ކ. މާލެ
|
9 އޯގަސްޓް 2023 | ބުދަ 09:45
ބްރެންޓްފޯޑަށް ކުޅެމުން އަންނަ ސްޕެއިންގެ ގޯލް ކީޕަރު ޑޭވިޑް ރަޔާ
ބްރެންޓްފޯޑަށް ކުޅެމުން އަންނަ ސްޕެއިންގެ ގޯލް ކީޕަރު ޑޭވިޑް ރަޔާ
ޓްވީޓަރ
އާސެނަލް
އާސެނަލަށް ރަޔާ ދޫކޮށްލުމަށް ބްރެންޓްފޯޑުން އެއްވަސްވެއްޖެ
 
އެއްބަސްވުމުގައި ބާކީ އެއް އަހަރު އޮއްވާ، ދާއިމީ އެއްބަސްވުމެއްގެ ދަށުން ރަޔާ އާސެނަލަށް ދޫކޮށްލުމަށް މިހާރު ވަނީ އެއްބަސްވެފައި

ބްރެންޓްފޯޑަށް ކުޅެމުން އަންނަ ސްޕެއިންގެ ގޯލްކީޕަރު ޑޭވިޑް ރަޔާ އާސެނަލަށް ދޫކޮށްލުމަށް އެ ކުލަބުން އެއްބަސްވެއްޖެ އެވެ.

ރަޔާ ހޯދުމުގެ ޝައުޤުވެރިކަން ފާޅުކޮށް އެންމެ ފުރަތަަމަ އާސެނަލުން މަޝްވަރާ ކުރީ ސީދާ ކުޅުންތެރިޔާ އަށެވެ. އާސެނަލަށް ބަދަލުވާން ރަޔާ އަނގަބަހުން އެއްބަސްވުމުން، ދެން އާސެނަލުން ވަނީ ބްރެންޓްފޯޑާއެކު މަޝްވަރާތައް ފަށައިފަ އެވެ. އެ މަޝްވަރާތަކުގައި މިހާރު ދެ ކުލަބަށް ވެސް ވަނީ އެއްބަސްވުމަކަށް އާދެވިފަ އެވެ. ބްރެންޓްފޯޑާއެކު ރަޔާ ސޮއި ކޮށްފައިވާ އެއްބަސްވުމުގެ މުއްދަތު ހަމަވާނީ 2024 ވަނަ އަހަރުގެ ޖޫން މަހުގެ ނިޔަލަށެވެ. ނަމަވެސް އެއްބަސްވުމުގައި ބާކީ އެއް އަހަރު އޮއްވާ، ދާއިމީ އެއްބަސްވުމެއްގެ ދަށުން ރަޔާ އާސެނަލަށް ދޫކޮށްލުމަށް މިހާރު ވަނީ އެއްބަސްވެފަ އެވެ.

ރަޔާ ހޯދުމަށް އާސެނަލުން މިހާރު ވަނީ އެންމެހައި ލިޔެކިޔުންތަކެއް ފުރިހަމަ ކޮށްފައި ކަމަށާއި، އޭނާ ހޯދާނެެ އަގެއް ވެސް ފައިނަލްވެފައިވާ ކަމަށް ރިޕޯޓުތައް ބުނެ އެވެ. އެހެންކަމުން އޭނާގެ މެޑިކަލްގެ ކަންކަން މި ހަފްތާގެ ތެރޭގައި ފުރިހަމަ ކުރާނެ ކަމަށް ވެސް ރިޕޯޓުތައް ބުނެ އެވެ.

Advertisement

އާސެނަލްގެ ކުރިން އެންމެ ފުރަތަމަ ރަޔާ ހޯދުމަށް މަސައްކަތްކޮށްފައި ވަނީ ޖަރުމަނުގެ ބަޔާން މިއުނިކުންނެވެ. އެކުލަބުން ވަނީ ބްރެންޓްފޯޑުގެ އިތުރުން ރަޔާ އާއެކު ވެސް މަޝްވަރާތައް ކުރިއަށް ގެންގޮސްފަ އެވެ. ނަމަވެސް ބަޔާނުން ބޭނުންވަނީ ލޯނު އެއްބަސްވުމެއްގެ ދަށުން އޭނާ ހޯދުމަށް ކަމަށްވާތީ، ކުލަބުން ވެސް އަދި ކުޅުންތެރިޔާ ވެސް ވަނީ އެކަމާ ދެކޮޅު ހަދައިފަ އެވެ. އޭނާ ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް އާސެނަލް އިން ފެށީ އޭގެ ފަހުންނެވެ.

ރަޔާ ބްރެންޓްފޯޑަށް ބަދަލުވީ 2019 ވަނަ އަހަރު އެވެ. އޭގެ ފަހުން މިހާތަނަށް އޭނާ ވަނީ 161 މެޗުގައި އެ ކުލަބުގެ ގޯލު ބަލަހައްޓައިފަ އެވެ. ސްޕެއިންގެ ޤައުމީ ޓީމުން އޭނާ އަށް ޖަގާ ލިބުނީ 2022 ވަނަ އަހަރު އެވެ. ސްޕެއިނުން މިދިޔަ އަހަރު ޤަތަރުގައި އޮތް ފީފާ ވޯލްޑް ކަޕަށް އެކުލަވާލި ސްކޮޑުން އޭނާ އަށް ވަނީ ފުރުސަތު ދީފަ އެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް