ކ. މާލެ
|
8 އޯގަސްޓް 2023 | އަންގާރަ 10:38
ސްޕެއިންގެ އަންދްރެސް އިނިއެސްޓާ
ސްޕެއިންގެ އަންދްރެސް އިނިއެސްޓާ
ޓްވީޓަރ
އެމިރޭޓްސް ކުލަބް
އުމުރުން 39 އަހަރުގައި އިނިއެސްޓާ އެމިރޭޓްސް ކުލަބަށް ސޮއި ކުރަނީ
 
އެމިރޭޓްސް ކުލަބާއެކު އިނިއެސްޓާ ސޮއި ކުރާނީ އެއް އަހަރު ދުވަހުގެ އެއްބަސްވުމެއްގައި

ސްޕެއިންގެ ތަޖުރިބާކާރު މިޑްފީލްޑަރު އަންދްރެސް އިނިއެސްޓާ ޔުނައިޓެޑު އަރަބް އެމިރޭޓްސްގެ ރަސް އަލް ޚައިމާ އަށް ނިސްބަތްވާ އެމިރޭޓްސް ކުލަބަށް ސޮއި ކުރަން ނިންމައިފި އެވެ.

އިނިއެސްޓާ އެންމެ ފަހުން ކުޅުނީ ޖަޕާނުގެ ވިސެލް ކޯބޭ އަށެވެ. އެ ކުލަބަށް އޭނާ ބަދަލުވީ 2018 ވަނަ އަހަރު އެވެ. އެންމެ ފުރަތަމަ އެ ކުލަބާއެކު އޭނާ ސޮއި ކުރީ ތިން އަހަރު ދުވަހުގެ އެއްބަސްވުމެއްގަ އެވެ. އޭގެ ފަހުން 2021 ވަނަ އަހަރު އިނިއެސްޓާ ވަނީ އެ ކުލަބުގެ އެއްބަސްވުން އިތުރު ދެ އަހަރަށް އައު ކޮށްފަ އެވެ. އެ އެއްބަސްވުމުގެ މުއްދަތު މިއަހަރަށް ހަމަވުމާއެކު އޭނާ ނިންމީ އެ ކުލަބު ދޫކޮށްލުމަށެވެ. އެ ކުލަބު ދޫކޮށްލުމަށްފަހު އުމުރުން 39 އަހަރުގެ ކުޅުންތެރިޔާ މިހާރު ވަނީ އެމިރޭޓްސް ކުލަބަށް ބަދަލުވާން ނިންމައިފަ އެވެ.

Advertisement

އެމިރޭޓްސް ކުލަބާއެކު އިނިއެސްޓާ ސޮއި ކުރާނީ އެއް އަހަރު ދުވަހުގެ އެއްބަސްވުމެއްގަ އެވެ. އެ އެއްބަސްވުމުގެ މުއްދަތު 2024 ވަނަ އަހަރު ހަމަވުމުން، އިތުރު އެއް އަހަރަށް އެއްބަސްވުން އައު ކުރުމުގެ ފުރުސަތު ވެސް އޮންނާނެ އެވެ. އެމިރޭޓްސް ކުލަބަށް އިނިއެސްޓާ ރަސްމީކޮށް ސޮއި ކުރާނީ އަންގާރަ ދުވަހުގެ ވަގުތެއްގަ އެވެ. އެކަމަށްޓަކައި އޭނާ ވަނީ ހޯމަ ދުވަހުގެ ރޭ ދުބާއީ އަށް ގޮސްފަ އެވެ.

ސްޕެއިންގެ ބާސެލޯނާ އިން ސީނިއާ ކެރިއަރު ފެށި އިނިއެސްޓާ ވަނީ އެ ކުލަބުގައި މޮޅު ކުޅުމެއް ވެސް ދައްކައި، ގިނަ ކާމިޔާބީތަކެއް ހޯދައިފަ އެވެ. ބާސެލޯނާގައި ހޭދަ ކުރި ކާމިޔާބު 16 ސީޒަންގެ ތެރޭގައި އޭނާ ވަނީ އެ ކުލަބަށް 674 މެޗު ކުޅެދީ 57 ލަނޑު ޖަހައިފަ އެވެ. ބާސެލޯނާއާއެކު އިނިއެސްޓާ ވަނީ 30 ތައްޓެއް ކާމިޔާބުކޮށްފަ އެވެ. އިނިއެސްޓާ ވަނީ 13 އަހަރު ވަންދެން ސްޕެއިން ޤައުމީ ޓީމަށް ވެސް ކުޅެފަ އެވެ. ޤައުމީ ޓީމަށް ކުޅެދިން 131 މެޗުގައި އޭނާ ވަނީ 13 ލަނޑު ޖަހައިފަ އެވެ. މީގެ އިތުރުން ސްޕެެއިންނާ އެކު އޭނާ ވަނީ ތިން ތައްޓެއް ކާމިޔާބުކޮށްފަ އެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް