ކ. މާލެ
|
5 އޯގަސްޓް 2023 | ހޮނިހިރު 11:20
އެމްޑީޕީއަށް ސޮއިކުރި ފަރާތްތަކާއެކު ރައީސް
އެމްޑީޕީއަށް ސޮއިކުރި ފަރާތްތަކާއެކު ރައީސް
އެމްޑީޕީ
އެމްޑީޕީ
ޑިމޮކްރެޓްސްއަށް ބަދަލުވެވަޑައިގަތް، ރަސްދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސާއި ނައިބު އެނބުރި އެމްޑީޕީއަށް
 
އެމްޑީޕީން ވަނީ އެ ދެ ބޭފުޅުން އެ ޕާޓީއާ އަލުން ގުޅިވަޑައިގަތުމުން ހޫނު މަރުހަބާއެއް ދަންނަވާފައި

ދަ ޑިމޮކްރެޓްސް އުފެދުމާއެކު އެމްޑީޕީން ވަކިވެވަޑައިގެން އެ ޕާޓީއަށް ސޮއިކުރެއްވި، ރަސްދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސާއި ނައިބު ރައީސް އެނބުރި އެމްޑީޕީއަށް ސޮއިކުރައްވައިފިއެވެ.

ރަސްދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނާހިދާއި ނައިބު ރައީސް އަބްދުﷲ އަނިލް ވަނީ ހުކުރު ދުވަހު އެމްޑީޕީއަށް ސޮއިކުރައްވައި، ފޯމުތައް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އަދި އެމްޑީޕީގެ ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓް، އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ސާލިހުގެ އަތްޕުޅަށް އަރުވާފައެވެ. އެމްޑީޕީން ވަނީ އެ ދެ ބޭފުޅުން އެ ޕާޓީއާ އަލުން ގުޅިވަޑައިގަތުމުން ހޫނު މަރުހަބާއެއް ދަންނަވާފައެވެ.

އެމްޑީޕީގެ ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު އިސްކޮށް ހުންނަވައިގެން އުފެއްދި ޑިމޮކްރެޓްސްއަށް އެމަނިކުފާނަށް ތާއީދުކުރާ ފަރާތްތަކުން ވަނީ ސޮއިކޮށްފައެވެ. ނަމަވެސް ޕާޓީގެ އުސޫލުތަކާމެދު ހިތްޖަހަމަނުޖެހޭ ކަމަށް ބުނެ، ސޮއިކުރި ބައެއް ފަރާތްތަކުން ދަނީ އެ ޕާޓީން ވަކިވަމުންނެވެ.

Advertisement

ޑިމޮކްރެޓްސްއަކީ އެމްޑީޕީގެ މިއަހަރުގެ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގެ ޕްރައިމަރީގައި ނަޝީދަށް ލިބިވަޑައިގެންނެވި ނާކާމިޔާބީއާ ގުޅިގެން އެމްޑީޕީއިން ވަކިވި ފަރާތްތައް ގުޅިގެން އުފެއްދި ޕާޓީއެކެވެ.

ޑިމޮކްރެޓްސްގެ އިތުރުންވެސް ރާއްޖޭގެ އެހެން ބައެއް ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުގައި އިސްކޮށް ހަރާކާތްތެރިވާ މެމްބަރުންނާއި ކައުންސިލަރުންވެސް ގެންދަވަނީ އެމްޑީޕީއަށް ސޮއިކުރައްވަމުންނެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
0%
0%
0%
0%
0%
100%
ކޮމެންޓް