާގައި ގައްބަރޭ ނުފެނިގެން ހޯދަމުން ދަނިކޮށް އޭނާ ފުލުހުންނާ ހަވާލުވީ އަމިއްލައަށެވެ.

އޭނާ ހޯދަމުން އައީ ފުލުހުންގެ ސީރިއަސް އެންޑް އޮގަނައިޒްޑް ކްރައިމް ޑިޕާޓްމަންޓުން ތަހުގީގު ކުރަމުންދާ، ގްރޫޕް ހަދައިގެން ތޫނު ހަތިޔާރު ބޭނުންކޮށްގެން މާރާމާރީ ހިންގައި، މީހަކު މަރާލަން އުޅުުނުކަމަށް ތުހުމަތުކުރެވޭ މައްސަލައާ ގުޅިގެން، ކޯޓު އަމުރެއްގެ ދަށުން ހައްޔަރުކުރުމަށް ޓަކައި ކަމަށްވެސް ފުލުހުން ވަނީ ބުނެފައެވެ.

މި މައްސަލައިގައި އިތުރު ބަޔަކުވެސް ހައްޔަރުކުރިއެވެ. ނަމަވެސް އޭރު ހައްޔަރުކުރި މީހުންވެސް ފަހުން ދޫކޮށްލީއެވެ. މި އިސްތިއުނާފުގައި އެބައިވެސް ކުރިއަށްދެއެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
100%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް