ކ. މާލެ
|
6 އޯގަސްޓް 2023 | އާދީއްތަ 08:59
ކަލާފާނު ސްކޫލް
ކަލާފާނު ސްކޫލް
ކަލާފާނު ސްކޫލު
ދިރާސީ އައު އަހަރުގެ ކިޔެވުން
ދިރާސީ އައު އަހަރުގެ ކިޔެވުން ފަށައިފި
 
ދިރާސީ އައު އަހަރުގެ ކިޔެވުން ފެށީ 84200 އެއްހާ ދަރިވަރުންނާއެކު

ދިރާސީ އައު އަހަރުގެ ކިޔެވުން ފަށައިފިއެވެ.

މިއަހަރުގެ ދިރާސީ އައު އަހަރުގެ ކިޔެވުން 84200 އެއްހާ ދަރިވަރުންނާއެކު ފަށާފައިވާއިރު އެއީ ސަރުކާރު ސްކޫލްތަކުގައި ކިޔަވާ 73078 ދަރިވަރުންނާއި އަދި އަމިއްލަ ސްކޫލްތަކުގައި ކިޔަވާ ދަރިވަރުންނާ އެކުގައެވެ. މީގެތެރެއިން 24000ށްވުރެ ގިނަ ދަރިވަރުން ކިޔަވަނީ މާލެ ސަރަޙައްދުގައެވެ.

ދިރާސީ އައު އަހަރުގެ ކިޔެވުން ސަރުކާރުގެ 216 ސްކޫލެއްގައި ފަށާފައިވާއިރު މީގެތެރެއިން 156 ސްކޫލެއްގައި އެއްދަންފަޅިއަށް ކިޔަވައިދޭނެއެވެ. އަދި އޮގަސްޓް 5ގެ ނިޔަލަށް މާލެ ސަރަހައްދުގެ ސަރުކާރު ސްކޫލްތަކުގެ ގްރޭޑް 1ށް 2491 ދަރިވަރުން ވަނީ އެންރޯލް ކުރެވިފައެވެ.

މީގެއިތުރުން ސެޓްލައިޓް ސްކޫލްގެ ނިޒާމަށް 6 ސްކޫލެއްގައި ކިޔަވައިދޭއިރު އެއީ ވ، ތިނަދޫ ސްކޫލާއި ރަކީދޫ ސްކޫލާއި ފެހެންދޫ ސްކޫލާއި ފުޅަދޫ ސްކޫލުގެ އިތުރުން ކޮނޑޭ އަދި ދިއްދޫ ސްކޫލު ކަމަށް މިނިސްޓްރީން ބުނެއެވެ.

Advertisement

ދަރިވަރުންނަށް ބޭނުންވާ ޓެކްސްޓް ފޮތްތައް ސްކޫލްތަކަށް ފޮނުވުމުގެ މަސައްކަތް ނިމިފައިވާ ކަމަށާއި ދިރާސީ އަހަރަށް ސްކޫލްތަކަށް ބޭނުންވާ މުދައްރިސުން ވެސް ހަމަވެފައިވާ ކަމަށް މިނިސްޓްރީން ބުނެއެވެ. މި އަހަރު ސްކޫލްތަކުގައި ދިވެހި 6516 މުދައްރިސުންނާއި 1843 ބިދޭސީ މުވައްޒަފުން މަސައްކަތް ކުރައްވާނެ ކަމަށް މިނިސްޓްރީން ބުނެއެވެ.

މާލެ ސަރަޙައްދުގައި އަލަށް ދެން ކިޔަވައިދޭން ފަށަނީ ދަރުމަވަންތަ ސްކޫލްގެ އައު ޢިމާރާތާއި ސީއެޗްއެސްސީގެ އައު އިމާރާތާއި ހުޅުމާލޭގެ ފުރަތަމަ ފިޔަވަހީގައި ތަރައްޤީކޮށްފައިވާ ސްކޫލްތަކުގައެވެ. މި 3 ސްކޫލްގައިވެސް ކިޔަވައިދިނުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ އެއްދަންފަޅިއަށެވެ. މި 3 ސްކޫލާއެކު މާލެ ސަރަޙައްދުގައި 4 ސްކޫލެއްގައި އެއް ދަންފަޅިއަށް ކިޔަވައިދޭނެއެވެ.

މިދިޔަ 5 އަހަރު ދުވަސްތެރޭގައި ރާއްޖޭގައި އެކި ކަންކޮޅުތަކުގައި ކްލާސްރޫމާއި ހޯލް އަދި އެހެނިހެން ވަސީލަތްތައް ހިމެނޭހެން ޖުމްލަ 63 މަޝްރޫއެއްގެ މަސައްކަތް ނިމި ބޭނުންކުރަން ފެށިފައިވާ ކަމަށް ވެސް މިނިސްޓްރީން ބުނެއެވެ. އެގޮތުން 265 ކްލާސްރޫމާއި 20 މަލްޓިޕަރޕަސް ހޯލާއި 72 އެހެނިހެން ވަސީލަތްތައް ހިމެނެއެވެ.

މިނިސްޓްރީން ބުނީ ރާއްޖޭގެ އެކި ސްކޫލުތަކުގައި މިހާރު ވެސް 800 ކްލާސްރޫމާއި 47 މަލްޓިޕަރޕަސް ހޯލް އަދި 192 އެހެނިހެން ވަސީލަތްތައް ހިމެނޭހެން ޖުމްލަ 109 މަޝްރޫއު ކުރިއަށްދާ ކަމަށެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
100%
ކޮމެންޓް