ކ. މާލެ
|
6 އޯގަސްޓް 2023 | އާދީއްތަ 08:22
އާސެނަލަށް ކުޅެމުން އަންނަ އެމެރިކާގެ މެޓް ޓާނާ
އާސެނަލަށް ކުޅެމުން އަންނަ އެމެރިކާގެ މެޓް ޓާނާ
ޓްވީޓަރ
އާސެނަލް
އާސެނަލް އަށް ކުޅޭ އެމެރިކާގެ ކީޕަރު މެޓް ޓާނާ ނޮޓިންހަމް ފޮރެސްޓަށް
 
ކުޅުންތެރިޔާ އާއެކު ފޮރެސްޓަށް އަނގަބަހުން އެއްބަސްވުމަކަށް އާދެވިފައިވާތީ، އާސެނަލުން ވެސް އޭނާ ދޫކޮށްލުން ގާތް

އާސެނަލަށް ކުޅެމުން އަންނަ އެމެރިކާގެ ގޯލް ކީޕަރު މެޓް ޓާނާ ހޯދުމުގެ ޝައުޤުވެރިކަން ނޮޓިންހަމް ފޮރެސްޓުން ފާޅުކޮށްފި އެވެ.

ނިއު އިންގްލެންޑު ރިވޮލިއުޝަން ދޫކޮށް ޓާނާ އާސެނަލަށް ބަދަލުވީ 2022 ވަނަ އަހަރުގެ ޖޫން މަހު އެވެ. އެފަހަރު އޭނާ އާސެނަލަށް ސޮއި ކުރީ ތިން އަހަރު ދުވަހުގެ އެއްބަސްވުމެއްގަ އެވެ. އެ އެއްބަސްވުމުގެ މުއްދަތު 2025 ވަނަ އަހަރު ހަމަވާއިރު، އާސެނަލުން ބޭނުންވާނަމަ އިތުރު އެއް އަހަރަށް އެއްބަސްވުން އައު ކުރުމުގެ ފުރުސަތު ވެސް އޮވެ އެވެ. އާސެނަލަށް ބަދަލުވި ފަހުން އޭނާ އެ ޓީމަށް ކުޅެފައި ވަނީ އެންމެ ހަތް މެޗެވެ. ޓާނާ ހޯދުމުގެ ޝައުޤުވެރިކަން ނޮޓިންހަމް ފޮރެސްޓުން ފާޅުކޮށްފައިވާއިރު، އާސެނަލުން ވަނީ ބްރެންޓްފޯޑަށް ކުޅެމުން އަންނަ ސްޕެއިންގެ ގޯލްކީޕަރު ޑޭވިޑް ރަޔާ ގެންނަން ނިންމާފައި ކަމަށް ރިޕޯޓުތައް ބުނެ އެވެ. އެހެންކަމުން އާސެނަލްގައި ކުޅުމުގެ ފުރުސަތު ޓާނާ އަށް މަދުން ލިބޭނެތީ، އޭނާ ބޭނުންވަނީ ފޮރެސްޓަށް ބަދަލުވާން ކަމަށް ވަނީ ބުނެފަ އެވެ.

Advertisement

ބޭރުގެ މީޑިއާތަކުގައި ބުނެފައިވާ ގޮތުން ފޮރެސްޓުން އަންނަނީ އެކަމުގެ މަޝްވަރާތައް އާސެނަލާ ކުރަމުންނެވެ. ކުޅުންތެރިޔާ އާއެކު ފޮރެސްޓަށް އަނގަބަހުން އެއްބަސްވުމަކަށް އާދެވިފައިވާތީ، އާސެނަލުން ވެސް އޭނާ ދޫކޮށްލުން ގާތް ކަމަށް ރިޕޯޓުތައް ބުނެ އެވެ. އެހެންކަމުން ކުރިއަށް އޮތް ތަނުގައި ދެ ކުލަބުގެ މެދުގައި ކުރިއަށް ދާނީ ޓާނާ ދޫކޮށްލާނެ އަގެއް ކަނޑައެޅުމުގެ މަޝްވަރާތައް ކަމަށް ވެސް ވަނީ ބުނެފަ އެވެ. ރިޕޯޓުތައް ބުނާ ގޮތުގައި ފޮރެސްޓުން ޓާނާ ހޯދަން ބޭނުންވަނީ ތިނެެއް ނުވަތަ ހަތަރު އަހަރު ދުވަހުގެ އެއްބަސްވުމެއްގެ ދަށުންނެވެ. ނަމަވެސް އެކަން މުޅިން ފައިނަލް ވާނީ އާސެނަލާއެކު ކުރިއަށްދާ މަޝްވަރާތަކަށް ފަހު ކަމަށް މީޑިއާތަކުން ބުނެ އެވެ.

އުމުރުން 29 އަހަރުގެ ޓާނާ އަންނަނީ 2021 ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން އެމެރިކާ ޤައުމީ ޓީމުގައި ހިމެނިގެން ކުޅެމުންނެވެ. މިހާތަނަށް ޤައުމީ ޓީމަށް އޭނާ ވަނީ 32 މެޗު ކުޅެދީފަ އެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް