ކ. މާލެ
|
6 އޯގަސްޓް 2023 | އާދީއްތަ 08:24
ޕްރެޒިޑެންޓް ޓީ20 ކްރިކެޓް ކަޕްގެ ފުރަތަމަ ސެމީފައިނަލް މެޗުގެ މޮޅު ކުޅުންތެރިޔާ
ޕްރެޒިޑެންޓް ޓީ20 ކްރިކެޓް ކަޕްގެ ފުރަތަމަ ސެމީފައިނަލް މެޗުގެ މޮޅު ކުޅުންތެރިޔާ
ކްރިކެޓް ބޯޑް އޮފް މޯލްޑިވްސް
ޕްރެޒިޑެންޓް ޓީ20 ކަޕް
ޕްރެޒިޑެންޓް ޓީ20 ކަޕް: ފައިނަލްގައި މިލާން ކްރިކެޓް އެކެޑަމީއާއި މާލެ ވެޓަރެންސް
 
ސެމީގައި މިލާން ކުރިކެޓް އެކެޑަމީ ކުރި ހޯދީ މާލެ ވެޓަރެންސްގެ މައްޗަށް

ޕްރެޒިޑެންޓް ޓީ20 ކަޕްގެ ފައިނަލުން މިލާން ކްރިކެޓް އެކެޑަމީއާއި މާލެ ވެޓަރެންސް ޖާގަ ހޯދައިފިއެވެ.

މިލާން ކްރިކެޓް އެކެޑަމީ ފައިނަލުން ޖާގަ ހޯދީ ފުރަތަމަ ސެމީފައިނަލްގައި ހަތަރު ވިކެޓުން މާލެ ވެޓަރެންސް ބަލިކޮށްގެންނެވެ. މެޗުގައި މާލެ ވެޓަރެންސްގެ 20 އޯވަރުގެ ތެރޭގައި ހަތް ކުޅުންތެރިން ނުބައިވެ, ހެދުނީ 131 ލަނޑެވެ. މިލާން ކްރިކެޓް އެކެޑަމީން ވަނީ 19.3 އޯވަރުގެ ތެރޭގައި ހަ ކުޅުންތެރިން ނުބައިވިއިރު 133 ލަނޑު ހަދާފައެވެ.

Advertisement

ފުރަތަމަ ސެމީން ބަލިވިޔަސް މާލެ ވެޓަރެންސް ވަނީ ދެވަނަ ސެމީ ކާމިޔާބުކޮށް ފައިނަލަށް ދަތުރުކޮށްފައެވެ. އެއީ ޕްލޭއޮފް ދެވަނަ މެޗުން މޮޅުވެގެން ސެމީން ޖާގަ ހޯދި ވިޔަންސާ ބަލިކޮށްގެންނެވެ. ހޮނިހިރު ދުވަހު ކުޅުނު ސެމީފައިނަލް ދެވަނަ މެޗު މާލެ ވެޓަރެންސް ކާމިޔާބުކުރީ ވިޔަންސާއާ ވާދަކޮށް 90 ލަނޑުންނެވެ. މާލެ ވެޓަރެންސްގެ 20 އޯވަރުގެ ތެރޭގައި ފަސް ކުޅުންތެރިން ނުބައިވިއިރު 161 ލަނޑު ހެދިއެވެ. ވިޔަންސާގެ ހުރިހާ ކުޅުންތެރިން 12.4 އޯވަރުގެ ތެރޭގައި ނުބައިވިއިރު ހެދުނީ 71 ލަނޑެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް