ކ. މާލެ
|
25 މެއި 2023 | ބުރާސްފަތި 14:39
39 އަހަރުގެ އިނިއެސްޓާ
39 އަހަރުގެ އިނިއެސްޓާ
ރޮއިޓާސް
އިނިއެސްޓާ ވިސެލް ކޯބޭ ދޫކޮށްލުން
ވިސެލް ކޯބޭ ދޫކޮށްލަން އިނިއެސްޓާ ނިންމައިފި
 
އިނިއެސްޓާ ވިސްލް އާ ގުޅުނީ 2018 ވަނަ އަހަރު

ބާސެލޯނާ އަދި ސްޕެއިންގެ ކުރީގެ މިޑްފީލްޑަރު އަންދްރޭސް އިނިއެސްޓާ ޖަޕާނުގެ ކްލަބު, ވިސެލް ކޯބޭގައި ފަސް އަހަރު ހޭދަކުރުމަށްފަހު އެ ޓީމު ދޫކޮށްލަން ނިންމައިފިއެވެ.

އުމުރުން 39 އަހަރުގެ އިނިއެސްޓާ އެޓީމަށް ކުޅޭ ފަހު މެޗު ކުޅޭނީ ޖުލައި މަހުގެ އެއްވަނަ ދުވަހުއެވެ. މި ސީޒަނުގައި އެންމެ ތިން މެޗުގައި ބަދަލު ކުޅުންތެރިއެއް ގޮތުގައި ކުޅެން ނުކުތް އިނިއެސްޓާ ބުނީ އެ ޓީމު ދޫކޮށްލިޔަސް އަދި ރިޓަޔާވާން ނުވިސްނާކަމަށެވެ. އޭނާ ބުނީ، ރިޓަޔާ ވާން ބޭނުމީ އަދި އިތުރަށް ކުޅެފަ ކަމަށާއި، އެ ޓީމުން ފުރުސަތު ނުލިބޭތީ ކުޅެން ފުރުސަތު ލިބޭނެ ޓީމެއް ހޯދާނީ ކަމަށެވެ.

22 އަހަރު ބާސެލޯނާގައި ހޭދަކޮށް، އިނިއެސްޓާ ވަނީ 674 މެޗު ކުޅެ 32 ތަށި ހޯދާފައެވެ. އެޔަށްފަހު ވިސްލެ އާ ގުޅުނީ 2018 ވަނަ އަހަރުއެވެ. އެ ޓީމުގައި 133 މެޗު ކުޅެ، އޭނާ ވަނީ ދެ މުބާރާތެއް ކާމިޔާބުކޮށްފައެވެ. އިތުރަށް ވާހަކަ ދައްކަމުން އިނިއެސްޓާ ބުނީ، އޭނާ ބޭނުންވީ ވިސެލްގައި ހުރެ ރިޓަޔާ ވާންކަމަށެވެ. ނަމަވެސް ކަންތައް ދިމާވީ ހީކުރި ގޮތަށް ނޫންކަމަށެވެ. އަަދި އެ ޓީމު ދޫކޮށްލަން ނިންމި ނިންމުމަކީ އެންމެ އުނދަގު އެއް ނިންމުން ކަމަށެވެ.

ގިނަ ބަޔަކު ގަބޫލުކުރާ ގޮތުގައި އިނިއެސްޓާއަކީ މެދުތެރެއަށް ކުޅޭ ކުޅުންތެރިން ތެރެއިން ދުނިޔޭގައި އުފެދުނު އެންމެ މޮޅު އެއް ކުޅުންތެރިޔާއެވެ. 2010 ވަނަ އަހަރު ސްޕެއިން އިން ވޯލްޑް ކަޕް ކާމިޔާބުކުރި އިރު، މޮޅުވި ލަނޑު ޖެހީ އިނިއެސްޓާއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް