ކ. މާލެ
|
7 އޯގަސްޓް 2023 | ހޯމަ 05:12
ވެކްސިން ޖަހަނީ
ވެކްސިން ޖަހަނީ
ޑެއިލީ މެއިލް
އެޗްޕީއޭ
ރާއްޖޭން އިތުރު މީހަކު ހިމަބިއްސަށް ޕޮޒިޓިވްވެއްޖެ
 
ޖުލައި މަހުގެ ފަހުކޮޅު ރާއްޖެއިން ފެނިފައިވާ ހިމަބިހީގެ ކޭސްއާ ގުޅުމެއް ނެތް
 
ބަލިޖެހުނު ފަރާތް ދިރިއުޅޭ ސަރަހައްދުގައި ރިންގް ވެކްސިން ދިނުމުގެ ކަންތައްތައް ކުރިއަށް ގެންދާނެ
 
މި ކޭސް މޮނިޓަރކޮށް މީސަލްސް ވެކްސިން ފުރިހަމަނުވާ ފަރާތްތަކަށް ވެކްސިން ދިނުމުގެ ކަންކަން ކުރާނެ

ރާއްޖޭން ހިމަބިއްސަށް ޕޮޒިޓިވް ވި އިތުރު ކޭސްއެއް މިދިޔަ ހޮނިހިރު ދުވަހު ފެނިފައިވާ ކަމަށް ހެލްތު ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީ (އެޗްޕީއޭ) އިން ބުނެފިއެވެ.

އެ އިދާރާއިން އާދީއްތަ ދުވަހު ބުނީ މިއީ ވެސް ރާއްޖެއިން ބޭރުން ބަލި ޖެހިގެން ރިޕޯޓް ކޮށްފައިވާ ފަރާތެއް ކަމަށެވެ. އަދި މި ކޭސް ފެނުމާއެކު ކުރީ ފަހަރުތަކާ އެއްގޮތަށް ބަލި ފެތުރުމުގެ ފުރުސަތު ދެނެގަތުމާއި ބަލި ޖެހިފައިވާ މީހާ ކޮންޓެކްޓް ވެފައިވާ ފަރާތްތައް ދެނެގަތުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަމުން އަންނަ ކަމަށް ބުނެފައިވެއެވެ.

މި ކޭސް މޮނިޓަރކޮށް މީސަލްސް ވެކްސިން ފުރިހަމަނުވާ ފަރާތްތަކަށް ވެކްސިން ދިނުމުގެ ކަންކަމާއި ބަލިޖެހުނު ފަރާތް ދިރިއުޅޭ ސަރަހައްދުގައި ރިންގް ވެކްސިން ދިނުމުގެ ކަންތައްތައް ކުރިއަށް ގެންދެވޭނެ ކަމަށް ވެސް އެޗްޕީއޭއިން ބުނެފައިވެއެވެ.

އެ އިދާރާއިން ބުނެފައިވާ ގޮތުގައި މި ކޭސް އާ މިދިޔަ ޖުލައި މަހުގެ ފަހުކޮޅު ރާއްޖެއިން ފެނިފައިވާ ހިމަބިހީގެ ކޭސްއާ ގުޅުމެއް ހުރިކަމަށް މިހާތަނަށް ބެލި ބެލުމުން ފާހަގަ ކުރެވިފައެއް ނެތެވެ.

Advertisement

މިދިޔަ ޖުލައި މަހުގެ ފަހުކޮޅު ވެސް ހިމަބިއްސަށް ޕޮޒިޓިވްވީ ރާއްޖެއިން ބޭރުން އައި ދިވެއްސެކެވެ. އޭނާއަކީ ވެކްސިންގެ ދެ ޑޯޒް ފުރިހަމަކޮށްފައިވާ މީހެއް ކަމަށާއި، ހިމަބިއްސަކީ އެންމެ ފަސޭހައިން ފެތުރޭ ޒާތުގެ ބައްޔެއްކަމަށް ވުމާއެކު، ބައެއް ފަރާތްތަކުން ބައްޔަށް ހުށައެޅިއްޖެނަމަ ބަލި ޖެހުމުގެ ފުރުސަތު ބޮޑުވާކަމަށްވެސް އެޗްޕީއޭއިން ބުނެއެވެ.

ހިމަބިއްސަކީ ރާއްޖެއިން ނައްތާލެވިފައިވާ ބައްޔަކަށްވާއިރު އެޗްޕީއޭއިން މައުލޫމާތު ދޭ ގޮތުގައި ވެކްސިންގެ ދެ ޑޯޒް ފުރިހަމަ ކުރުމުން ބަލި ޖެހުމުގެ ފުރުސަތު 97 އިންސައްތަ ކުޑަކޮށްދެއެވެ.

ހިމަބިހީގެ މައިގަނޑު އަލާމަތްތަކަކީ ހުން އައުމާއެކު ގައިގަ ރަތް ބިހިތަކެއް ނެގުމެވެ. އަދި ކެއްސުމާއި، ނޭފަތުން އަރިދަފުސް ފޭބުމާއި، ލޯ ރަތްވުން ފަދަ އަލާމަތްތައްވެސް ހުރެއެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް