ކ. މާލެ
|
4 އޯގަސްޓް 2023 | ހުކުރު 23:00
ހޯރަފުށީ އެއަރޕޯޓަށް ރޭގަނޑު ފްލައިޓް ޖެއްސުން
ހޯރަފުށީ އެއަރޕޯޓަށް ރޭގަނޑު ފްލައިޓް ޖެއްސުން
ރާއްޖެ އެމްވީ ރާއްޖެއެމްވީ
ހޯރަފުށީ އެއަރޕޯޓަށް ރޭގަނޑު ދަތުރުތައް ފެށުން
ހޯރަފުށީ އެއަރޕޯޓަށް ރޭގަނޑު ދަތުރުތައް ފަށައިފި
 
ހޯރަފުށީ އެއަރޕޯޓު ރަސްމީކޮށް ހުޅުއްވައިދެއްވީ 19 ނޮވެންބަރު 2020 ގައި
 
މިއީ ރަށަށް އަދި މި ސަރަހައްދަށް ލިބުނު ވަރަށް ބޮޑު ކުރިއެރުމެއް
 
ހުކުރު ދުވަހުގެ ރޭ ފުރަތަމަ ފްލައިޓު ޖައްސަނީ 8:35 ގައި

ހއ.ހޯރަފުށީ އެއަރޕޯޓަށް ރޭގަނޑު ދަތުރުތައް ފަށައިފިއެވެ.

ހުކުރު ދުވަހުގެ ރޭ ފުރަތަމަ ފްލައިޓު ޖައްސަނީ 8:35 ގައެވެ.

މިކަމާއި ގުޅިގެން ހޯރަފުށީގައި ބޭއްވި ޚާއްސަ ރަސްމިއްޔާތުގައި ހޯރަފުށީ އެއާޕޯޓުގެ ރޭގަނޑުގެ ދަތުރުތައް ރަސްމީކޮށް އިފްތިތާހްކޮށްދެއްވީ ރީޖަނަލް އެއާޕޯޓްސް ކޮމްޕެނީގެ މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރު މުހައްމަދު ރިޒްވީ އެވެ. މި ރަސްމިއްޔާތަށް ގިނަ އަދަދެއްގެ އާއްމު ރައްޔިތުން އެެއަރޕޯޓު ސަރަހައްދަށް ޖަމާވެފައިވެއެވެ.

މި ރަސްމިއްޔާތަށްފަހު ވަނީ ހަވާ ވެސް އަރުވާފައެވެ.

Advertisement

ރޭގަނޑު ދަތުރުތައް ފެށުމާއި ގުޅޭގޮތުން ކައުންސިލުން ބުނީ މިއީ ރަށަށް އަދި މި ސަރަހައްދަށް ލިބުނު ވަރަށް ބޮޑު ކުރިއެރުމެއް ކަމަށެވެ. މިހާރު ވެސް ކޮންމެ ދުވަހަކު ތިން ފްލައިޓް ޖައްސާ ކަމަށް ކައުންސިލުން މައުލޫމާތުދެއެވެ. މި އެއާޕޯޓާ އެކު މި ސަރަހައްދުގެ ޓޫރިޒަމް ކުރިއަރައި ވަޒީފާގެ ގިނަ ފުރުސަތުތަކެއް ފަހިވަމުންދާ ކަމަށް ކައުންސިލުން މައުލޫމާތުދެއެވެ. އަދި ކައުންސިލުން ބުނީ ތަރައްގީގެ މަޝްރޫއުތަކަށް ދޮރު ހުޅުވިގެންދާއިރު، ދަތުރުފަތުރަށް ވަރަށް ބޮޑުލުއި ފަސޭހަކަމެއް ލިބިފައިވާ ކަމަށެވެ.

ހޯރަފުށީ އެއަރޕޯޓު ރަސްމީކޮށް ހުޅުއްވައިދެއްވީ 19 ނޮވެންބަރު 2020 ގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުހައްމަދުޞާލިހާއި، ޓްރާންސްޕޯޓް މިނިސްޓަރު އައިޝަތު ނަހުލާ އެވެ.

އަހަރެއްހާ ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ނިންމާ ހުޅުވި މި އެއަރޕޯޓުގައި 1،200 މީޓަރުގެ ރަންވޭއަކާއި 8،635 އަކަމީޓަރުގެ އޭޕްރަންއަކާއި ޓެކްސީވޭއެއް ވަނީ ތަރައްގީކޮށްފަ އެވެ. މީގެ އިތުރުން ޓާމިނަލް ކުރިމަތީގެ މަގުތައް ތަރައްގީ ކުރުމާއި 9473 އަކަމީޓަރުގެ ޕާކިން އޭރިއާއަކާއި، 1718 އަކަމީޓަރުގެ ފަޔާ އެކްސެސް މަގެއްގެ އިތުރުން 720 މީޓަރުގެ އެއާޕޯޓް ސެކިއުރިޓީ އަދި ބީޗް ފެންސެއް ވަނީ ހަދައިފަ އެވެ.

ހޯރަފުށީ ފަޅުން ބިން ހިއްކައިގެން އެމްޓީސީސީން ތަރައްގީކުރި އެއާޕޯޓަށް 198 މިލިއަން ރުފިޔާ، ސަރުކާރުން ހޭދަކުރި އެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް